Menu rozwijane

09 kwietnia 2010
Minister Mariusz Handzlik i Ambasador Republiki Indonezji w RP Hazairin Pohan

W dniu 9 kwietnia 2010 r. kończący misję dyplomatyczną w Warszawie Ambasador Republiki Indonezji w RP Hazairin Pohan złożył wizytę pożegnalną w Pałacu Prezydenckim. Z Ambasadorem spotkał się Podsekretarz Stanu w KPRP Mariusz Handzlik.

Jego Ekscelencja Hazairin Pohan objął funkcję Ambasadora Republiki Indonezji w Warszawie 11 grudnia 2006 r. Na tym stanowisku wykazywał dużą aktywność i znacząco przyczynił się do rozwoju stosunków polsko-indonezyjskich. W czasie swojego pobytu w Polsce Pan Ambasador organizował liczne wydarzenia kulturalne: pokazy filmów indonezyjskich oraz festiwale kultury indonezyjskiej. W roku 2008 doszło do podpisania porozumienia ws. wymiany kulturalnej i edukacyjnej na lata 2008-2011 .W uznaniu zasług Pana Ambasadora Prezydent RP Pan Lech Kaczyński w dniu 26 stycznia 2010 roku nadał Ambasadorowi Krzyż Komandorski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

Minister Handzlik, w imieniu Prezydenta RP podziękował Ambasadorowi za ponad 3-letnią, wytężoną pracę, która znacząco przyczyniła się do rozwoju polsko-indonezyjskich stosunków. Podkreślił, że Indonezja jest kluczowym partnerem Polski w Azji Południowo-Wschodniej, zarówno w wymiarze politycznym, jak i gospodarczym. Zaznaczył, że jesteśmy zainteresowani dalszym pogłębianiem współpracy z krajem, który podobnie jak Polska jest liderem w regionie oraz aktywnym uczestnikiem na forum ASEAN czy ONZ.