Menu rozwijane

11 maja 2015

Wypowiedź Prezydenta RP dla mediów w ogrodach Belwederu

Wypowiedź Prezydenta RP dla mediów w ogrodach Belwederu

Wypowiedź Prezydenta RP dla mediów w ogrodach Belwederu

Wypowiedź Prezydenta RP dla mediów w ogrodach Belwederu

Wypowiedź Prezydenta RP dla mediów w ogrodach Belwederu

o1219333028.jpg
o132232929.jpg
o899614206.jpg
o100188120.jpg
o996485018.jpg

Prezydent RP Bronisław Komorowski zamierza - za zgodą Senatu - zarządzić ogólnopolskie referendum, w którym Polacy mieliby odpowiedzieć na trzy pytania – czy opowiadają się: za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych, za likwidacją finansowania partii politycznych z budżetu państwa oraz za wprowadzeniem zasady rozstrzygania wątpliwości podatkowych na korzyść podatnika.

- Zamierzam zarządzić – jak mówi konstytucja – za zgodą Senatu - referendum ogólnopolskie - zapowiedział w poniedziałek podczas wystąpienia w Belwederze Bronisław Komorowski. – Chodzi o to, aby to obywatele rozstrzygnęli parę istotnych kwestii, które nie mogą doczekać się rozstrzygnięcia od dłuższego czasu – dodał.

Prezydent powiedział, że referendum powinno dotyczyć trzech istotnych kwestii: po pierwsze jednomandatowych okręgów wyborczych. – Składam w związku z tym do laski marszałkowskiej projekt nowelizacji konstytucji, likwidujący barierę prawną, dzisiaj uniemożliwiającą wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu – zadeklarował.

Jak dodał, jednocześnie chciałbym, aby w referendum obywatele wypowiedzieli się w sprawie zmian w ordynacji wyborczej – Odpowiedni projekt zmian w ordynacji jest w trakcie przygotowywania. Ale obywatele powinni powiedzieć, czy chcą głębokiej zmiany w tym zakresie – ocenił.  Prezydent zaznaczył, że w ramach referendum kolejne pytanie ma dotyczyć likwidacji dotychczasowego systemu finansowania partii politycznych z budżetu państwa.

Może Cię zainteresować "Wątpliwości rozstrzygane na korzyść podatnika" Jak powiedział, trzecie istotne pytanie jest z zakresu relacji obywatel – państwo. – Od dłuższego czasu nie mogę się doczekać rozstrzygnięcia w kwestii projektu ustawy, który jest już w Sejmie, a dotyczy systemu podatkowego i wprowadzenia zasady, która powinna dawać szansę obywatelowi podatnikowi na mocniejszą pozycję w relacjach z państwem, z urzędnikiem. To jest zasada rozstrzygnięcia wątpliwości prawnych na korzyść obywatela-podatnika, a nie na korzyść urzędnika –podkreślił.

Zgodnie z Konstytucją RP, referendum ogólnokrajowe ma prawo zarządzić Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów lub Prezydent Rzeczypospolitej za zgodą Senatu wyrażoną bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.