Prezydent jest od tego, żeby wyznaczać Polsce strategiczne zadania, ale samemu starać się także je realizować - powiedział prezydent Bronisław Komorowski w rozmowie z Justyną Pochanke w TVN24.
Nie wybieram się na emeryturę polityczną – powiedział prezydent Bronisław Komorowski w wywiadzie dla „Faktów po Faktach”. Dodał, że tworzony przez niego instytut będzie działał w wymiarze międzynarodowym.
Dobiega końca czas mojej prezydentury. Pragnę podziękować wszystkim, którzy pięć lat temu na mnie głosowali i tym, którzy poparli mnie w czasie ostatnich wyborów. Było nas wiele milionów - powiedział prezydent Bronisław Komorowski w wystąpieniu.
Wystąpienie Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego na Cmentarzu Powstańców Warszawy.
Wystąpienie Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego przed Pomnikiem Powstania Warszawskiego na pl. Krasińskich w Warszawie podczas uroczystości przededniu 71. rocznicy wybuchu walk w stolicy.
Zadaniem Prezydenta jako głowy państwa jest troszczyć się o wszystkich obywateli, bez względu na ich światopogląd czy wyznanie, godzić skrajne stanowiska i dbać o wypracowywany w Sejmie konsensus - napisał prezydent Bronisław Komorowski.
20.07.2015
Życzę wszystkim Państwu, aby atmosfera tego spotkania i wspólne przeżycia duchowe przyczyniały się do umacniania międzyludzkich mostów, do rozwijania przyjaznych relacji polsko-ukraińskich - napisał Prezydent RP. List odczytał doradca Krzysztof Król.
12.07.2015
List Prezydenta RP do uczestników i organizatorów Dni Rzeki Odry odczytany w dniu 11 lipca 2015 roku w Szczecinie.
Prezydent nie może być krytykiem rzeczywistości. Musi dbać o to, aby obywatele nie stracili szacunku do państwa, do samych siebie, do efektów własnej pracy - mówi prezydent w rozmowie z Janiną Paradowską i Jerzym Baczyńskim.
30.06.2015
Jestem dzisiaj szczerze i naprawdę głęboko wzruszony i zaszczycony. Jestem zaszczycony i wzruszony, odbierając to szczególne wyróżnienie, jakim jest doktorat honoris causa Uniwersytetu w Kownie - powiedział prezydent Bronisław Komorowski.
16.06.2015
Instytut Pamięci Narodowej to instytucja, która od piętnastu lat w sposób szczególny zabiega o szacunek, jakim nasz naród może i powinien obdarzać sam siebie oraz jakiego ma prawo oczekiwać od innych - napisał prezydent Bronisław Komorowski.
"Prawidłowo funkcjonujący wymiar sprawiedliwości to niezbędny warunek sukcesu społeczeństwa obywatelskiego" - napisał Prezydent RP w liście odczytanym przez ministra Krzysztofa H. Łaszkiewicza podczas Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego.
List prezydenta Bronisława Komorowskiego na uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego profesorowi Tomaszowi Boreckiemu.
22.05.2015
List prezydenta Bronisława Komorowskiego do uczestników uroczystości wręczenia Nagrody Kustosz Pamięci Narodowej
17.05.2015
List prezydenta do uczestników i organizatorów Mistrzostw Europy i Polski w motocrossie w Cieszynie Boguszowicach.