Zadaniem Prezydenta jako głowy państwa jest troszczyć się o wszystkich obywateli, bez względu na ich światopogląd czy wyznanie, godzić skrajne stanowiska i dbać o wypracowywany w Sejmie konsensus - napisał prezydent Bronisław Komorowski.
20.07.2015
Życzę wszystkim Państwu, aby atmosfera tego spotkania i wspólne przeżycia duchowe przyczyniały się do umacniania międzyludzkich mostów, do rozwijania przyjaznych relacji polsko-ukraińskich - napisał Prezydent RP. List odczytał doradca Krzysztof Król.
12.07.2015
List Prezydenta RP do uczestników i organizatorów Dni Rzeki Odry odczytany w dniu 11 lipca 2015 roku w Szczecinie.
16.06.2015
Instytut Pamięci Narodowej to instytucja, która od piętnastu lat w sposób szczególny zabiega o szacunek, jakim nasz naród może i powinien obdarzać sam siebie oraz jakiego ma prawo oczekiwać od innych - napisał prezydent Bronisław Komorowski.
"Prawidłowo funkcjonujący wymiar sprawiedliwości to niezbędny warunek sukcesu społeczeństwa obywatelskiego" - napisał Prezydent RP w liście odczytanym przez ministra Krzysztofa H. Łaszkiewicza podczas Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego.
List prezydenta Bronisława Komorowskiego na uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego profesorowi Tomaszowi Boreckiemu.
22.05.2015
List prezydenta Bronisława Komorowskiego do uczestników uroczystości wręczenia Nagrody Kustosz Pamięci Narodowej
17.05.2015
List prezydenta do uczestników i organizatorów Mistrzostw Europy i Polski w motocrossie w Cieszynie Boguszowicach.
17.05.2015
List prezydenta do organizatorów i uczestników Zjazdu Cichociemnych i Ich Rodzin, odczytany podczas uroczystości w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie.
16.05.2015
List prezydenta do uczestników Koncertu Galowego Międzynarodowego Festiwalu „Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej”.
16.05.2015
List Pary Prezydenckiej do uczestników i organizatorów VII Ogólnopolskiej Olimpiady Sportowej Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych w Łazach, odczytany przez ministra Macieja Klimczaka
15.05.2015
Nowoczesność rolnictwa, zdobywającego coraz lepszą markę i rynki zagraniczne, a także wysoki poziom medycyny weterynaryjnej to osiągnięcia, w których mają Państwo znaczący udział - napisał Prezydent RP na 70-lecie Państwowego Instytutu Weterynaryjnego.
13.05.2015
Weterani warszawskiego Sierpnia, w znacznej mierze przyczynili się do ocalenia w pamięci narodu i przekazania następnym generacjom prawdy o bohaterstwie i ofierze żołnierzy AK i innych formacji Polski Podziemnej - napisał prezydent Bronisław Komorowski.
11.05.2015
Dziękuję Pani Dyrektor Agnieszce Odorowicz i całemu zespołowi PISF-u za te dziesięć lat ciężkiej pracy na rzecz polskiej kinematografii - napisał prezydent Bronisław Komorowski w liście do Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.
11.05.2015
List prezydenta Bronisława Komorowskiego do Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Pani Agnieszki Odorowicz w związku z jubileuszem 10-lecia PISF-u.