Menu rozwijane

15 maja 2015

Uczestnicy i Organizatorzy
uroczystych obchodów 70-lecia
Państwowego Instytutu Weterynaryjnego
– Państwowego Instytutu Badawczego
w Puławach

Szanowny Panie Ministrze!
Szanowny Panie Marszałku Województwa Lubelskiego!
Wysocy Przedstawiciele OIE i INRA!
Szanowni Członkowie Kierownictwa oraz Pracownicy Instytutu!

Branża rolno-spożywcza słusznie bywa określana wizytówką polskiego sukcesu.  W wyniku demokratycznych przemian, przeszło 25 lat temu, Polska postawiła na szeroko pojętą modernizację i konkurencyjność gospodarki, na twórczą współpracę środowisk naukowych
i przedsiębiorców. Ten wysiłek przyniósł rezultaty w postaci wzrostu gospodarczego  i unowocześnieniu kraju. Duży wkład w to dzieło ma także Państwowy Instytut Weterynaryjny, którego utworzenie w 1945 roku stało się cennym impulsem rozwojowym dla wyniszczonego wojną polskiego rolnictwa.

Obejmując honorowy patronat nad jubileuszem tej zasłużonej placówki, pragnąłem uczcić niezwykle ważną pracę, którą od lat wykonują związani z puławskim Instytutem specjaliści z dziedziny medycyny weterynaryjnej i nauk pokrewnych. Państwa projekty badawcze i ekspertyzy dotyczą społecznie istotnych dziedzin życia. Profesjonalizm i zaangażowanie kadry oraz wysokie standardy działalności badawczej, naukowo-wydawniczej, dydaktycznej i kontrolnej czynią z Instytutu jedną z wiodących placówek tego rodzaju w naszej części Europy.

W 70. rocznicę powołania Państwowego Instytutu Weterynaryjnego pragnę serdecznie pogratulować i podziękować jego byłym i obecnym pracownikom oraz wszystkim,  którzy zapracowali na renomę tej szacownej jednostki naukowo-badawczej.

Nowoczesność i ekspansja polskiego rolnictwa, zdobywającego sobie coraz lepszą markę i coraz liczniejsze rynki zagraniczne, a także wysoki poziom polskiej medycyny weterynaryjnej to osiągnięcia, w których mają Państwo znaczący udział. To sukcesy, które budzą dumę i inspirują, które skłaniają do określania nowych, ambitnych celów.

Życzę Państwu powodzenia w realizacji nowych zamierzeń oraz satysfakcji ze współtworzenia pomyślnej przyszłości naszej Ojczyzny.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Bronisław Komorowski