Menu rozwijane

27 grudnia 2013

Uczestnicy i Organizatorzy

uroczystych obchodów

95. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego

w Poznaniu

  

Drodzy Poznaniacy i Wielkopolanie!

Szanowne Panie i Szanowni Panowie!

Nie byłoby niepodległej Drugiej Rzeczypospolitej bez odwagi i męstwa tysięcy ochotników, którzy w tamtych krytycznych dniach chwycili za broń i ofiarą swej krwi wytyczyli zachodnią granicę odradzającego się państwa polskiego. Myśląc dzisiaj o wybuchu powstania u schyłku roku 1918, musimy pamiętać, że grunt pod nie przygotowywano na długo wcześniej. Musimy pamiętać o pokoleniach Wielkopolan, którzy ze wszystkich sił dążyli do przywrócenia Polski na mapę Europy. O liderach społecznych i gospodarczych, którzy wytrwale – w duchu pozytywizmu – programu pracy organicznej – prowadzili swoją działalność na rzecz wzmocnienia spójności, świadomości, tożsamości i siły politycznej Polaków pod zaborami. Postaci tej miary, co Hipolit Cegielski, Dezydery Chłapowski, Karol Marcinkowski, tworzyli podwaliny nowoczesnej Wielkopolski. To właśnie dzięki nim dzielnica poznańska od pierwszych miesięcy okresu międzywojennego – będąc już integralną częścią odrodzonego państwa – stawała się prawdziwą lokomotywą jego odbudowy i rozwoju, wnosząc do Rzeczypospolitej patriotyzm męstwa, ale i zaradności. Patriotyzm ludzi, którzy nie wahali się w chwili potrzeby chwycić za broń, ale potrafili również codzienną pracą budować gospodarczą i cywilizacyjną siłę Ojczyzny.

Kiedy w przyszłym roku obchodzić będziemy 25. rocznicę odzyskania wolności, możemy spojrzeć w zwierciadło naszej historii, poszukując w nim wzorców i form patriotyzmu. Jednym z nich będzie na pewno patriotyzm wielkopolski, łączący poświęcenie dla kraju z troską o jego modernizację i cywilizacyjny awans.

Za to wszystko – za cały historyczny wkład zbrojny i ideowy, za zwycięską walkę i codzienną dobrą pracę – pragnę dzisiaj Wielkopolanom z serca podziękować. Składam hołd należny najlepszym synom tej ziemi, którzy w godzinie próby wystąpili zbrojnie przeciwko zaborcy i pokonali go. Ich walka i praca pozostają dla nas, Polaków, zawsze aktualnym przesłaniem, również dzisiaj, w niepodległej Trzeciej Rzeczypospolitej.

Cześć ich pamięci!

Bronisław Komorowski

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej