Menu rozwijane

30 kwietnia 2014

Organizatorzy i Uczestnicy

obchodów Dnia Pamięci

o Majorze Henryku Dobrzańskim „Hubalu”
w Anielinie i Studziannej

Szanowni Przedstawiciele Władz Samorządowych!

Wielce Szanowni Kombatanci!

Żołnierze Rzeczypospolitej!

Drodzy Państwo!

W anielińskim lesie rozegrała się ostatnia scena dramatu, jakim była walka majora Henryka Dobrzańskiego i jego podkomendnych z niemieckim okupantem. Choć nie mogę osobiście uczestniczyć w dzisiejszej uroczystości, myślami jestem z Państwem, u stóp Szańca Majora Hubala. Razem z Państwem chylę czoła przed niezłomnym dowódcą pierwszego i jednego z najsłynniejszych regularnych oddziałów partyzanckich II wojny światowej. Składam hołd odwadze i determinacji – która nam, przedstawicielom pokolenia Solidarności pomagała nie ulegać fatalizmowi i mieć nadzieję na zwycięstwo w naszej pokojowej walce.

Major Henryk Dobrzański „Hubal” zapisał się w historii Polski jako Jej mężny obrońca i żarliwy patriota czasu wojny. A jednak może i powinien być inspiracją dla wszystkich, którzy chcą być patriotami czasu pokoju, „patriotami życia codziennego”. Wybitne zasługi Henryka Dobrzańskiego w trakcie obu wojen światowych, podczas obrony Lwowa i w walce z bolszewicką nawałą 1920 roku, miały przecież swoje źródło w solidnej edukacji, obywatelskim wychowaniu, w ciągłym samodoskonaleniu jako oficera i kawalerzysty. Teraz, w jubileuszowym dwudziestym piątym roku wolnej III Rzeczypospolitej, jeszcze lepiej rozumiemy Majora Hubala. Wiemy, że rację mieli też powstańcy styczniowi, gdy śpiewali: zwyciężym, jeśli nie opuścim rąk. Ale wiemy również, że chwile bohaterskich zrywów powinny poprzedzać lata wytężonej pracy i nauki. Rozumiemy, że siła i godność państwa oraz prestiż i dobrobyt jego obywateli muszą być wspólnym dziełem, owocem naszego zaangażowania w sprawy wspólnoty lokalnej i narodowej. Wczytując się w pełną biografię majora Henryka Dobrzańskiego wyraźniej dostrzegamy potrzebę stawiania sobie nowych, ambitnych celów, wymóg nieustannego pogłębiania teoretycznych i praktycznych umiejętności zawodowych, w działalności społecznej, twórczości, sporcie. Ufając, że Ojczyzna nie zażąda już od nas takiego poświęcenia, jak od hubalczyków, bądźmy gotowi, by zawsze służyć Jej tak, jak potrafimy najlepiej.

Dziękuję wszystkim instytucjom, organizacjom i osobom prywatnym, staraniem których na ziemi opoczyńskiej czczona jest pamięć Majora Hubala i jego towarzyszy broni. Troska o pamięć historyczną to jedno ze spoiw czyniących z nas naród – wspólnotę żywych i umarłych, świadomą swojej tożsamości, zakorzenioną w przeszłości, lecz swymi aspiracjami i marzeniami wybiegającą w przyszłość. Chciałbym, aby Polacy poczuli, że budowanie nowoczesnej Polski, duma z jej osiągnięć, obywatelskie zaangażowanie i dobre, twórcze życie we wspólnocie lokalnej to też znak patriotyzmu. Życzę więc, aby udział w dzisiejszych uroczystościach był dla Państwa okazją do umocnieniem ducha patriotycznego oraz ducha służby dla naszej jednej, wspólnej Ojczyzny. Ojczyzny, której Major Hubal poświęcił całe życie.

Bronisław Komorowski

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej