Menu rozwijane

16 maja 2015

Uczestnicy i Organizatorzy
VII Ogólnopolskiej Olimpiady Sportowej
Uniwersytetów Trzeciego Wieku
i Organizacji Senioralnych
nad Zalewem Mitręga w Łazach

Serdecznie pozdrawiamy organizatorów oraz uczestników VII Ogólnopolskiej Olimpiady Sportowej Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych. Państwa zaangażowanie kształtuje pozytywny wizerunek osób starszych i zachęca innych seniorów do rozpoczynania aktywności nie tylko fizycznej, ale też społecznej. Różnorodność dyscyplin sportowych, w których podejmują Państwo rywalizację, wzbudza podziw oraz pokazuje jak aktywnie i zdrowo mogą spędzać czas osoby starsze.

Polscy seniorzy stale udowadniają, że na emeryturze można zrobić wszystko, nawet przepłynąć kajakiem Atlantyk, co udowodnił Pan Aleksander Doba – zwycięzca w tegorocznym międzynarodowym plebiscycie na podróżnika roku magazynu National Geographic. Choć nie każdy musi mierzyć się z wyzwaniami oceanu, to każdy senior może zaangażować się w Uniwersytet Trzeciego Wieku. W tym roku obchodzimy 40-lecie rozpoczęcia działalności pierwszej takiej instytucji w Polsce. Olimpiada, w której będą Państwo uczestniczyć, wpisuje się w szereg wydarzeń związanych z obchodami tego jubileuszu. Przez 40 lat Uniwersytety Trzeciego Wieku znacznie poszerzyły zakres swojej działalności. Funkcjonują one już nie tylko w bardzo wielu miejscach w Polsce, ale również za granicą, wśród Polonii, stale dostosowując swoją ofertę do potrzeb ludzi starszych.

Jesień życia może i powinna być czasem ciekawym, twórczym, pełnym nowych wyzwań, a seniorzy powinni być bardziej obecni w przestrzeni publicznej. Życząc Państwu sukcesów w sportowej rywalizacji, zachęcamy do szerzenia idei aktywnego spędzania czasu wśród Państwa znajomych i bliskich. Zachęcamy również do dalszych działań na rzecz aktywnej i godnej jesieni życia, nie tylko obecnych, ale także przyszłych pokoleń seniorów.

Bronisław i Anna Komorowscy