Menu rozwijane

22 maja 2015
List prezydenta na nadaniu tytułu doktora honoris SGGW prof. Tomaszowi Boreckiemu

Uczestnicy uroczystości
nadania tytułu doktora honoris causa
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
Profesorowi Tomaszowi Boreckiemu

Z wielką radością przyjąłem wiadomość o nadaniu Panu Profesorowi Tomaszowi Boreckiemu tytułu doktora honoris causa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Cieszę się, że tą zaszczytną godnością honorowany jest wybitny naukowiec, wieloletni rektor SGGW, orędownik ochrony polskich lasów, a jednocześnie mój bliski współpracownik, któremu jestem wdzięczny za eksperckie doradztwo podczas mojej prezydentury. Panie Profesorze, serdecznie gratuluję!

Pana Profesora Tomasza Boreckiego dobrze znamy jako znakomitego znawcę leśnictwa, badacza reguł gospodarki leśnej oraz zasad ochrony środowiska. Niezmiennie podkreśla Pan, że lasy polskie to nasze wspólne, narodowe bogactwo. Otrzymaliśmy je w spuściźnie od poprzednich generacji i musimy je pieczołowicie pielęgnować, aby z dumą przekazać następnym pokoleniom. Lasy polskie wiele Panu zawdzięczają. Mamy dzisiaj okazję, by to docenić − Pański dorobek naukowy, współpracę badawczą z wieloma prestiżowymi ośrodkami na świecie, wychowanie godnych kontynuatorów. Proszę również przyjąć podziękowania za doradztwo w sprawach polskiej wsi. Za promocję jej materialnego i kulturowego dorobku, za wkład w dobre przemiany na terenach wiejskich, proces modernizacji polskiego rolnictwa, umiejętne rozpoznawanie i wykorzystywanie szans rozwojowych.

Dzisiejsza uroczystość odbywa się podczas „Dni SGGW”, które są częścią obchodów 200-lecia tej szacownej uczelni. Jestem pod wrażeniem, jak potrafią Państwo kultywować wspaniałe, zobowiązujące tradycje, prowadząc dzisiejszą SGGW. W tę historię wpisuje się także Pan Profesor Tomasz Borecki jako wieloletni rektor Szkoły. Dzisiaj rodzima uczelnia, a wraz z nią my wszyscy, doceniający misję SGGW w polskiej nauce i gospodarce, składamy Panu Profesorowi wyrazy uznania i szacunku.

Proszę przyjąć, Panie Profesorze, życzenia kolejnych pięknych osiągnięć. Życzę naukowego i życiowego spełnienia, poczucia słusznej dumy i satysfakcji. Mam przyjemność przekazać także serdeczne pozdrowienia władzom, kadrze akademickiej, studentom i gościom uczestniczącym w tym wyjątkowym spotkaniu.

Bronisław Komorowski
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej