Menu rozwijane

12 lipca 2015

Szanowny Panie Prezydencie!
Szanowni Państwo!

Nurt Odry skierowany jest w przyszłość. Myślę, że takie poczucie łączy wszystkich Państwa, zgromadzonych w Szczecinie na Dniach Rzeki Odry. Współdziałanie miast i gmin nadodrzańskich pozwala urzeczywistniać ambitne plany. Dzięki podjętym przez Państwa przedsięwzięciom już dzisiaj Odra jest najlepiej zagospodarowaną rzeką w Polsce, atrakcyjną dla turystów i miłośników aktywnych form wypoczynku. Mogą być Państwo dumni ze swoich osiągnięć. To wszystko, co udało się tutaj stworzyć w ostatnich latach, pobudza rozwój tych obszarów, jest czynnikiem modernizacji, służy wspólnej pomyślności.

Rzeki zawsze łączyły ludzi. Wzdłuż rzek wyrastały miasta, płynęły towary, kwitł handel. Cieszę się, że poprzez program turystycznego i rekreacyjnego zagospodarowania Odry dopisują Państwo nowy rozdział do historii lokalnej współpracy i cywilizacyjnych dokonań.

Pięknym symbolem wspólnej troski o walory Odry jest Flis Odrzański. W tym roku ten niezwykły spływ odbywa się już po raz dwudziesty. Idea Flisu Odrzańskiego jest bardzo bliska memu sercu, związany z nią jestem od samego jej początku. Zawsze będę mile wspominał, że przez wiele lat dane mi było sprawować zaszczytną funkcję prezesa Ligi Morskiej i Rzecznej, która jest organizatorem tego wartościowego przedsięwzięcia. Serdecznie pozdrawiam wszystkich odrzańskich flisaków, składając Państwu gratulacje z okazji jubileuszu.

Odra jest rzeką wspólnych szans. Warto zabiegać o jeszcze pełniejsze ich wykorzystanie. Powinniśmy przywrócić Odrze rolę wielkiego szlaku żeglugowego. Tę funkcję rzeka odgrywała już z powodzeniem w przeszłości – i również dzisiaj może stanowić ważny element w sieci polskiego oraz europejskiego transportu. Jestem przekonany, że gospodarczy potencjał Odry będzie konsekwentnie rozwijany. Życzę, aby ten rozwój przynosił mieszkańcom nadodrzańskich regionów jak najwięcej pożytku i wzrost poziomu życia. Składam życzenia satysfakcji z rozkwitu Państwa małych ojczyzn. Łączę się z Państwem serdecznymi myślami podczas odrzańskiego święta i życzę wszelkiej pomyślności.

Bronisław Komorowski
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej