Menu rozwijane

22 maja 2015

Uczestnicy i Organizatorzy
uroczystości wręczenia
Nagrody Kustosz Pamięci Narodowej

Szanowny Panie Prezesie!
Szanowni Goście dzisiejszej uroczystości!
a przede wszystkim
Drodzy Laureaci!

O prestiżu Nagrody Kustosz Pamięci Narodowej stanowi nie tylko powaga misji i dorobek Instytutu Pamięci Narodowej. Prawdziwym zaszczytem jest dołączenie do grona laureatów tego wyróżnienia. Ich poczet obejmuje cenionych badaczy najnowszej historii Polski, ale też jej znamienitych współtwórców: generał Elżbietę Zawacką, księdza Wacława Karłowicza, Władysława Bartoszewskiego, Zofię i Zbigniewa Romaszewskich. Na liście nagrodzonych nie brak również oddolnie tworzonych instytucji, stowarzyszeń, związków i komitetów. Pomagają one połączyć siły wszystkich tych, którzy zmagając się ze skutkami upływu czasu, dążą do przedstawienia i utrwalenia dramatycznych dziejów Polski w latach 1939-1989.

Już po raz czternasty to zacne grono powiększy się o nowych członków. Z uznaniem przyjąłem decyzję Kapituły Nagrody o uhonorowaniu śp. Janusza Krupskiego. Przez całe dojrzałe życie zabiegał on o prawdę pojmowaną jako fundament wolności i sprawiedliwości. Działał w szeregach opozycji demokratycznej i NSZZ „Solidarność”, redagował niezależne pismo „Spotkania”. W wolnej Polsce był wydawcą, pełnił obowiązki Prezesa IPN, a następnie, aż do tragicznej śmierci w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem, kierował Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Głęboki ukłon kieruję także ku pozostałym laureatom. Gratuluję Pani Zofii Pileckiej-Optułowicz oraz Panu Andrzejowi Pileckiemu, działającym na rzecz upamiętnienia ich ojca, pułkownika Witolda Pileckiego. To jedna z najszlachetniejszych postaci w dziejach naszej Ojczyzny, człowiek, który przysporzył wielkiej chwały korpusowi oficerów Wojska Polskiego. Serdecznie gratuluję także Panu Juliuszowi Kuleszy oraz Panu Kazimierzowi Piechowskiemu – żołnierzom Armii Krajowej, strażnikom pamięci o bohaterstwie i męczeństwie Polaków w starciu z nazistowskimi Niemcami. Dziękuję za Panów wytrwałą służbę Ojczyźnie, zarówno z bronią, jak i z piórem w ręku. Cieszę się, że tytuł Kustosza Pamięci Narodowej przypadł również – jakże adekwatnie – wyjątkowej i ogromnie zasłużonej na tym polu instytucji, jaką jest Muzeum Polskie w Rapperswilu, od prawie 150 lat będące ambasadą polskiej kultury w sercu Europy Zachodniej.

Szanowni Państwo, historia – jako dyscyplina nauki, źródło tożsamości i nauczycielka życia – istnieje tylko dzięki ciągłości przekazu. Troska o to, by współcześni i potomni mogli poznać możliwie pełną i niezniekształconą wiedzę o faktach z przeszłości, jest jedną z najcenniejszych przysług, jakie można wyświadczyć wspólnocie narodowej.

Bronisław Komorowski
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej