Menu rozwijane

17 maja 2015

Organizatorzy i Uczestnicy
Zjazdu Cichociemnych i Ich Rodzin
Arkady Kubickiego
Zamek Królewski w Warszawie

Czcigodni Weterani!
Szanowni Państwo!

Pamięć historyczna jest wspólnym dziedzictwem i spoiwem tożsamości narodowej. Na tym fundamencie budujemy nowoczesny patriotyzm III Rzeczypospolitej. Żyjemy w innych warunkach niż poprzednie pokolenia: cieszymy się wolnym, demokratycznym, bezpiecznym państwem; razem z naszymi partnerami tworzymy Unię Europejską i Sojusz Północnoatlantycki. Mamy świadomość, że obecną pomyślność naszej Ojczyzny zawdzięczamy wysiłkowi poprzednich pokoleń. Oddajemy cześć naszym bohaterskim rodakom, którzy w godzinie próby stawali zbrojnie w obronie niepodległości kraju i godności współobywateli. Z ich doświadczeń czerpiemy inspirację do codziennej wytrwałej i rzetelnej pracy dla tego największego wspólnego dobra, dla Polski.

Dlatego ogromnie się cieszę, że właśnie teraz, w okresie, kiedy świętujemy 70. rocznicę zakończenia II wojny światowej, w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim możemy gościć Zjazd Cichociemnych i Ich Rodzin. Dziękuję Fundacji im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej, Jednostce Wojskowej GROM oraz wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do zorganizowania tego przedsięwzięcia. Z głęboką satysfakcją przyjmuję tę współpracę jako widomy znak ciągłości polskiej tradycji patriotycznej. Cichociemni walczyli w szeregach Polskich Sił Zbrojnych, Armii Krajowej i powojennej konspiracji o wyzwolenie kraju, zniewolonego przez dwa totalitaryzmy. Dzisiaj granic suwerennego państwa strzegą żołnierze Wojska Polskiego, kultywujący etos wiernej służby Rzeczypospolitej.

Niech to spotkanie, symbolicznie łączące narodową przeszłość z przyszłością, stanie się dla wszystkich uczestników źródłem wielu wzruszeń i okazją do refleksji. Wszystkim Państwu życzę wszelkiej pomyślności, składając wyrazy najwyższego uznania.

Bronisław Komorowski
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej