Menu rozwijane

09 października 2014

Uczestnicy, Organizatorzy i Goście
Apelu pamięci
pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki,
w ramach XXXI Międzynarodowego
Sympozjum Kościuszkowskiego
zorganizowanego z okazji
220. rocznicy bitwy pod Maciejowicami
i Insurekcji Kościuszkowskiej

Szanowni Państwo,
Ekscelencjo Księże Biskupie Seniorze,
Władze i Mieszkańcy Gminy Maciejowice!

Pamięć o wielkich postaciach i wydarzeniach polskich dziejów to nasze zobowiązanie.

Wiedza o naszej przeszłości stanowić może także inspirację dla każdego, kto chce służyć współczesnej Polsce. Zaangażowanie w pracę na rzecz dobra wspólnego, działanie  w duchu otwartości na innych – tego powinniśmy się uczyć od naszych bohaterów narodowych. Takim bohaterem był obrońca Rzeczypospolitej, Tadeusz Kościuszko. Warto przywoływać jego postać również w kontekście naszych dzisiejszych wyzwań.

Lord Byron pisał, że dźwięk nazwiska Kościuszki przeraża ucho każdego tyrana. Cieszę się, że w roku, w którym obchodzimy 220-lecie Insurekcji Kościuszkowskiej, ale też 25-lecie przywrócenia demokracji i rządów prawa w Polsce, przypominane są dokonania człowieka, który na zawsze pozostanie symbolem zmagań o wolność – nie tylko polską, ale też innych narodów. Szereg przedsięwzięć upamiętniających Insurekcję Kościuszkowską, podjętych przez społeczność gminy Maciejowice, to dowód na to, że kotwice polskiej pamięci tkwią najmocniej w tych miejscach, gdzie lokalna wspólnota potrafi aktywnie zabiegać o nasze historyczne i kulturowe dziedzictwo.

Przypominana dziś, w jej 220. rocznicę, bitwa pod Maciejowicami nie była dla strony polskiej zwycięska. Ranny Tadeusz Kościuszko dostał się do rosyjskiej niewoli, a pozbawione wodza powstanie upadło w miesiąc później. Nigdy jednak nie zachwiała się wiara w odzyskanie przez Polskę niepodległości. Kiedy w 1918 roku Rzeczypospolita powróciła na mapę Europy, Józef Piłsudski przyjął nawiązujący do ostatniego obrońcy I Rzeczypospolitej tytuł Naczelnika Państwa. Ta swoista dziejowa klamra była dobitnym wyrazem znaczenia, jakie pamięć bohaterskich czynów Tadeusza Kościuszki miała dla przetrwania nadziei na wolną Polskę.

Częste odwołania do osoby Tadeusza Kościuszki biorą się z podziwu dla jego patriotyzmu i odwagi. Walczył on o Polskę wolną, ale i taką, gdzie wszyscy czuliby się gospodarzami. Świadczyło to o jego głębokim zrozumieniu dla rodzącej się wówczas idei nowoczesnego narodu. Chciał wokół polskiej sprawy zgromadzić wszystkich synów Rzeczypospolitej: chciał włączać i przyciągać, nie wykluczać. W tym sensie postać Kościuszki także i dziś może inspirować do mądrej pracy nad zagospodarowaniem polskiej wolności. Pamiętając o Kościuszce, budujmy społeczeństwo aktywnych ludzi, otwartych na współobywateli i traktujących Ojczyznę jako wspólną sprawę, w którą włączać trzeba talenty i umiejętności wszystkich Polaków.

Dziękując serdecznie za zorganizowanie XXXI Międzynarodowego Sympozjum Kościuszkowskiego, życzę wszystkim jego uczestnikom interesujących spotkań.