Menu rozwijane

11 maja 2015

Pani

Agnieszka Odorowicz

Dyrektor

Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

10-lecie PISF-u to dla polskiej kultury wyjątkowy jubileusz. Świętujemy bowiem istnienie instytucji, dzięki której nasze kino znów liczy się w świecie. Mimo początkowych obaw okazało się, że potrzebujemy właśnie takiego narzędzia wsparcia: nowoczesnego, efektywnego, odpowiadającego na potrzeby rzeczywistości powstałej po przełomie 1989 roku. Silne państwo to sprawne instytucje — również te związane z kulturą.

Podsumowując dziesięć lat istnienia PISF-u, nie sposób nie wspomnieć licznych międzynarodowych nagród przyznanych polskim filmowcom. Wszyscy mamy w pamięci doskonałe filmy, na które przychodzi do kin coraz więcej widzów. Za tymi wyróżnieniami, za tym sukcesem stoi zaangażowanie reżyserów, operatorów, scenografów, kostiumografów, scenarzystów i kompozytorów muzyki filmowej — praca wszystkich ludzi kina. W sukurs przyszło im skuteczne i odpowiednie narzędzie finansowania kinematografii, zapewniające doskonałe warunki realizacji pomysłów. Takie połączenie przyniosło znakomite efekty.

Jak widać, dziesięć lat istnienia PISF-u jest doskonałym dowodem na to, że dobrze wymyślona instytucja państwowa może skutecznie wspierać i rozwijać daną dziedzinę kultury. A trzeba wspomnieć, że działalność PISF-u to przecież także promocja polskiego kina za granicą, wsparcie dystrybucji, pomoc debiutantom, programy doskonalenia zawodowego, edukacja, ochrona filmowych archiwów czy digitalizacja zbiorów. W każdej z tych form aktywności objawia się niezmiernie ważna troska o losy narodowego dziedzictwa. Należy więc jedynie żałować, że jak dotychczas nie powstały podobne instytucje, które — korzystając z doświadczeń PISF-u — mogłyby przyczynić się do rozwoju innych obszarów działalności kulturalnej, takich jak, sztuki piękne, muzyka, teatr czy literatura. To wielkie wyzwanie, które warto podjąć.

Dziękuję Pani Dyrektor Agnieszce Odorowicz i całemu zespołowi PISF-u za te dziesięć lat ciężkiej pracy na rzecz polskiej kinematografii. Życzę Państwu kolejnych sukcesów, wspaniałej współpracy i tego, by dobry czas dla polskiego kina trwał nadal.

Bronisław Komorowski

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej