Menu rozwijane

09 maja 2015

Organizatorzy i Uczestnicy obchodów

                                                                       70. rocznicy wyzwolenia

                                                                       obozu koncentracyjnego Mauthausen-Gusen

Czcigodni Weterani!

Ekscelencje!

Panie i Panowie!

Spotykają się Państwo w jednym z głównych miejsc kaźni elit Rzeczypospolitej, planowo wyniszczanych przez nazistowskie Niemcy w ramach tzw. Intelligenzaktion. Już w listopadzie 1939 roku, po zajęciu mojego kraju przez Wehrmacht, hitlerowscy okupanci osadzili tutaj część aresztowanych w Krakowie profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tu też byli więzieni, zmuszani do morderczej pracy i zabijani polscy uczeni, artyści, oficerowie, lekarze, inżynierowie, nauczyciele, duchowni katoliccy i ewangeliccy, w tym obywatele polscy pochodzenia żydowskiego. W ciągu całej II wojny światowej co czwarty więzień Mauthausen-Gusen i jego podobozów był Polakiem. Ich jedyną winę stanowiło, że mimo represji pozostali wiernymi swojej Ojczyźnie.

Szczególnie tragiczną rolę w martyrologii mojego narodu odegrały trzy obozy w Gusen. Jesienią 1944 roku trafiło do nich wielu uczestników Powstania Warszawskiego. U kresu wojny Polacy stanowili największą grupę więźniów tych obozów. Mimo to wiedza o tych miejscach kaźni długo pozostawała niedostatecznie rozpowszechniona. Na rzecz przywrócenia pamięci o nich aktywne działania podejmował śp. Władysław Bartoszewski, którego niedawno pożegnaliśmy. Dzięki jego zaangażowaniu – przy wsparciu austriackich władz państwowych i władz landu – w 2004 roku powstało centrum pamięci, w którym odbywają się dzisiejsze uroczystości. I choć od zakończenia zmagań wojennych mija już 70 lat, to imperatyw pamięci oraz obowiązek refleksji nad tym, co możemy i powinniśmy uczynić, by uchronić Europę i świat przed podobnymi tragediami w przyszłości pozostają obowiązkiem następnych generacji.

Chciałbym podziękować Gminie St. Georgen i wolontariuszom z Komitetu Gusen, którzy przyczynili się do godnego upamiętnienia polskich ofiar niewolniczej pracy w sztolniach Bergkristall, uwiecznionych na odsłoniętej dzisiaj tablicy. Jako Prezydent Rzeczypospolitej pragnę zapewnić, że państwo polskie angażuje się i także w przyszłości będzie wspierać
inicjatywy zmierzające do rzetelnego informowania o tragicznej historii tego miejsca. W tym dziele ważną rolę ma także do odegrania austriacka Polonia, zwłaszcza zamieszkująca w Wiedniu i Linzu. To Państwo, drodzy Rodacy, jesteście teraz – 70 lat po zakończeniu wojny – kustoszami pamięci o Mauthausen-Gusen. Z serca dziękuję za Państwa dotychczasowe zaangażowanie. Życzę, aby pozostali Państwo aktywnymi uczestnikami nowej generacji kultury pamięci. Pamięci, która choć jest bardzo bolesna, już nas dzisiaj nie dzieli, lecz niesie bezcenną naukę i mądrość na przyszłość. I pomaga nam razem zgodnie budować wspólny europejski dom dla wszystkich demokratycznych narodów naszego kontynentu.

Bronisław Komorowski

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej