Menu rozwijane

20 lipca 2015

Uczestnicy i Organizatorzy
Święta Kultury Łemkowskiej

XXXIII Łemkowskiej Watry

w Zdyni

Łemkowska Watra jest znakiem tożsamości, a także międzyludzkiej więzi. Już po raz trzydziesty trzeci gromadzi w Zdyni społeczność łemkowską z Polski i świata, ale także liczną i różnorodną publiczność, która pragnie poznać niezwykle oryginalne i cenne kulturowe bogactwo Łemków.

Szczególnie istotne jest, że spotkania mają otwartą formułę. Ta lekcja dialogu i tolerancji ma ogromną wartość. Jest pomnożeniem osiągnięć społeczeństwa obywatelskiego, wzbogaceniem naszej wspólnej skarbnicy kulturowej. Wielka w tym zasługa działaczy Zjednoczenia Łemków, organizatorów festiwalu i wszystkich, którzy w to przedsięwzięcie wkładają cząstkę własnego serca. Składam Państwu wyrazy uznania.

Dzięki Państwu kolejna Watra przynosi wiele ciekawych wydarzeń. Przede wszystkim muzycznych. W szczególny sposób podczas tegorocznego festiwalu będzie również obecna postać słynnego „Nikifora”. 120 rocznica urodzin Epifaniusza Drowniaka jest okazją nie tylko do złożenia hołdu dla jego wyjątkowej twórczości, ale także do wejścia w świat, który „Nikifor” pragnął utrwalić i ocalić.

Życzę wszystkim Państwu, aby atmosfera tego spotkania i wspólne przeżycia duchowe przyczyniały się do umacniania międzyludzkich mostów, do rozwijania przyjaznych relacji polsko-ukraińskich. Życzę niezapomnianych wrażeń, radości i wszelkiej pomyślności.

Bronisław Komorowski

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej