Menu rozwijane

09 września 2012

Uczestnicy i Organizatorzy

XIV Lubuskiego Święta Plonów

w Szprotawie

Szanowna Pani Marszałek!

Szanowny Panie Burmistrzu!

Szanowny Panie Starosto!

Szanowni Państwo – a zwłaszcza Drodzy Rolnicy!

Serdecznie pozdrawiam wszystkich Państwa przybyłych na Lubuskie Święto Plonów do Szprotawy. W polskiej historii i tradycji wieś i trud rolnika zawsze zajmowały ważne miejsce. Dzisiaj staropolskim obyczajem wyrażamy wdzięczność Opatrzności i ciężko pracującym rolnikom za zebrane dary natury. Dożynkowe wieńce i bochen chleba symbolizują to podziękowanie. Wyrażają one także głęboki sens rolniczej pracy, która jest prawdziwą służbą wobec ziemi i bliźnich. W imieniu wszystkich Polaków, składam wyrazy wielkiego szacunku mieszkańcom polskiej wsi, którzy z ofiarnością, wytrwałością i gospodarnością zabiegających o „chleb nasz powszedni”.

Dzisiaj wyraźnie widać, jak pozytywnie zmienia się i modernizuje lubuska wieś. Zwiększa się znaczenie tutejszego sektora rolno-spożywczego, co wynika również z naszej obecności na rynku unijnym oraz z bezpośredniego sąsiedztwa Lubuszczyzny z Niemcami. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczyniają się do rozwoju współpracy handlowej oraz do sukcesu polskiej żywności, chętnie kupowanej przez zachodnich konsumentów.

W dniu Święta Plonów nie można pominąć dorobku lubuskiego winiarstwa. Tradycje uprawy winorośli sięgają tutaj XIV wieku. Z produkcji win słyną zwłaszcza okolice Zielonej Góry. Właśnie teraz, na początku września, odbywa się w tym mieście Święto Winobrania, które obchodzone jest od ponad półtora wieku. Serdecznie pozdrawiam zielonogórskich winiarzy, składam im wyrazy uznania i życzę kolejnych sukcesów, rozsławiających ten region.

Sądzę, że tegoroczne dożynki świętują Państwo z prawdziwą satysfakcją. Lubuscy rolnicy mogą być dumni ze swych osiągnięć i zebranych plonów. Mimo trudnych warunków pogodowych – żniwa ostatecznie okazały się udane. Zbiory są wyższe niż w zeszłym roku. Z całego serca dziękuję mieszkańcom lubuskiej wsi, którzy ciężko pracowali, aby pozyskać jak najwięcej płodów ziemi i aby nie zabrakło chleba na polskich stołach.

Składam wszystkim tutejszym rolnikom najlepsze życzenia, aby Państwa wysiłkowi i trudom towarzyszyła zarazem radość i poczucie spełnienia. Życzę dobrych plonów również w nadchodzących latach, życzę wszelkiej pomyślności Państwu i Waszym rodzinom. Raz jeszcze przekazuję serdeczne pozdrowienia. Szczęść Boże!