Menu rozwijane

08 września 2013

Uczestnicy

uroczystości upamiętniającej

150. rocznicę Powstania Styczniowego

– bitwę pod Mysłowem

Od czynu powstańczego dzielą nas całe epoki. A jednak wracamy myślą do tamtych wydarzeń, pamiętając, że historia, prócz miary czasu, zna także miarę poświęcenia, przywiązania do Ojczyzny i obrony wolności. Powstanie Styczniowe należy do tych momentów w naszych dziejach, w których wykuwały się wartości ponadczasowe. Paweł Jasienica porównał Powstanie do przekroczenia Rubikonu – czynu okupionego krwią, ale koniecznego, jeżeli naród miał się rozwijać, a może nawet w ogóle żyć. Łącząc w sobie elementy niepodległościowe i demokratyczne, styczniowy zryw przeistaczał Polaków w naród nowoczesny, zdolny do stworzenia własnego państwa. Powstańcy bili się o Polskę, która miała dopiero nadejść.

O Rzeczpospolitą, która, jak to ogłaszał Manifest Komitetu Centralnego Narodowego, uznawała za równych obywateli wszystkich swoich synów, bez różnicy wiary i rodu, pochodzenia i stanu. W tym sensie rok 1863 był zapowiedzią roku 1918. II Rzeczpospolita miała świadomość tego moralnego zadłużenia i spłacała je kombatantom Powstania wdzięcznością honorów i wielkiego poważania.

Powstanie Styczniowe, tak jak i pozostałe narodowe insurekcje, przyrównać można do kamieni milowych na naszej historycznej drodze wolności. Uczestniczące w tych wydarzeniach pokolenia podawały sobie ręce niejako ponad strumieniem czasu. Dobitnym tego przykładem jest postać Gustawa Wyssogoty Zakrzewskiego, urodzonego na tej ziemi powstańczego dowódcy, a od dziś patrona Gminnej Biblioteki Publicznej w Woli Mysłowskiej. Był on przecież wnukiem pierwszego Prezydenta Warszawy i uczestnika insurekcji kościuszkowskiej. Dziś to Państwo – mieszkańcy Mysłowa i całej Gminy, pamiętający o swoich bohaterskich przodkach – są żywym ogniwem tego wielkiego łańcucha pokoleń.

Wysoko cenię, że przekazują Państwo wiedzę o doniosłych wydarzeniach historii kolejnym generacjom, słusznie sądząc, że pielęgnowanie własnej tożsamości nie przeszkadza być nowoczesnym i otwartym. Nowoczesny patriotyzm to pamięć i refleksja nad przeszłością, która prowadzić ma do aktywności tu i teraz – w służbie własnego państwa i lokalnej wspólnoty.

Dziękuję Państwu za taką postawę i mądre starania, by przekazać te wzorce naszej młodzieży. Dziękuję lokalnej społeczności, władzom Gminy Wola Mysłowska i Społecznemu Komitetowi Obchodów za godne zorganizowanie uroczystości. Pamiętając, że tutaj 4 września 1863 roku doszło do potyczki oddziału powstańczego z siłami rosyjskiego zaborcy, wybiegajmy myślą ku przyszłości. Dając wyraz dumie z dokonań przodków, organizujmy nasze współczesne działania tak, by Rzeczpospolita cieszyła się wolnością, dostatkiem i bezpiecznym miejscem w jednoczącej się Europie.

Łączę się z Państwem w hołdzie składanym bohaterom walk z 1863 roku. Cześć ich pamięci!