09.05.2015
Szczególnie tragiczną rolę w martyrologii mojego narodu odegrały trzy obozy w Gusen. Jesienią 1944 roku trafiło do nich wielu uczestników Powstania Warszawskiego. U kresu wojny Polacy stanowili największą grupę więźniów tych obozów - napisał Prezydent RP.
09.05.2015
Piknik Europejski ukazuje jak pozytywną energię niesie w sobie idea zjednoczonej Europy. Jestem pod wrażeniem Państwa zaangażowania w działania na rzecz wspólnego dzielenia się pomysłami i optymizmem - napisał Bronisław Komorowski.
07.05.2015
"W te dni majowe, w siedemdziesiątą rocznicę zwycięstwa nad III Rzeszą są przy Was serca całej wolnej Polski. Polski wdzięcznej za Wasz wojenny trud" - napisał prezydent.
06.05.2015
List prezydenta do uczestników XI Ogólnopolskiej Konferencji BGK dla JST „Finansowanie projektów samorządowych – czas na indywidualizm i innowacje”, odczytany przez ministra Olgierda Dziekońskiego.
04.05.2015
List prezydenta do uczestników Europejskiego Kongresu Samorządów "Europa Regionów – nowe otwarcie", odczytany w Krakowie przez ministra Olgierda Dziekońskiego.
Z okazji Narodowego Święta 3 Maja prezydenci Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Rosji i przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej przesłali Prezydentowi RP Bronisławowi Komorowskiemu oraz Polakom serdeczne gratulacje i życzenia.
03.05.2015
Konstytucja 3 Maja to kamień węgielny polskiego marzenia o wolności. Uchwalona w warunkach kryzysu I Rzeczypospolitej, wkrótce padła ofiarą działań wewnętrznych oponentów i zewnętrznych wrogów Polski - napisał Prezydent RP Bronisław Komorowski.
02.05.2015
Obchody stulecia I wojny światowej to okazja do wspólnego namysłu nad cierpieniem milionów ludzi wywołanym polityką imperialnych ambicji i siłowej konfrontacji. To czas refleksji nad drogami prowadzącymi do dialogu i pokoju - napisał Prezydent RP.
02.05.2015
Doceniam, że dzięki inicjatywie władz samorządowych społeczność Gminy Dziwnów wyjątkowo angażuje się w obchody Dnia Flagi. Pragnę podziękować za Państwa aktywność i udział w konkursie „Bądź dumny – wywieś flagę” - napisał Prezydent RP.
02.05.2015
Florian Marciniak, był inspiracją dla następnych pokoleń Polaków, także dla mojego pokolenia „Solidarności”, w długoletnim oporze przeciw komunizmowi i dążeniu do odzyskania suwerennego państwa - napisał Prezydent RP.
30.04.2015
Wspominając tych, którzy oddali życie za niepodległość Ojczyzny, dążmy do wypełnienia tego ważnego przekazu własnym wytrwałym wysiłkiem, urzeczywistniajmy go w wolnej Polsce, której Major „Hubal” i jego żołnierze służyli całym życiem - napisał prezydent.
Prezydent Bronisław Komorowski wystosował depeszę kondolencyjną do Prezydenta Nepalu Rama Barana Yadava w związku z tragicznym w skutkach trzęsieniem ziemi w tym kraju.
25.04.2015
List Prezydenta RP skierowany Organizatorów i Uczestników Gali Finałowej Konkursu „Osobowość Ziem Górskich” w Żywcu.
25.04.2015
List Prezydenta RP skierowany do uczestników i organizatorów „Święta Mistrza” – święta polskiego i mazowieckiego środowiska rzemieślniczego, w Warszawie,odczytany przez ministra Olgierda Dziekońskiego.
Polska jest wielką wartością. Praworządna, sprawnie funkcjonująca, a zarazem służebna wobec swoich obywateli - napisał Prezydent RP w liście odczytanym podczas Zgromadzenia Ogólnego Sędziów NSA przez ministra Krzysztofa H. Łaszkiewicza.