Menu rozwijane

05 sierpnia 2015

Pani
Dominika Kulczyk

 

Pan

Sebastian Kulczyk

Proszę przyjąć głębokie wyrazy współczucia w związku ze śmiercią Państwa Ojca. Ufam, że w tych trudnych chwilach znajdą Państwo oparcie wśród najbliższych i przyjaciół.

Nagłe odejście jednego z największych wizjonerów polskiej przedsiębiorczości, człowieka ogromnie zasłużonego dla jej rozwoju, hojnego mecenasa kultury i światowego ambasadora sukcesu polskich przemian, jest bolesną stratą dla nas wszystkich. Jestem pewien, że Jego zdolność do podejmowania wyzwań ekonomicznych pełnych rozmachu, a zarazem społecznie odpowiedzialnych, znajdzie godnych naśladowców i kontynuatorów – przede wszystkim w Państwa osobach.

Zawsze z satysfakcją obserwowałem, że sukcesy jakie odnosił, sława jaka Go otaczała, nie pozbawiły Go ujmującej skromności, dobroci i empatii, cech jakże rzadkich i jakże cennych. Jestem pewien, że Państwa Ojciec zostanie zapamiętany jako osoba wielkiego formatu – przedsiębiorca, gotowy pomagać innym i angażujący się w promowanie ważnych celów i idei.

Proszę Państwa o przyjęcie z serca płynących kondolencji.

Bronisław Komorowski

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej