Menu rozwijane

07 stycznia 2015
Prezydent RP

Depesza kondolencyjna Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego do Prezydenta Republiki Francuskiej François Hollande’a:

Panie Prezydencie,

Głęboko poruszony wiadomością o tragicznym w skutkach ataku terrorystycznym na redakcję tygodnika „Charlie Hebdo”, pragnę przekazać, w imieniu Narodu Polskiego oraz własnym, najszczersze wyrazy współczucia. Łączę się w żałobie z bliskimi ofiar, a rannym w zamachu życzę szybkiego powrotu do zdrowia.

Zdecydowanie potępiam ten barbarzyński akt przemocy, stanowiący zamach na fundamentalne wartości wolnego świata i zapewniam o solidarności Narodu Polskiego z Narodem Francuskim w tych trudnych chwilach.

Z wyrazami szacunku,

Bronisław Komorowski

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej