Menu rozwijane

13 maja 2015

Pan
Prezes Zarządu Głównego
Generał Brygady Zbigniew Ścibor-Rylski

Organizatorzy i Uczestnicy obchodów
25-lecia Związku Powstańców Warszawskich
Zamek Królewski w Warszawie

Wielce Szanowny Panie Generale!
Wielce Szanowne Panie i Panowie −
Drodzy Członkowie Związku Powstańców Warszawskich!

Pragnę wyrazić najwyższe uznanie dla zasług, jakie Powstańcy Warszawscy położyli dla niepodległości Rzeczypospolitej. Z okazji jubileuszu 25-lecia założenia Związku Powstańców Warszawskich proszę przyjąć wyrazy wdzięczności i najlepsze życzenia zdrowia oraz wszelkiej pomyślności dla wszystkich Weteranów zrywu 1944 roku.

W latach wojny i okupacji, a zwłaszcza podczas 63 dni walk o wyzwolenie stolicy, stawali Państwo zbrojnie przeciwko totalitarnemu terrorowi hitlerowskich Niemiec, nie wahając się ryzykować własnego młodego życia dla wolności Ojczyzny. W okresie powojennym przeciwstawiali się Państwo propagandzie komunistycznej, podejmując wysiłek dokumentowania historii konspiracyjnego ruchu oporu i Powstania.

To właśnie Państwo, Weterani warszawskiego Sierpnia, w znacznej mierze przyczynili się do ocalenia w pamięci narodu i przekazania następnym generacjom prawdy o bohaterstwie i ofierze żołnierzy Armii Krajowej i innych formacji Polski Podziemnej. Za to wszystko z serca dziękuję – jako Prezydent Rzeczypospolitej, a zarazem jako człowiek z pokolenia „Solidarności”, dla którego Powstanie było i na zawsze pozostanie przedmiotem głębokiej czci i inspiracją do zgodnej pracy dla dobra naszego państwa i narodu.

Chcę też dzisiaj szczególnie gorąco podziękować za Państwa zaangażowanie w odrodzenie polskiego ducha po przełomie 1989 roku. Środowisko kombatanckie odzyskało wówczas możliwość legalnego zrzeszania się i swobodnego podejmowania aktywności obywatelskiej. Depozytariusze etosu miasta niepokonanego mogli wreszcie utworzyć Związek Powstańców Warszawskich.

Winszując raz jeszcze pięknego jubileuszu, chciałbym podkreślić, że Państwa działalność ogromnie pomogła obecnej społeczności stolicy odbudować więź z chlubnymi tradycjami dawnej Warszawy. Powstańcy witani są zawsze oznakami szacunku i radości wśród młodych warszawiaków i młodych ludzi w całym kraju. Stanowią Państwo żywy znak ciągłości dziejów naszego miasta i kraju, ciągłości ocalonej także w najtrudniejszych czasach. Ufam, że Państwa dzielność i mądrość będą nadal ważnym wzorcem w procesie kształtowania postaw patriotycznych młodych Polaków.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Bronisław Komorowski

List odczytał przedstawiciel Kancelarii Prezydenta Waldemar Strzałkowski.