Menu rozwijane

31 lipca 2015
Wystąpienie Prezydenta RP przed Pomnikiem Powstania Warszawskiego

Żołnierze Powstańcy,

Wszyscy Uczestnicy Powstania Warszawskiego,

Wszyscy Uczestnicy dzisiejszego spotkania,

kiedy modlitwą, myślą, pamięcią ogarniamy tych wszystkich, którzy polegli, zginęli w Powstaniu Warszawskim; kiedy z wdzięcznością myślimy o tych, którzy służyli polskiej wolności.

Minęło już 71 lat od dramatycznej próby – nieskutecznej, nieudanej – uratowania polskiej wolności, zbudowania przestrzeni polskiej wolności pomiędzy dwoma totalitarnymi potęgami: pomiędzy żelazną, stalową armią Hitlera i idącą armią Stalina. Zadanie było niezwykle trudne. Zadanie było karkołomne, a nawet pewnie skazane od samego początku na niepowodzenie. Ale dzisiaj ogarniamy tą pamięcią z wdzięcznością tych, którzy pokazali wtedy, że wolność jest wartością bezcenną. Dzisiaj, 71 lat po tej dramatycznej próbie uratowania polskiej szansy na wolność, polskiej szansy i polskich marzeń o wolnym państwie, o wolnym kraju, o wolnym narodzie, tym bardziej musimy myśleć z szacunkiem i wdzięcznością o polskiej wolności dzisiaj. Dlatego mówimy i myślimy, i dziękujemy Powstańcom za to, że heroicznie walczyli o wolność. Tę samą wolność, której wtedy nie udało się uzyskać, ale dzisiaj jest ona naszym udziałem.

W wielu miejscach Polski, w wielu miejscach Warszawy są pomniki Powstania Warszawskiego, są miejsca, które w sposób symboliczny mają przypominać heroiczną walkę, dramat Powstania i dramat klęski. Przeżywamy te pomniki, stajemy przed nimi, pokazujemy naszym dzieciom i wnukom – dla pamięci, dla wiedzy o naszym narodzie. Jednym z tych pomników jest i ten, przed którym się zgromadziliśmy. Ale myślę, że najpiękniejszym pomnikiem, najbardziej przemawiającym do nas wszystkich, jest pomnik współczesnej Polski – bo przecież wolna Polska jest częścią tej samej walki o wolność, która była wtedy, w ’44 roku, bez szans, ale została zrealizowana wiele lat później. Najpiękniejszym pomnikiem zwycięstwa Żołnierzy Powstania Warszawskiego jest wolna Polska, jest piękna, piękniejąca z roku na rok Warszawa. Myślę, że każdy z Powstańców, każdy, który sięga pamięcią wstecz, doskonale pamięta dramat miasta, który dzisiaj przecież jest wspomnieniem na tyle odległym, że możemy wszyscy razem czuć ogromną satysfakcję. Ten czas heroicznej walki możemy dzisiaj zamieniać w czas pracy, w czas służby wolnej Polsce. Warto więc dzisiaj codziennie powtarzać z wdzięcznością – myśląc o Powstaniu Warszawskim i o jego bohaterach – że dzisiaj realizacja celów i marzeń pokolenia żołnierzy Armii Krajowej, armii podziemnej, to jest realizacja celów stojących przed wolną Polską, przed piękną, odbudowaną Warszawą.