Menu rozwijane

Plac Piłsudskiego. Udział prezydenta-elekta w obchodach 66. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego
Plac Piłsudskiego. Udział prezydenta-elekta w obchodach 66. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego
Plac Piłsudskiego. Udział prezydenta-elekta w obchodach 66. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego
Plac Piłsudskiego. Udział prezydenta-elekta w obchodach 66. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego
Plac Piłsudskiego. Udział prezydenta-elekta w obchodach 66. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego
Pomnik "Gloria Victis" na Powązkach Wojskowych. Udział prezydenta-elekta w obchodach 66. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego
Pomnik "Gloria Victis" na Powązkach Wojskowych. Udział prezydenta-elekta w obchodach 66. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego
Pomnik "Gloria Victis" na Powązkach Wojskowych. Udział prezydenta-elekta w obchodach 66. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego
Pomnik "Gloria Victis" na Powązkach Wojskowych. Udział prezydenta-elekta w obchodach 66. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego
Pomnik "Gloria Victis" na Powązkach Wojskowych. Udział prezydenta-elekta w obchodach 66. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego
Pomnik "Gloria Victis" na Powązkach Wojskowych. Udział prezydenta-elekta w obchodach 66. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego
Ognisko Zlotu „Twierdza” w Parku Wolności organizowane przez ZHP działający poza granicami kraju
Park Wolności w Muzeum Powstania Warszawskiego. Prezydent-elekt na spotkaniu z ZHP działającym poza granicami kraju
Ognisko Zlotu „Twierdza” w Parku Wolności organizowane przez ZHP działający poza granicami kraju
Ognisko Zlotu „Twierdza” w Parku Wolności organizowane przez ZHP działający poza granicami kraju
02 sierpnia 2010
1543949587.jpg
1379471421.jpg
147582796.jpg
1840803877.jpg
329032704.jpg
1758690922.jpg
424581837.jpg
514164073.jpg
812591721.jpg
1772452463.jpg
303466419.jpg
1879624344.jpg
1722577145.jpg
701249610.jpg
1270892054.jpg