Menu rozwijane

Plac Piłsudskiego. Udział prezydenta-elekta w obchodach 66. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

Plac Piłsudskiego. Udział prezydenta-elekta w obchodach 66. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

Plac Piłsudskiego. Udział prezydenta-elekta w obchodach 66. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

Plac Piłsudskiego. Udział prezydenta-elekta w obchodach 66. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

Plac Piłsudskiego. Udział prezydenta-elekta w obchodach 66. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

Pomnik "Gloria Victis" na Powązkach Wojskowych. Udział prezydenta-elekta w obchodach 66. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

Pomnik "Gloria Victis" na Powązkach Wojskowych. Udział prezydenta-elekta w obchodach 66. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

Pomnik "Gloria Victis" na Powązkach Wojskowych. Udział prezydenta-elekta w obchodach 66. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

Pomnik "Gloria Victis" na Powązkach Wojskowych. Udział prezydenta-elekta w obchodach 66. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

Pomnik "Gloria Victis" na Powązkach Wojskowych. Udział prezydenta-elekta w obchodach 66. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

Pomnik "Gloria Victis" na Powązkach Wojskowych. Udział prezydenta-elekta w obchodach 66. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

Ognisko Zlotu „Twierdza” w Parku Wolności organizowane przez ZHP działający poza granicami kraju

Park Wolności w Muzeum Powstania Warszawskiego. Prezydent-elekt na spotkaniu z ZHP działającym poza granicami kraju

Ognisko Zlotu „Twierdza” w Parku Wolności organizowane przez ZHP działający poza granicami kraju

Ognisko Zlotu „Twierdza” w Parku Wolności organizowane przez ZHP działający poza granicami kraju

02 sierpnia 2010

66. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

1543949587.jpg
1379471421.jpg
147582796.jpg
1840803877.jpg
329032704.jpg
1758690922.jpg
424581837.jpg
514164073.jpg
812591721.jpg
1772452463.jpg
303466419.jpg
1879624344.jpg
1722577145.jpg
701249610.jpg
1270892054.jpg