Menu rozwijane

Ambasador Królestwa Belgii, JE Pan Raoul Delcorde podczas ceremonii złożenia listów uwierzytelniających Prezydentowi RP (1)
Ambasador Królestwa Belgii, JE Pan Raoul Delcorde podczas ceremonii złożenia listów uwierzytelniających Prezydentowi RP (2)
Ambasador Królestwa Belgii, JE Pan Raoul Delcorde podczas ceremonii złożenia listów uwierzytelniających Prezydentowi RP (3)
Ambasador Królestwa Belgii, JE Pan Raoul Delcorde podczas ceremonii złożenia listów uwierzytelniających Prezydentowi RP (4)
Ambasador Królestwa Belgii, JE Pan Raoul Delcorde podczas ceremonii złożenia listów uwierzytelniających Prezydentowi RP (5)
Ambasador Królestwa Belgii, JE Pan Raoul Delcorde podczas ceremonii złożenia listów uwierzytelniających Prezydentowi RP (6)
Ambasador Republiki Federalnej Niemiec, JE Pan Rüdiger Freiherr von Fritsch podczas ceremonii złożenia listów uwierzytelniających Prezydentowi RP (7)
Ambasador Republiki Federalnej Niemiec, JE Pan Rüdiger Freiherr von Fritsch podczas ceremonii złożenia listów uwierzytelniających Prezydentowi RP (8)
Ambasador Republiki Federalnej Niemiec, JE Pan Rüdiger Freiherr von Fritsch podczas ceremonii złożenia listów uwierzytelniających Prezydentowi RP (9)
Ambasador Republiki Federalnej Niemiec, JE Pan Rüdiger Freiherr von Fritsch podczas ceremonii złożenia listów uwierzytelniających Prezydentowi RP (10)
Ambasador Republiki Federalnej Niemiec, JE Pan Rüdiger Freiherr von Fritsch podczas ceremonii złożenia listów uwierzytelniających Prezydentowi RP (11)
Ambasador Królestwa Danii, JE Pan Thomas Østrup Møller podczas ceremonii złożenia listów uwierzytelniających Prezydentowi RP (12)
Ambasador Królestwa Danii, JE Pan Thomas Østrup Møller podczas ceremonii złożenia listów uwierzytelniających Prezydentowi RP (13)
Ambasador Królestwa Danii, JE Pan Thomas Østrup Møller podczas ceremonii złożenia listów uwierzytelniających Prezydentowi RP (14)
Ambasador Królestwa Danii, JE Pan Thomas Østrup Møller podczas ceremonii złożenia listów uwierzytelniających Prezydentowi RP (15)
Ambasador Królestwa Danii, JE Pan Thomas Østrup Møller podczas ceremonii złożenia listów uwierzytelniających Prezydentowi RP (16)
Ambasador Królestwa Danii, JE Pan Thomas Østrup Møller podczas ceremonii złożenia listów uwierzytelniających Prezydentowi RP (17)
Ambasador Królestwa Danii, JE Pan Thomas Østrup Møller podczas ceremonii złożenia listów uwierzytelniających Prezydentowi RP (18)
Ambasador Federacji Rosyjskiej, JE Pan Aleksander Aleksiejew podczas ceremonii złożenia listów uwierzytelniających Prezydentowi RP (19)
Ambasador Federacji Rosyjskiej, JE Pan Aleksander Aleksiejew podczas ceremonii złożenia listów uwierzytelniających Prezydentowi RP (20)
Ambasador Federacji Rosyjskiej, JE Pan Aleksander Aleksiejew podczas ceremonii złożenia listów uwierzytelniających Prezydentowi RP (21)
Ambasador Federacji Rosyjskiej, JE Pan Aleksander Aleksiejew podczas ceremonii złożenia listów uwierzytelniających Prezydentowi RP (22)
Ambasador Federacji Rosyjskiej, JE Pan Aleksander Aleksiejew podczas ceremonii złożenia listów uwierzytelniających Prezydentowi RP (23)
Ambasador Federacji Rosyjskiej, JE Pan Aleksander Aleksiejew podczas ceremonii złożenia listów uwierzytelniających Prezydentowi RP (24)
Ambasador Federacji Rosyjskiej, JE Pan Aleksander Aleksiejew podczas ceremonii złożenia listów uwierzytelniających Prezydentowi RP (25)
Ambasador Ukrainy, JE Pan Markian Malskiy podczas ceremonii złożenia listów uwierzytelniających Prezydentowi RP (26)
Ambasador Ukrainy, JE Pan Markian Malskiy podczas ceremonii złożenia listów uwierzytelniających Prezydentowi RP (27)
Ambasador Ukrainy, JE Pan Markian Malskiy podczas ceremonii złożenia listów uwierzytelniających Prezydentowi RP (28)
Ambasador Ukrainy, JE Pan Markian Malskiy podczas ceremonii złożenia listów uwierzytelniających Prezydentowi RP (29)
Ambasador Ukrainy, JE Pan Markian Malskiy podczas ceremonii złożenia listów uwierzytelniających Prezydentowi RP (30)
Ambasador Ukrainy, JE Pan Markian Malskiy podczas ceremonii złożenia listów uwierzytelniających Prezydentowi RP (31)
Ambasador Ukrainy, JE Pan Markian Malskiy podczas ceremonii złożenia listów uwierzytelniających Prezydentowi RP (32)
07 września 2010
35508786.jpg
1936137103.jpg
1718646612.jpg
1418712519.jpg
1432965216.jpg
154198068.jpg
2004685231.jpg
1887754252.jpg
795822663.jpg
995144319.jpg
2077792259.jpg
996913653.jpg
1677084615.jpg
338544133.jpg
57264834.jpg
262197659.jpg
394376018.jpg
268783917.jpg
1022440501.jpg
1673609312.jpg
184818888.jpg
1077825934.jpg
164381723.jpg
693571505.jpg
346473695.jpg
214998928.jpg
1877806052.jpg
1960325470.jpg
1464312078.jpg
743167243.jpg
1125001607.jpg
941007053.jpg