Menu rozwijane

Złożenie listów uwierzytelniających przez ambasadora Azerbejdżanu

Złożenie listów uwierzytelniających przez ambasadora Azerbejdżanu

Złożenie listów uwierzytelniających przez ambasadora Azerbejdżanu

Złożenie listów uwierzytelniających przez ambasadora Azerbejdżanu

Złożenie listów uwierzytelniających przez ambasadora Chin

Złożenie listów uwierzytelniających przez ambasadora Chin

Złożenie listów uwierzytelniających przez ambasadora Chin

Złożenie listów uwierzytelniających przez ambasadora Chin

Złożenie listów uwierzytelniających przez ambasadora Macedonii

Złożenie listów uwierzytelniających przez ambasadora Macedonii

Złożenie listów uwierzytelniających przez ambasadora Macedonii

Złożenie listów uwierzytelniających przez ambasadora Macedonii

Złożenie listów uwierzytelniających przez ambasadora Mołdowy

Złożenie listów uwierzytelniających przez ambasadora Mołdowy

Złożenie listów uwierzytelniających przez ambasadora Mołdowy

Złożenie listów uwierzytelniających przez ambasadora Mołdowy

30 sierpnia 2010

Listy uwierzytelniające od czterech ambasadorów

975055610.jpg
1735850819.jpg
1579828150.jpg
327843679.jpg
982013785.jpg
1874134501.jpg
1344873605.jpg
1297347102.jpg
845163266.jpg
552408183.jpg
1956205620.jpg
217353111.jpg
1935001534.jpg
767328933.jpg
2005459339.jpg
1736215643.jpg