Menu rozwijane

Nuncjusz apostolski złożył listy uwierzytelniające prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu

Nuncjusz apostolski złożył listy uwierzytelniające prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu

15 września 2010

Nuncjusz apostolski złożył listy prezydentowi

29851572.jpg
614436147.jpg
1078122263.jpg
1550027270.jpg
1486011664.jpg
1812355515.jpg
1251405770.jpg
899436024.jpg
161302797.jpg
896854190.jpg
1381995219.jpg