Menu rozwijane

Spotkanie Prezydenta RP i Pierwszej Damy ze społecznością muzułmańską i tatarską

Spotkanie Prezydenta RP i Pierwszej Damy ze społecznością muzułmańską i tatarską

Spotkanie Prezydenta RP i Pierwszej Damy ze społecznością muzułmańską i tatarską

Spotkanie Prezydenta RP i Pierwszej Damy ze społecznością muzułmańską i tatarską

Spotkanie Prezydenta RP i Pierwszej Damy ze społecznością muzułmańską i tatarską

Spotkanie Prezydenta RP i Pierwszej Damy ze społecznością muzułmańską i tatarską

Spotkanie Prezydenta RP i Pierwszej Damy ze społecznością muzułmańską i tatarską

Spotkanie Prezydenta RP i Pierwszej Damy ze społecznością muzułmańską i tatarską

Spotkanie Prezydenta RP i Pierwszej Damy ze społecznością muzułmańską i tatarską

Spotkanie Prezydenta RP i Pierwszej Damy ze społecznością muzułmańską i tatarską

Spotkanie Prezydenta RP i Pierwszej Damy ze społecznością muzułmańską i tatarską

Spotkanie Prezydenta RP i Pierwszej Damy ze społecznością muzułmańską i tatarską

17 lutego 2011

Spotkanie z muzułmanami i Tatarami polskimi

1754884125.jpg
1393446091.jpg
33071645.jpg
336837741.jpg
113202982.jpg
1023787883.jpg
1134267776.jpg
2084986653.jpg
1653633068.jpg
983440362.jpg
1929503206.jpg
1559456446.jpg