Menu rozwijane

Konferencja prasowa drugiego dnia szczytu w Lizbonie

Konferencja prasowa drugiego dnia szczytu w Lizbonie

Konferencja prasowa drugiego dnia szczytu w Lizbonie

Konferencja prasowa drugiego dnia szczytu w Lizbonie

Konferencja prasowa drugiego dnia szczytu w Lizbonie

Konferencja prasowa drugiego dnia szczytu w Lizbonie

Konferencja prasowa drugiego dnia szczytu w Lizbonie

Konferencja prasowa drugiego dnia szczytu w Lizbonie

Konferencja prasowa drugiego dnia szczytu w Lizbonie

Konferencja prasowa drugiego dnia szczytu w Lizbonie

Konferencja prasowa drugiego dnia szczytu w Lizbonie

20 listopada 2010

Szczyt w Lizbonie - konferencja drugiego dnia

1984820059.jpg
1676919176.jpg
882228012.jpg
1405312208.jpg
1019347035.jpg
1614772.jpg
1932986992.jpg
1951018525.jpg
901429762.jpg
1791672392.jpg
2137314009.jpg