Menu rozwijane

Para Prezydencka zwiedziła Kościół Bernardynów

Para Prezydencka zwiedziła Kościół Bernardynów

Para Prezydencka zwiedziła Kościół Bernardynów

Para Prezydencka zwiedziła Kościół Bernardynów

Wizyta w Starym Teatrze

Wizyta w Starym Teatrze

Wizyta w Starym Teatrze

Para Prezydencka otrzymała kwiaty od krakowskiej kwiaciarki

Para Prezydencka otrzymała kwiaty od krakowskiej kwiaciarki

Para Prezydencka otrzymała kwiaty od krakowskiej kwiaciarki

18 stycznia 2011

Wizyta w Krakowie

1224148245.jpg
975299282.jpg
43008221.jpg
431455349.jpg
816413144.jpg
691815296.jpg
1166468826.jpg
885949050.jpg
181890617.jpg
271422419.jpg