Menu rozwijane

Wizyta w Polsce prezydenta Niemiec Christiana Wulffa

Wizyta w Polsce prezydenta Niemiec Christiana Wulffa

Wizyta w Polsce prezydenta Niemiec Christiana Wulffa

Wizyta w Polsce prezydenta Niemiec Christiana Wulffa

Wizyta w Polsce prezydenta Niemiec Christiana Wulffa

Wizyta w Polsce prezydenta Niemiec Christiana Wulffa

Wizyta w Polsce prezydenta Niemiec Christiana Wulffa

Ceremonia złożenia wieńców pod Pomnikiem Bohaterów Powstania Warszawskiego przez Prezydentów RP i RFN

Ceremonia złożenia wieńców pod Pomnikiem Bohaterów Powstania Warszawskiego przez Prezydentów RP i RFN

Ceremonia złożenia wieńców pod Pomnikiem Bohaterów Getta przez Prezydentów RP i RFN

Ceremonia złożenia wieńców pod Pomnikiem Bohaterów Getta przez Prezydentów RP i RFN

Ceremonia złożenia wieńców pod Pomnikiem Bohaterów Getta przez Prezydentów RP i RFN

Ceremonia złożenia wieńców pod Pomnikiem Bohaterów Getta przez Prezydentów RP i RFN

Złożenie wieńców pod pomnikiem Bohaterów Getta, przed którym 7 grudnia 1970 r. uklęknął kanclerz RFN Willy Brandt, oddając hołd żydowskim ofiarom II wojny

Złożenie wieńców pod pomnikiem Bohaterów Getta, przed którym 7 grudnia 1970 r. uklęknął kanclerz RFN Willy Brandt, oddając hołd żydowskim ofiarom II wojny

Złożenie wieńców pod pomnikiem Bohaterów Getta, przed którym 7 grudnia 1970 r. uklęknął kanclerz RFN Willy Brandt, oddając hołd żydowskim ofiarom II wojny

Prezydenci Polski i Niemiec

07 grudnia 2010

Wizyta w Polsce prezydenta Niemiec

1687330016.jpg
1986018621.jpg
1332727631.jpg
956438745.jpg
1192162368.jpg
1576907077.jpg
1468133669.jpg
1599090979.jpg
188803514.jpg
1078254523.jpg
1381653276.jpg
635157898.jpg
1330999395.jpg
1725292982.jpg
140928643.jpg
1880726319.jpg
764745687.jpg