Karta Dużej Rodziny

Szanowni Państwo,

W maju 2013 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski przedstawił swój Program Polityki Rodzinnej "Dobry Klimat dla Rodziny". Wśród szczególnie istotnych rekomendacji Programu znalazły się też takie, których z pewnością nie uda się zrealizować bez zaangażowania w politykę na rzecz rodzin władz samorządowych; i to zarówno na poziomie gmin i powiatów, jak też na poziomie województw. Z lokalnej perspektywy najlepiej widać rzeczywiste potrzeby rodzin.

Jak pokazują wyniki prezydenckich spotkań obywatelskich „Ważne sprawy polskich rodzin”, szczególnego wsparcia wymagają rodziny wielodzietne oraz rodziny zastępcze. Trudno jest utrzymać liczną rodzinę, zapewniając swoim dzieciom to co ważne dla dobrego dziecinstwa: kontakt z kulturą, sport, wypoczynek oraz dobra edukacja i opieka. Dlatego niezwykle cenna, potrzebna i warta promowania jest samorządowa, oddolna inicjatywa wspierania tej właśnie grupy rodzin. Z satysfakcją obserwujemy dynamiczny rozwój kart dużej rodziny. Cieszymy się, że władze samorządowe dostrzegają wartość, jaką rodziny te tworzą, że starają się o poprawę ich wizerunku w otoczeniu, że stwarzają rodzinom warunki uczestnictwa w edukacji, sporcie i życiu społecznym.

Z wielką satysfakcją obserwuję, że rok 2013 obfituje w kolejne inicjatywy uchwalania kart dużej rodziny. Obok inicjatyw gmin mamy już także karty powiatowe i pierwszą kartę wojewódzką. Samorządy łączą siły, wzajemnie się zachęcają do działań, koordynują je i w ten sposób wzmacniają możliwości udzielanego rodzinom wsparcia. Jestem przekonana, że to wspaniały początek wielkiego, ogólnokrajowego przedsięwzięcia, które – mam nadzieję – zostanie zwieńczone Ogólnopolską Kartą Dużych Rodzin, nad przygotowaniem której trwają prace w instytucjach rządowych i Kancelarii Prezydenta RP.

Zachęcam władze samorządowe wszystkich szczebli do aktywnego włączenia się do tego ruchu i uchwalania kolejnych kart. Chcąc wesprzeć tę aktywność, przedstawiam wszystkim zainteresowanym opracowanie, w którym opisana została karta dużej rodziny. Mam nadzieję, że prezentowane informacje okażą się przydatne i posłużą nie tylko refleksji nad potrzebą i możliwościami podejmowania inicjatywy wspierania rodzin poprzez samorządy, ale też zmobilizują je do takich działań. Nie ma bowiem takiego samorządu, który w tej sprawie nie może nic zrobić. Są jedynie takie, które nie chcą lub – znacznie częściej – nie wiedzą jak działać.

Zachęcam gorąco gospodarzy wszystkich społeczności lokalnych, wszystkich samorządów, które dotychczas nie rozważały jeszcze możliwości wprowadzenia na swoim terenie takiej karty oraz tych, którzy wciąż jeszcze rozważają jej wprowadzenie, aby włączyli się do tej wspaniałej i potrzebnej nam wszystkim inicjatywy.

Irena Wóycicka

Sekretarz Stanu

w Kancelarii Prezydenta RP