Województwo łódzkie

Na obszarze całego województwa łódzkiego funkcjonuje "Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych".

Ponadto funkcjonują karty powiatowe i prowadzone przez samorządy lokalne.

Karty powiatowe:

 1. powiat bełchatowski

Karty prowadzone przez samorządy lokalne:

 1. Aleksandrów Łódzki,
 2. Bełchatów,
 3. Drużbice,
 4. Konstantynów Łódzki,
 5. Kutno,
 6. Lubochnia,
 7. Łowicz,
 8. Łódź,
 9. Pabianice,
 10. Piotrków Trybunalski,
 11. Radomsko,
 12. Rawa Mazowiecka - gmina,
 13. Rawa Mazowiecka - miasto,
 14. Sieradz,
 15. Skierniewice,
 16. Tomaszów Mazowiecki,
 17. Wieluń.

Nie znalazłeś karty, o funkcjonowaniu której wiesz? Wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Województwo łódźkie, Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych
aktualizacja: 2 marca 2015 r.

Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych funkcjonuje od 1 grudnia 2013 r. Koordynatorem Programu jest Regionalne Centrum Polityki Społecznej, Wydział Pomocy i Integracji Społecznej. Karta przysługuje rodzinom - w tym zastępczym i rodzinnym domom dziecka - zamieszkałym pod wspólnym adresem na terenie województwa łódzkiego, mającym na utrzymaniu 3 lub więcej dzieci w wieku do lat 18 roku lub do lat 25, gdy dziecko uczy się lub studiuje, a w przypadku dzieci z orzeczoną znaczną niepełnosprawnością - bez ograniczenia wieku. Dokument ten wydawany jest bezpłatnie i ważny przez 36 miesięcy. Każdy z uprawnionych członków rodziny otrzymuje własną, indywidualną Kartę.
Uprawnienia posiadaczy Karty:

 • zniżki przy zakupie biletów do placówek kulturalnych i edukacyjnych podlegających samorządowi wojewódzkiemu (teatry, filharmonia, muzea, biblioteka, dom kultury);
 • posiadacze Karty spełniający kryteria uprawniające do świadczeń pomocy społecznej  mogą korzystać z rabatów w opłatach za pobyt w bursach samorządu wojewódzkiego na terenie woj. łódzkiego.

Ponadto biznesowi Partnerzy programu oferują rodzinom zniżki na zajęcia językowe, usługi rehabilitacyjne, specjalistyczne usługi medyczne, opiekuńcze, psychoterapię, fizjoterapię, na zajęcia artystyczne dla dzieci,  na zajęcia w ośrodkach edukacyjno-rozrywkowych, bilety do zoo, do kina, rabaty na zakupy obuwia, artykułów spożywczych, artykułów budowlanych i inne
Samorząd Województwa Łódzkiego podpisał porozumienie z samorządami  miasta Pabianice oraz gminy Pabianice, dzięki temu mieszkańcy tych dwóch samorządów posiadają jedną kartę potwierdzającą uprawnienia do ulg samorządu miejskiego, gminnego i wojewódzkiego.
Od początku funkcjonowania programu  złożono 1 462 wnioski o wydanie 7 646 Kart.
Więcej o Karcie na stronach internetowych RCPS w Łodzi.

Góra strony

Powiat  bełchatowski, województwo łódzkie, Powiatowa Karta Rodzina 3+

aktualizacja: 10 maja 2014 r.

Karta Powiatowa Karta Rodzina 3+ wydawana jest od 23 maja 2013 roku. Koordynatorem programu jest Powiatowe Centrum Sportu w Bełchatowie. Karta przysługuje rodzinom zamieszkałym pod wspólnym adresem na terenie powiatu bełchatowskiego, składającym się z rodziców lub opiekunów w rodzinach zastępczych, posiadających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje. Karta, wydana jest na okres roku kalendarzowego. Każdy uprawniony otrzymuje bezpłatnie własną, indywidualną kartę.
Karta, daje prawo do korzystania z ulg przy korzystaniu z obiektów sportowych Powiatowego Centrum Sportu w Bełchatowie:

 • wstęp na basen kryty PCS dla dzieci, rodziców i opiekunów za 1 zł,
 • wypożyczenie łyżew na lodowisku PCS dla dzieci, rodziców i opiekunów za 1 zł.

Więcej o Karcie na stronach internetowych Powiatowego Centrum Sportu w Bełchatowie.

Góra strony

Łowicz, województwo łódzkie, Łowicka Karta Dużej Rodziny 3+ i Rodziny Zastępczej
aktualizacja: 18 lutego 2014 r.

Łowicka Karta Dużej Rodziny 3+ i Rodziny Zastępczej wydawana jest od 27 maja 2010 roku. Koordynatorem programu jest Urząd Miejski. Karta przysługuje rodzinom mieszkającym w Łowiczu, mającym na utrzymaniu 3 lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje. O przyznanie Karty mogą ubiegać się również rodziny zastępcze. Karta wydawana jest na okres 1 roku i jest ważna od 1 października do 30 września następnego roku. Dokument wydawany jest bezpłatnie. Każdy uprawniony otrzymuje własną indywidualną Kartę.
Uprawnienia posiadaczy Karty w obiektach samorządowych:

 • zwiększonych dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej oraz kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 • ulgi przy zakupie biletu na przejazdy komunikacją miejską,
 • ulgi przy opłacie za pobyt dziecka w przedszkolu miejskim,
 • ulgi przy zakupie biletów na obiekty Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz  biletów  do kina w Łowickim Ośrodku Kultury.

Partnerzy biznesowi programu oferują posiadaczom Karty m.in. zniżki w opłatach za kurs na prawo jazdy, na usługi gastronomiczne, dietetyczne, fryzjerskie, rehabilitacyjne, także gratisowe drobne usługi instalatorskie przy zakupieniu z rabatem sprzętu RTV i AGD. Ponadto po niższych cenach mogą zakupić odzież, podręczniki, książki z lektur szkolnych i pomoce naukowe.
W Programie wydano 1053 Karty dla 212 rodzin.
Więcej o Karcie na stronach internetowych Urzędu Miasta Łowicza.

Góra strony

Łódź, województwo łódzkie, Łódzka Karta Dużej Rodziny
aktualizacja: 14 lutego 2014 r.

Łódzka Karta Dużej Rodziny wprowadzona została od 12 czerwca 2013 r. Koordynatorem programu jest Departament Spraw Społecznych Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi. Karta przysługuje rodzinom wielodzietnym (także związkom nieformalnym) zamieszkującym w Łodzi i rozliczającym się w tym mieście z podatku dochodowego, wychowującym troje lub więcej dzieci w wieku do lat 18 lub do lat 25 jeśli kontynuują naukę/studiują, a w przypadku dzieci z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności - bez ograniczeń wieku. Mogą z niej korzystać także wielodzietne rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka. Dokument ten wydawany jest bezpłatnie na 24 miesiące. Każdy z uprawnionych członków rodziny otrzymuje własną indywidualną Kartę.
Uprawnienia dla posiadaczy Karty w obiektach samorządowych:

 • dodatkowe zniżki dla dzieci i młodzieży przy zakupie okresowych biletów na komunikację miejska oraz prawo do bezpłatnych biletów jednorazowych,
 • pierwszeństwo przy przyjęciu dzieci do żłobków miejskich, jeśli oboje rodzice pracują lub uczą się oraz w przedszkolach miejskich,
 • zwolnienie z opłat za zajęcia wykraczające poza podstawę programową w przedszkolach miejskich,
 • zwolnienie z opłaty za pobyt dziecka w bursie samorządowej,
 • dopłaty do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • zniżkowe bilety do miejskich muzeów i teatrów oraz na obiekty miejskiego ośrodka sportu i rekreacji (baseny, lodowisko, Aquapark);
 • bezpłatny wstęp na baseny szkolne,
 • ulgowe bilety wstępu do zoo, ogrodu botanicznego, palmiarni.

Partnerzy prywatni oferują posiadaczom Karty zniżki w opłatach za usługi przychodni medycznych i na zakup sprzętu medycznego, zniżki w księgarniach, sklepach AGD, spożywczych, meblowych, chemicznych, na usługi fryzjerskie, fotograficzne, kwiaciarskie, mechaniki samochodowej i gastronomiczne. Można skorzystać z ulgi w opłatach za usługi niepublicznych przedszkoli i żłobków, kursy w szkołach językowych, za usługi placówek kulturalno-rozrywkowych (m.in. zajęcia taneczne) oraz ze zniżki w opłatach za pobyt w prywatnym ośrodku wypoczynkowym.
Od lipca 2013r. Karty dla ponad 9000 osób odebrało około 1800 rodzin wielodzietnych.
Więcej o Karcie na stronach internetowych Urzędu Miasta Łodzi.

Góra strony

Rawa Mazowiecka - gmina, województwo łódzkie, Karta Dużej Rodziny 3+
aktualizacja: 9 stycznia 2014 r.

Karta Dużej Rodziny 3+ została wprowadzona od 1 października 2012 r. Operatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Karta przysługuje rodzinom mającym na utrzymaniu co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 roku życia lub do lat 24 jeśli dziecko się uczy/studiuje, a także wielodzietnym rodzinom niepełnym i zastępczym, zamieszkującym i zameldowanym na terenie gminy. Dzieci i co najmniej jedno z rodziców musi posiadać stałe zameldowanie na terenie gminy. Dokument ten wydawany jest bezpłatnie i ważny przez jeden rok. Każdy z uprawnionych członków rodziny otrzymuje własną indywidualną Kartę.
Uprawnienia przysługujące posiadaczom karty w obiektach samorządowych:

 • pierwszeństwo w przyjęciach do grup zabawowych i niepublicznych form wychowania przedszkolnego na terenie gminy,
 • bezpłatne korzystanie ze szkolnych sal gimnastycznych na terenie gminy dla grup zorganizowanych, składających się z członków rodzin wielodzietnych,
 • prawo do nieodpłatnego korzystania z pomieszczeń będących własnością gminy na zebrania oraz spotkania integracyjne dla organizacji zrzeszających rodziny wielodzietne.

Partnerzy komercyjni programu oferują zniżki na artykuły spożywcze, sportowe, odzież, obuwie, książki, usługi fotograficzne, gastronomiczne, fryzjersko-kosmetyczne i in. Jedna z lokalnych korporacji taxi oferuje ulgi na przewozy osób.
W okresie od 1.10.2012 do końca roku 2013 wydano 143 Karty dla 27 rodzin. Od stycznia 2014 r. wydano 29 Kart dla 6 rodzin.
Więcej o Karcie na stronach internetowych Urzędu Gminy w Rawie Mazowieckiej.

Góra strony

Bełchatów, województwo łódzkie, Bełchatowska Karta Rodzina 3 +

aktualizacja: 10 maja 2014 r.

Karta Bełchatowska Rodzina 3 + wydawana jest od lutego 2012 roku. Koordynatorem programu jest Urząd Miasta. Karta przysługuje rodzinom wielodzietnym, w tym zastępczym, zamieszkałym na terenie miasta Bełchatowa, uprawnionym do świadczeń rodzinnych i/lub świadczeń pomocy społecznej, składającym się z rodziców/jednego rodzica mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje. Karta, wydana jest na okres trzech lat, a w przypadku osób uczących się w wieku 18–24 lata – na jeden rok. Warunkiem wydania nowej karty jest udokumentowanie kontynuacji nauki. Każdy uprawniony otrzymuje bezpłatnie własną, indywidualną kartę.
Uprawnienia posiadaczy Karty w obiektach samorządowych:

 • zniżkowe bilety na przejazdy komunikacją miejską,
 • zniżkowe bilety wstępu do kina i na zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz na wybrane spektakle i koncerty organizowane przez miejskie centrum kultury,
 • bilet z 1 grosz do muzeum regionalnego na wszystkie ekspozycje,
 • zniżkowe pakiety na korzystanie z obiektów rekreacyjno-sportowych ośrodka sportu i rekreacji „Góra Kamieńsk”,
 • ulgowe opłaty za korzystanie z miejskich kortów oraz bezpłatne wypożyczenie łyżew na lodowisku miejskim.

Partnerzy biznesowi programu oferują zniżki na usługi edukacyjne, gastronomiczne, hotelowe, na kursy zawodowe, usługi dentystyczne, tłumaczenia, usługi informatyczne i naprawę sprzętu komputerowego, na zajęcia sportowo-rekreacyjne, na usługi krawieckie, fotograficzne, fryzjersko-kosmetyczne, instalacje TV kablowej. Ponadto posiadacze Karty mogą taniej zakupić odzież, obuwie, artykuły spożywcze, podręczniki i książki, artykuły szkolne i biurowe, komputery i akcesoria komputerowe, kwiaty, artykuły dekoracyjne, biżuterię, artykuły zielarskie, parafarmaceutyki, sprzęt medyczny i inne.
Więcej o Karcie na stronach internetowych Urzędu Miasta Bełchatowa.

Góra strony

Lubochnia, województwo łódzkie, Program "PRO LUBOCHNIA"

aktualizacja: 10 maja 2014 r.

Karta „PRO LUBOCHNIA” wydawana jest od stycznia 2014 roku. Koordynatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Karta przysługuje rodzinom wielodzietnym, w tym zastępczym, zameldowanym  na terenie Gminy Lubochnia, w których rodzice (także jeden rodzic lub opiekun prawny) mają na utrzymaniu troje bądź więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 24 roku życia, jeżeli kontynuują  naukę w szkole lub w szkole wyższej. Karta wydawana jest na okres od roku do pięciu lat, w zależności od wieku dzieci. Każdy uprawniony otrzymuje bezpłatnie własną, indywidualną kartę.
Uprawnienia posiadaczy Karty w obiektach samorządowych:

 • bezpłatne korzystanie z infrastruktury sportowej będącej własnością Gminy Lubochnia, w szczególności hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Lubochni,
 • ulgi w opłatach za obiady w stołówkach samorządowych szkół i przedszkoli publicznych na terenie gminy. Ulga przysługuje rodzinie wielodzietnej, która nie ma zaległości w opłatach za ww. świadczenia.
 • ulgi w opłatach za zajęcia płatne prowadzone przez gminny ośrodek kultury
 • ulgi w opłatach za płatne zajęcia dodatkowe organizowane przez szkoły i przedszkole publiczne prowadzone przez gminę, w szczególności obejmujących wyjazdy do kina, teatru, na zieloną szkołę,
 • ulgi w opłatach za świadczenia przedszkola prowadzonego przez gminę.

Partnerzy programu oferują posiadaczom Karty m.in. preferencyjne zasady korzystania z nauki jazdy konnej, imprez rekreacyjnych w stadninie koni, z napraw blacharsko-lakierniczych pojazdów, z usług fryzjerskich i z usług kosmetycznych. Aktualnie z Karty Dużej Rodziny korzystają 473 osoby z 90 rodzin.
Więcej o Karcie na stronach internetowych Urzędu Gminy Lubochnia.

Góra strony

Konstantynów Łódzki, województwo łódzkie, Rodzinny Konstantynów Łódzki

aktualizacja: 10 maja 2014 r.

Karta Programu „Rodzinny Konstantynów Łódźki” wydawana jest od stycznia 2014 roku. Koordynatorem programu jest Konstantynowskie Centrum Pomocy Rodzinie. Karta przysługuje rodzinom wielodzietnym, w tym zastępczym, prowadzącym wspólne gospodarstwo domowe, zamieszkałym na terenie gminy Konstantynów Łódzki i zameldowanych na pobyt stały lub czasowy powyżej trzech miesięcy. Rodziną wielodzietną jest rodzina składająca się z rodziców (rodzica) wychowująca troje lub więcej dzieci własnych lub przysposobionych w wieku do 18 roku życia lub do ukończenia 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, lub bez ograniczenia wieku w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. Karta wydawana jest na okres maksymalnie 3 lat lub na okres ważności legitymacji szkolnej albo studenckiej. Każdy uprawniony otrzymuje bezpłatnie własną, indywidualną kartę.
Uprawnienia posiadaczy Karty w obiektach samorządowych:

 • bezpłatny wstęp do Ośrodka nad Stawem – obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego centrum sportu i rekreacji,
 • ulgi w opłatach za świadczenia w wybranych przedszkolach miejskich i oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych,
 • bezpłatne korzystanie z zajęć dla dzieci organizowanych przez miejski ośrodek kultury,
 • ulgowe bilety wstępu na basen w centrum sportu i rekreacji.

Partnerzy biznesowi programu oferują zniżki w opłatach za korzystanie z niepublicznego przedszkola, za konsultacje lekarskie i medyczne badania diagnostyczne, za kursy tańca, usługi gastronomiczne (zupa za 1 zł), usługi fryzjerskie, florystyczne. Ponadto posiadacze karty mogą zakupić taniej żywność, odzież i obuwie dla dzieci, artykuły dla niemowląt, książki i podręczniki, zabawki, artykuły biurowe, sportowe, kwiaty, artykuły dekoracyjne i optyczne.
Więcej o Karcie na stronach internetowych Gminnego Centrum Informacji.

Góra strony

Pabianice, województwo łódzkie, Karta Rodzin WIelodzietnych

aktualizacja: 1 września 2014 r.

Karta Rodzin Wielodzietnych, wydawana jest od 15 maja 2014 r., w ramach współrealizacji Wojewódzkiego Programu pn. „Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych”. Karta wydawana jest mieszkańcom Pabianic – rodzicom lub opiekunom mającym na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, lub bez ograniczenia wieku w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, bądź o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. Koordynatorem programu jest Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych Urzędu Miejskiego we współpracy z Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Każdy uprawniony członek rodziny otrzymuje własną Kartę. Karta dla rodziców jest wydawana na okres 36 miesięcy.
Uprawnienia przysługujące posiadaczom Karty w obiektach samorządowych:

 • ulgi w opłatach za korzystanie z zajęć organizowanych przez miejski ośrodek kultury (sekcje artystyczne),
 • zniżki określone przez Program „Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych”.

Ponadto partnerzy Programu oferują posiadaczom karty m.in. rabaty na usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne, na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, na zajęcia dla dzieci w Wiosce Indiańskiej, na roczny kurs w niepublicznej szkole muzycznej, na kurs języków obcych, na zwiedzanie i zajęcia studia Se-MA-FOR, na zajęcia taneczne, sportowe, rekreacyjne, zniżkowe bilety na seanse filmowe, na baseny termalne, zniżki na zakup odzieży dziecięcej, artykułów szkolnych, biurowych i papierniczych, urządzeń ciepłowniczych, na usługi optyczne, gastronomiczne i inne.
Do 23 lipca 2014 r. w programie wydano 90 Kart dla 18 rodzin.
Więcej o karcie na stronach internetowych Urzędu Miasta Pabianice.

Góra strony

Piotrków Trybunalski, województwo łódzkie, Karta "Rodzina +4"

aktualizacja: 10 maja 2014 r.

Karty Programu „Rodzina +4” wydawane są od 1 czerwca 2013 roku. Koordynatorem programu jest Urząd Miasta. Karta przysługuje rodzinom wielodzietnym, w tym zastępczym i rodzinnym domom dziecka, których członkowie mieszkają i są zameldowani na pobyt stały lub czasowy powyżej trzech miesięcy na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, składającym się z rodziców i co najmniej czwórki dzieci, które do końca danego roku kalendarzowego ukończą nie więcej niż 18 lat lub 25 lat, jeżeli uczą się lub studiują i nie pracują. Karty ważne są do końca danego roku kalendarzowego, w którym zostały wydane. Każdy uprawniony otrzymuje bezpłatnie własną, indywidualną kartę.
Uprawnienia posiadaczy Karty w obiektach samorządowych:

 • prawo korzystania z bezpłatnych biletów w przejazdach autobusami komunikacji miejskiej,
 • zniżki na spektakle teatralne i koncerty realizowane przez miejski ośrodek kultury – nieodpłatne uczestnictwo dzieci i młodzieży w zajęciach zespołów artystycznych i kół zainteresowań w miejskim ośrodku kultury,
 • bezpłatne korzystanie z oferty zwiedzania Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim,
 • prawo do bezpłatnego otrzymania karty bibliotecznej w miejskiej bibliotece publicznej,
 • zniżka na korzystanie z oferty miejskiego ośrodka sportu i rekreacji (z basenu, z lodowiska w sezonie zimowym, z sauny, z siłowni, z aerobiku).

Partnerzy biznesowi programu oferują zniżki w opłatach za udział w imprezach turystycznych, turystyczny transport zorganizowany, bilety lotnicze, usługi księgowe, gastronomiczne, noclegowe, florystyczne, xero, za kursy szybowcowe. Ponadto posiadacze karty mogą taniej zakupić obuwie, artykuły pończosznicze, drobny sprzęt AGD, meble, okulary i artykuły optyczne, kosmetyki, parafarmaceutyki, kwiaty i wiązanki.
Więcej o Karcie na stronach internetowych Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Góra strony

Radomsko, województwo łódzkie, Karta Duża Rodzina 3+

aktualizacja: 10 maja 2014 r.

Karta „Duża Rodzina” wydawana jest od 1 stycznia 2012 roku. Operatorem programu jest miejski ośrodek pomocy społecznej. Karta przysługuje rodzinom wielodzietnym, w tym zastępczym, których członkowie zamieszkałym na terenie Miasta Radomsko i zameldowanym na pobyt stały lub czasowy powyżej trzech miesięcy, składającym się z rodziców i co najmniej trójką dzieci, w wieku do 18 lat lub 25 lat, jeżeli uczą się lub studiują. Karta wydawana jest każdorazowo na okres roku kalendarzowego w czasie trwania programu tj. do 31 grudnia 2017 roku. Każdy uprawniony otrzymuje bezpłatnie własną, indywidualną kartę.
Uprawnienia posiadaczy Karty w obiektach samorządowych:

 • korzystanie z pogotowia lekcyjnego w ramach prowadzonej przez wolontariuszy MOPS pomocy w nauce oraz z tzw. podręcznikowej adopcji,
 • bezpłatnego wejścia na poranek teatralny i filmowy oraz  bezpłatne uczestnictwo w zajęciach zespołów artystycznych i kół zainteresowań w miejskim domu kultury,
 • bezpłatnego wejścia na basen w wyznaczonych dniach i godzinach w grupach nie większych niż 30 osób oraz wejścia na basen ze zniżką w pozostałych terminach w miejskim ośrodku sportu i rekreacji,
 • bezpłatnego wejścia, na miejskie korty tenisowe i na siłownię w wyznaczonych dniach i godzinach oraz ulgowe bilety w pozostałych dniach i godzinach,
 • ulgowe bilety indywidualne oraz bezpłatne wejścia z grupą (np. szkolne wycieczki) do muzeum regionalnego.

Partnerzy biznesowi programu oferują zniżki w opłatach za bilety wstępu na plac zabaw dla dzieci, za udział w kursach szkolenia kierowców, za usługi stomatologiczne, optyczne, fotograficzne, fryzjerskie. Ponadto posiadacze karty mogą taniej zakupić odzież i obuwie dla dzieci i niemowląt, leki, parafarmaceutyki, artykuły papiernicze i biurowe oraz artykuły malarskie.
Więcej o Karcie na stronach internetowych MOPS Radomsko.

Góra strony

Rawa Mazowiecka - miasto, województwo łódzkie, Karta Dużej Rodziny 3+

aktualizacja: 10 maja 2014 r.

Karty Dużej Rodziny 3+ wydawane są od listopada 2011 roku. Koordynatorem programu jest Wydział Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Urzędu Miasta. Karta przysługuje rodzinom wielodzietnym mieszkającym na terenie miasta składającym się z rodziców i co najmniej trójki dzieci, które do końca danego roku kalendarzowego ukończą nie więcej niż 18 lat lub 24 lata, jeżeli uczą się lub studiują. Karta wydawana jest na okres roku od 1 października danego roku do 30 września roku następnego. Każdy uprawniony otrzymuje bezpłatnie własną, indywidualną kartę.
Uprawnienia posiadaczy Karty w obiektach samorządowych:

 • zniżki na ofertę miejskiego domu kultury,
 • zniżki na zajęcia w miejskim ośrodku sportu i rekreacji,
 • zniżkowe bilety do Muzeum Ziemi Rawskiej.

Partnerzy biznesowi programu oferują zniżki w opłatach za udział w kursach języka obcego, usługi gastronomiczne, optyczne, kosmetyczne, fryzjerskie, fotograficzne, na ocieplanie budynków i przewozy taxi. Ponadto posiadacze karty mogą taniej zakupić artykuły spożywcze, odzież, bieliznę  i obuwie, zabawki, artykuły szkolne i biurowe, podręczniki i książki, roweru i akcesoria rowerowe oraz tynki, farby i mozaiki. 
Więcej o Karcie na stronach internetowych Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka.

Góra strony

Skierniewice, województwo łódzkie, Skiernieniewicka Rodzina Plus

aktualizacja: 10 maja 2014 r.

Karta „Skierniewicka Rodzina PLUS” wydawana jest od 6 grudnia 2011 roku. Koordynatorem programu jest Wydział Rozwoju Gospodarczego i Spraw Społecznych Urzędu Miasta. Karta przysługuje rodzinom wielodzietnym, w tym zastępczym, mieszkający na terenie Miasta Skierniewice, składającym się z rodziców i co najmniej trójki dzieci, w wieku do 18 roku życia lub do 24 roku życia, gdy dziecko uczy się lub studiuje. Karty ważne są przez okres jednego roku. Każdy uprawniony otrzymuje bezpłatnie własną, indywidualną kartę.
Uprawnienia posiadaczy Karty w obiektach samorządowych:

 • prawo korzystania z ulgowych biletów w przejazdach autobusami komunikacji miejskiej,
 • zniżki na seanse i spektakle w miejskim kinoteatrze,
 • nieodpłatne uczestnictwo dzieci i młodzieży w zajęciach zespołów artystycznych i kół zainteresowań w młodzieżowym centrum kultury oraz ulgowe bilety na spektakle dla dzieci i młodzieży,
 • zniżka na korzystanie z basenu miejskiego.

Partnerzy biznesowi programu oferują zniżki w opłatach za udział kursach językowych, za usługi gastronomiczne, fotograficzne i optyczne. Ponadto posiadacze karty mogą taniej zakupić wydawnictwa książkowe, podręczniki, artykuły papiernicze, bieliznę i artykuły pończosznicze, odzież sportową i sprzęt sportowy, artykuły reklamowe, artykuły motoryzacyjne oraz warzywa i owoce.
Więcej o Karcie na stronach internetowych Urzędu Miasta Skierniewice.

Góra strony

Tomaszów Mazowiecki, województwo łódzkie, Tomaszowska Karta Dużej Rodziny 3+

aktualizacja: 10 maja 2014 r.

Tomaszowska Karta Dużej Rodziny 3+ wydawana jest od 1 stycznia 2014 roku. Koordynatorem programu jest Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta. Karta przysługuje rodzinom, także rodzinom zastępczym, zamieszkałym pod wspólnym adresem na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, rozliczającym się z podatku dochodowego w Tomaszowie Mazowieckim, składającym się z rodziców (jednego rodzica) mającym na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się/studiuje, lub bez ograniczenia wieku w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. Karty ważne są przez okres trzech lat lub na okres krótszy, jeśli w tym czasie dziecko utraci uprawnienia do korzystania z programu. Każdy uprawniony otrzymuje bezpłatnie własną, indywidualną kartę.
Uprawnienia posiadaczy Karty w obiektach samorządowych:

 • ulgi w opłacie stałej w żłobku miejskim,
 • ulgowe opłaty za korzystanie  z basenów szkolnych,
 • zniżki w opłatach za udział we wszystkich działaniach miejskiego ośrodka kultury oraz za udział w cyklicznych i jednorazowych działaniach dzielnicowych ośrodków kultury,
 • zwolnienie z opłaty za założenie karty czytelniczej w bibliotece miejskiej,
 • ulgowe bilety wstępu na kręgielnię, ślizgawkę i tor wrotkarski w ośrodku sportu i rekreacji,
 • zniżki na bilety wstępu do Muzeum im hr. Ostrowskiego.

Partnerzy biznesowi programu oferują zniżki w opłatach za korzystanie z niepublicznego przedszkola, za udział kursach językowych, zwolnienia i zniżki z opłat za zajęcia oraz obozy sportowe i zawody organizowane przez klub piłkarski, ulgi w opłatach za usługi gastronomiczne i usługi fryzjerskie.
Więcej o Karcie na stronach internetowych Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.

Góra strony

Wieluń, województwo łódzkie,  Wieluńska Karta Rodziny 3+

aktualizacja: 10 maja 2014 r.

Wieluńska Karta Rodziny 3+ wydawana jest od 1 kwietnia 2014 roku. Koordynatorem programu jest Wieluński Dom Kultury. Karta przysługuje członkom rodzin wielodzietnych – w tym zastępczych – zamieszkujący wspólnie na terenie gminy Wieluń – rodzice (lub rodzic) i opiekunowie (lub opiekun), którzy mają na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia (jeżeli dziecko uczy się albo studiuje) oraz bez ograniczenia wieku (w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji). Karty ważne są przez okres kolejnych 24 miesięcy od daty wydania lub przez okres krótszy, jeśli w tym czasie dziecko utraci uprawnienia do korzystania z programu. Każdy uprawniony otrzymuje bezpłatnie własną, indywidualną kartę.
Uprawnienia posiadaczy Karty w obiektach samorządowych:

 • zwolnienie z opłaty za przejazd środkami komunikacji miejskiej,
 • zwolnienie z opłat za parkowanie w miejskiej strefie płatnego parkowania,
 • zniżki na imprezy organizowane przez miejski dom kultury,
 • ulgowe bilety wstępu i karnety w obiektach miejskiego ośrodka sportu i rekreacji, zniżki na wypożyczenie łyżew oraz na zakup biletów na imprezy organizowane prze ten ośrodek,
 • ulgowe bilety do Muzeum Ziemi Wieluńskiej i Muzeum Wnętrz Dworskich.

Partnerzy biznesowi programu oferują upusty na zakup rowerów i akcesoriów rowerowych oraz na serwis rowerów.
Więcej o Karcie na stronach internetowych Wieluńskiego Domu Kultury.

Góra strony

Drużbice, województwo łódzkie, Karta Dużej Rodziny 3+

aktualizacja: 10 czerwca 2014 r.

Karta Dużej Rodziny 3+ wydawana jest od 23 kwietnia 2014 r. Koordynatorem programu jest Urząd Gminy. Karta przysługuje rodzinom – także zastępczym – korzystającym ze świadczeń rodzinnych i świadczeń pomocy społecznej, zamieszkującym na terenie gminy, wychowującym co najmniej troje dzieci w wieku do 18 lat lub do lat 25, o ile dzieci uczą się lub studiują, lub bez ograniczeń wieku, gdy dziecko jest niepełnosprawne w stopniu ciężkim, całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji. Karta wydawana jest bezpłatnie na okres 36 miesięcy. Każdy uprawniony otrzymuje własną, indywidualną kartę.
Uprawnienia posiadaczy karty w jednostkach samorządowych dla wszystkich posiadaczy Karty to:

 • zniżki w opłatach za pobyt dziecka w przedszkolu prowadzonym przez Gminę,
 • zniżki w opłatach za dostawę wody,
 • zniżki w opłatach za odbiór ścieków.

Więcej o Karcie na stronach internetowych Gminy Drużbice.

Góra strony

Kutno, województwo łódzkie, Kutnowska Karta Dużej Rodziny 3+

aktualizacja:  19 czerwca 2014 r.

Kutnowska Karta Dużej Rodziny 3+ wydawana jest od 1 maja 2014 roku. Kartę może otrzymać rodzina wielodzietna, także zastępcza, zamieszkała pod wspólnym adresem na terenie miasta Kutno, składająca się z rodziców lub jednego rodzica, mająca na utrzymaniu trójkę lub więcej dzieci, w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia – w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, zaś w przypadku dzieci niepełnosprawnych pozostających pod opieką rodzica – bez ograniczenia wieku. Koordynatorem Programu jest Wydział Spraw Społecznych i Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta. Karta wydawana jest bezpłatnie i ważna jest przez dwa lata. Kartę otrzymuje indywidualnie każdy uprawniony członek rodziny.
Uprawnienia przysługujące posiadaczom Karty w instytucjach samorządowych:

 • ulgi przy opłacie za pobyt dziecka w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym w szkole powyżej pięciu godzin pobytu dziecka w przedszkolu/oddziale,
 • ulgi przy opłacie za pobyt dziecka w żłobku,
 • ulgowe bilety wstępu na obiekty miejskiego ośrodka sportu i rekreacji (lodowisko, Aquapark – strefa basenowa i strefa cardio siła) oraz ulgowe bilety wstępu na basen przy szkole samorządowej.
 • ulgowe bilety do kina w miejskim domu kultury oraz na spektakle, koncerty i zajęcia dla dzieci i młodzieży organizowane przez tę placówkę i jej jednostkę organizacyjną tj. Centrum Teatru, Muzyki i Tańca,
 • ulgowe bilety do muzeum regionalnego.

Więcej o karcie na stronach internetowych Urzędu Miasta Kutno.

Góra strony

Aleksandrów Łódzki, województwo łódzkie, Aleksandrowska Karta Dużej Rodziny

aktualizacja: 10 czerwca 2014 r.

Aleksandrowska Karta Dużej Rodziny wydawana jest od  31 stycznia 2012 roku. Koordynatorem programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej. Karta przysługuje członkom rodzin wielodzietnych: rodzicom lub opiekunom oraz dzieciom w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się/studiuje, lub bez ograniczenia wieku w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. Karta wydawana jest bezpłatnie, na okres kolejnych 12 miesięcy od daty wydania lub na okres krótszy, gdy ze złożonego wniosku wynika, iż rodzina wnioskodawcy będzie posiadała status rodziny wielodzietnej przez okres krótszy niż jeden rok. Każdy uprawniony otrzymuje bezpłatnie własną, indywidualną kartę.
Uprawnienia posiadaczy Karty w obiektach samorządowych:

 • ulgowe bilety w komunikacji miejskiej,
 • prawo do jednorazowej zapomogi  ze środków gminnych z tytułu urodzenia się dziecka (od 1 września 2014 r.),
 • pierwszeństwo przy naborze do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę oraz żłobków dotowanych przez gminę (od 1 września 2014 r.),
 • zniżkowe opłaty na każde dziecko w odpłatności za korzystanie z usług publicznych przedszkoli wykraczających ponad bezpłatny czas opieki, nauki i wychowania (od 1 września 2014 r.),
 • pierwszeństwo w przyjęciu do niepublicznych żłobków dotowanych przez gminę,
 • pierwszeństwo w zapisach na zajęcia w młodzieżowy domu kultury i  obniżenie odpłatności za korzystanie z tej oferty,
 • pierwszeństwo w przyjęciu na zajęcia świetlicowe organizowane przez szkoły dla uczniów klas I-III, w przypadkach gdy oboje rodzice pracują,
 • bezpłatny wstęp dla dzieci i ulgowe bilety dla dorosłych na wydarzenia kulturalne organizowane przez Wydział Promocji i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miejskiego,
 • darmowe ogłoszenia w lokalnym dwutygodniku  samorządowym,
 • zniżkowe bilety na korzystanie z usług pływalni miejskiej i za uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez kluby sportowe dotowane przez gminę.

Partnerzy biznesowi programu oferują zniżki na usługi stomatologiczne, zajęcia w siłowni, zajęcia dla dzieci w świetlicy prowadzonej przez spółdzielnię mieszkaniową i na sali zabaw, na usługi florystyczne, fotograficzne, optyczne, fryzjersko-kosmetyczne. Posiadacze Karty mogą też skorzystać z pierwszeństwa w uzyskaniu porady psychologów i pedagogów,  taniej zakupić odzież, obuwie, artykuły spożywcze, podręczniki i książki, artykuły szkolne i biurowe, zabawki, artykuły dekoracyjne, sprzęt fotograficzny i kwiaty.
Więcej o Karcie na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódźkim.

Góra strony

Sieradz, województwo łódzkie, Sieradzka Karta Rodzina Plus
aktualizacja: 15 września 2014 r.

Sieradzka Karta Rodzina Plus wydawana jest od 1 lipca 2014 r. Koordynatorem programu  jest Urząd Miasta. Karta może zostać wydana każdemu uprawnionemu członkowi rodziny wielodzietnej, zamieszkałej na terenie Sieradza, mającej na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, lub bez ograniczenia wieku w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Karta wydawana jest bezpłatnie i zachowuje ważność przez trzy lata (lub do czasu utraty uprawnień ze względu na wiek lub przerwanie nauki). Każdy uprawniony otrzymuje własną, indywidualną Kartę.
Uprawnienia posiadaczy Karty w jednostkach samorządowych to:

 • zniżki w opłatach za korzystanie z obiektów i sprzętu oraz za udział w wybranych imprezach w placówkach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
 • zniżkowe bilety na korzystanie z pływalni i sauny w obiektach szkoły samorządowej,
 • zniżkowe bilety na seanse kinowe, spektakle Teatru im. Stefana Jaracza z Łodzi oraz na spektakle organizowane przez Sieradzkie Centrum Kultury,
 • zniżkowe bilety okresowe i jednorazowe na przejazdy w strefie miejskiej środkami komunikacji miejskiej.

Ponadto Partnerzy programu oferują posiadaczom Karty m.in. możliwość zwolnienia z opłaty wpisowej i zniżkę na czesne w niepublicznym przedszkolu, rabat na wybrane usługi medyczne, rehabilitacyjne, sportowo-rekreacyjne, ulgowe opłaty za korzystanie z sali zabaw, ulgowe bilety do kina,  zniżki na ubezpieczenia życia, zdrowia, mienia i pojazdów,  na kursy na prawo jazdy, na porady dietetyka, na organizację imprez rodzinnych, na usługi optyczne, na naprawę sprzętu komputerowego, na usługi florystyczne, fotograficzne, gastronomiczne, kosmetyczne i inne. Ponadto posiadacze Karty mogą taniej kupić podręczniki, książki i artykuły szkolne, żywność, artykułu gospodarstwa domowego, zabawki, odzież i obuwie – także sportowe, kwiaty, dywany i chodniki, torby, walizki i inne.
Więcej o Karcie na stronach internetowych Urzędu Miasta Sieradza.

Góra strony

Nie znalazłeś karty, o funkcjonowaniu której wiesz? Wypełnij formularz zgłoszeniowy.