Województwo lubuskie

Na obszarze całego województwa lubuskiego funkcjonuje Lubuska Karta Dużej Rodziny.

Karty prowadzone przez samorządy lokalne:

 1. Deszczno,
 2. Gorzów Wielkopolski,
 3. Gubin,
 4. Kostrzyn nad Odrą,
 5. Lubniewice,
 6. Międzyrzecz,
 7. Sulechów,
 8. Witnica,
 9. Zbąszynek,
 10. Zielona Góra.

Nie znalazłeś karty, o funkcjonowaniu której wiesz? Wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Województwo lubuskie, Lubuska Karta Dużej Rodziny

aktualizacja: 10 lipca 2014 r.

Lubuska Karta Dużej Rodziny wydawana jest od 19 maja 2014 r. Kartę mogą otrzymać rodziny wielodzietne, rozumiane jako rodzice lub opiekunowie dzieci zamieszkałych pod wspólnym adresem na terenie województwa lubuskiego, mający na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, lub bez ograniczenia wieku w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. Koordynatorem programu jest regionalny ośrodek polityki społecznej. Karta wydawana jest bezpłatnie, na okres kolejnych 24 miesięcy od daty wydania. Kartę otrzymuje indywidualnie każdy uprawniony członek rodziny.
Uprawnienia przysługujące posiadaczom Karty w obiektach samorządowych:

 • zniżki w opłatach za korzystanie z oferty wojewódzkich i miejskich bibliotek publicznych w Zielonej Górze i w Gorzowie Wielkopolskim biblioteki publicznej w Bytomiu Odrzańskim oraz pedagogicznej biblioteki wojewódzkiej w Zielonej Górze,
 • zniżkowe bilety wstępu do czterech regionalnych muzeów,
 • ulgowe bilety na koncerty w Filharmonii Zielonogórskiej,
 • ulgowe bilety na wybrane spektakle w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim oraz w Lubuskim Teatrze im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze,
 • bezpłatne korzystanie z oferty Gminnego Domu Kultury w Kolsku,
 • zniżki w opłatach za korzystanie z obiektów wojewódzkiego ośrodka sportu i rekreacji w Drzonkowie, z kompleksu sportowo-rehabilitacyjnego w Górzycy, z dwóch miejskich ośrodków sportu (w Kożuchowie i Nowej Soli) oraz basenu przy gimnazjum publicznym w Nowej Soli.

Ponadto partnerzy programu oferują posiadaczom Karty m.in. zniżki na gry, koncerty, imprezy kulturalne, kręgle i na korzystanie z sali zabaw.
Więcej o karcie na stronach internetowych ROPS w Zielonej Górze.

Góra strony

Deszczno, województwo lubuskie, Karta Rodziny 3+
aktualizacja: 22 czerwca 2015 r.

Karta Rodziny 3+ funkcjonuje od 1 maja 2015 r. Koordynatorem programu jest ośrodek pomocy społecznej. Karta przysługuje mieszkającym i zameldowanym na terenie Gminy Deszczno rodzicom/opiekunom wielodzietnym, w tym zastępczym, mającym na utrzymaniu co najmniej troje dzieci do ukończenia przez nie osiemnastego roku życia lub do ostatniego dnia miesiąca, w którym kończą naukę w szkole średniej w trybie dziennym. Każdy uprawniony otrzymuje imienna kartę z oznaczoną datą ważności.
Uprawnienia posiadaczy Karty w obiektach samorządowych:

 • zniżki na koncerty abonamentowe w Centrum Edukacji Artystycznej–Filharmonia Gorzowska,
 • zniżki na wynajęcie sal gminnych na organizację imprez rodzinnych,
 • zniżki na korzystanie z zajęć w Centrum Spotkań Artystycznych – Kotłownia Pomysłów.

Ponadto biznesowi partnerzy karty oferują jej posiadaczom m.in. zniżki na kursy języków obcych, na zakup podręczników, zakupy leków nierefundowanych oraz suplementy diety, galanterii ogrodowej, opału, roślin ozdobnych, rolet, na organizację imprez rodzinnych, usługi stomatologiczne, hotelarskie, gastronomiczne, na naprawy samochodowe, na zakup mebli, artykułów dekoracyjnych, rabaty na transport rzeczy, na przewozy taxi i inne.
Więcej o Karcie na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej.

Góra strony

Gorzów Wielkopolski, województwo lubuskie, Karta Dużej Rodziny

aktualizacja: 10 marca 2014 r.

Karta Dużej Rodziny wydawana jest od 1 stycznia 2014 r. Koordynatorem programu jest Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta. Kartę Dużej Rodziny może otrzymać rodzina wielodzietna, w tym rodzina zastępcza, zamieszkująca pod wspólnym adresem na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, składająca się z rodziców/rodzica, posiadających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, zaś w przypadku dzieci niepełnosprawnych bez ograniczenia wieku. Karta, wydawana bezpłatnie, jest ważna do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego. Każdy uprawniony otrzymuje własną, indywidualną kartę.
Uprawnienia posiadaczy Karty w obiektach samorządowych:

 • zniżki na wyrobienie karty bibliotecznej w wojewódzkiej i miejskiej bibliotece publicznej,
 • zniżki na wybrane koncerty organizowane przez miejskie centrum kultury,
 • bezpłatny wstęp do Galerii BWA i galerii miejskiego ośrodka sztuki,
 • zniżkowe bilety rodzinne na koncerty familijne w filharmonii,
 • ulgowe bilety, a we wtorki bezpłatny wstęp do lokalnego muzeum i zniżkowe bilety do teatru miejskiego,
 • zniżkowe bilety wstępu na obiekty miejskiego ośrodka sportu i rekreacji  dla dorosłych i dla dzieci.

Partnerzy biznesowi programu oferują posiadaczom Karty m.in. zniżkowe bilety wstępu na koncerty w klubie muzycznym, na baseny i siłownie,, zniżki na konsultacje medyczne, badania diagnostyczne, zabiegi rehabilitacyjne, usługi stomatologiczne, szczepienia ochronne, trening umiejętności wychowawczych, terapię sensoryczną dla dzieci, kursy: tańca, kursy językowe, zawodowe, tłumaczenia, zniżki na zakup urządzeń grzewczych. Ponadto karta uprawnia do zniżek m.in. przy zakupie artykułów papierniczych, wydawnictw i książek, plecaków, tornistrów i toreb.
Aktualnie z Karty Dużej Rodziny korzysta  601 osób ze 155 rodzin.
Więcej o Karcie na stronach internetowych Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Góra strony

Gubin, województwo lubuskie, Karta Rodzina 3+

aktualizacja: 27 marca 2014 r.

Karta  Rodzina 3+ wydawana jest od 1 stycznia 2014 roku. Koordynatorem programu jest Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego. Karta przysługuje rodzinom, także zastępczym, mieszkającym na terenie miasta Gubina, w których na utrzymaniu we wspólnym gospodarstwie domowym pozostaje troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 24 roku życia, gdy dziecko uczy się lub studiuje. Karta  jest ważna trzy lata od daty jej wydania. Każdy uprawniony otrzymuje własną, indywidualną kartę.
Uprawnienia posiadaczy Karty w obiektach samorządowych:

 • zwolnienie z opłaty za korzystanie z przedszkoli miejskich,
 • pierwszeństwo w przyjęciach dzieci do przedszkoli miejskich,
 • zniżki w opłatach za zajęcia w Gubińskim Domu kultury,
 • zniżkowe bilety na krytą pływalnię w Gubinie.

Aktualnie z Karty korzysta  55 rodzin, którym wydano  272 karty.
Więcej o Karcie na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Gubinie.

Góra strony

Kostrzyn nad Odrą, województwo lubuskie, Karta Dużej Rodziny
aktualizacja: 22 czerwca 2015 r.

Karta Dużej Rodziny funkcjonuje od 1 stycznia 2015 r. Koordynatorem programu jest Urząd Miasta. Karta przysługuje rodzicom/opiekunom prawnym dzieci prowadzącym wspólne gospodarstwo domowe z minimum trojgiem dzieci w wieku do 18 roku życia lub 24 roku życia w przypadku kontynuowania nauki, lub do ukończenia 25 roku życia w przypadku dziecka niepełnosprawnego, legitymującego się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, któremu wydłużono czas edukacji – niezależnie od sytuacji materialnej. Każdy uprawniony otrzymuje imienna kartę, ważną do dwóch lat.
Uprawnienia posiadaczy Karty w obiektach samorządowych:

 • pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola,
 • bezpłatne zajęcia dodatkowe oraz refundacja biletów na basen,
 • ulgi w opłatach za przedszkole,
 • zakup biletów na autobusy na przejazdy do szkoły,
 • bilety rodzinne na imprezy kulturalne, koncerty i inne wydarzenia organizowane przez samorządowe centrum kultury, ulga w opłatach za korzystanie z zajęć w zespołach i klubach, bezpłatne rodzinne bilety na koncerty organizowane w Amfiteatrze,
 • zniżka za pobyt na polsko–niemieckich obozach młodzieżowych organizowanych ze wsparciem środków Polsko–Niemieckiej Współpracy,
 • bezpłatny wstęp do Muzeum Twierdzy Kostrzyn,
 • bezpłatny wstęp na imprezy sportowo-rekreacyjne organizowane przez MOSiR.

Partnerzy biznesowi programu oferują posiadaczom Karty m. in. ulgi w niepublicznych przedszkolach oraz zwolnienie z opłaty za ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Więcej o Karcie na stronie internetowej Urzędu Miasta.

Góra strony

Lubniewice, województwo lubuskie, Lubniewicka Karta Dużej Rodziny
aktualizacja: 22 czerwca 2015 r.

Lubniewicka Karta Dużej Rodziny funkcjonuje od kwietnia 2015 r. Koordynatorem programu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Karta przysługuje rodzinom wielodzietnym, w tym zastępczym, mającym na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia przez nie osiemnastego roku życia lub do ostatniego dnia miesiąca, w którym kończą naukę w szkole średniej (w trybie dziennym). Każdy uprawniony otrzymuje imienną kartę, ważną w danym roku kalendarzowym.
Uprawnienia posiadaczy Karty w obiektach samorządowych:

 • zniżki na korzystanie ze świadczeń samorządowego przedszkola na terenie gminy na pierwsze dziecko oraz na każde kolejne dziecko uczęszczające do przedszkola,
 • zniżki na korzystanie z zajęć i koncertów w Gminnym Ośrodku Kultury,
 • zwolnienia z opłat za korzystanie z hali sportowej przy Zespole Szkół Samorządowych,
 • zniżki w Akcji Kiermasz Książki, prowadzonej przez samorządową bibliotekę publiczną,
 • zniżki na kartę wędkarską.

Więcej o Karcie na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Góra strony

Międzyrzecz, województwo lubuskie, Międzyrzecka Karta Rodziny 3+

aktualizacja: 10 maja 2014 r.

Międzyrzecka Karta Rodziny 3+ wydawana jest od kwietnia 2014 roku. Koordynatorem programu jest Urząd Miejski. Karta przysługuje rodzinom wielodzietnym, w tym zastępczym, zamieszkałym na terenie gminy Międzyrzecz, składającym się z rodziców/jednego rodzica mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko studiuje, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych bez ograniczenia wieku.Karta, jest ważna do końca roku kalendarzowego, w którym została wydana. Każdy uprawniony otrzymuje bezpłatnie własną, indywidualną kartę.
Uprawnienia posiadaczy Karty w obiektach samorządowych:

 • zniżkowe bilety wstępu na basen miejski,
 • ulgowe bilety na seans kinie w najniższej cenie biletu grupowego, obowiązującego w danym dniu, dla każdego członka rodziny,
 • zniżki dla dzieci i młodzieży w opłatach za zajęcia w sekcjach i zespołach na zajęcia organizowane przez Międzyrzecki Ośrodek Kultury,
 • zniżkowe bilety wstęp do MRU Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie.

Partner biznesowy programu – wydawnictwo książkowe – oferuje posiadaczom Karty 50% zniżki na wydawane przez siebie książki.
Więcej o Karcie na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu.

Góra strony

Witnica, województwo lubuskie, Karta Rodziny 3+

aktualizacja: 28 marca 2014 r.

Karta Rodziny 3+ wydawana jest od grudnia 2013 r. Koordynatorem programu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Karta przysługuje rodzinom wielodzietnym, w tym zastępczym, mającym na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do 18 roku życia lub do ukończenia szkoły średniej (w trybie dziennym). Przyznawana jest wyłącznie rodzinom zamieszkującym na terenie Miasta i Gminy Witnica. Oznacza to, że  wszystkie dzieci i przynajmniej jeden z rodziców winien być zameldowany na terenie Gminy Witnica na pobyt stały. Karta wydawana jest bezpłatnie i zachowuje ważność do końca roku kalendarzowego. Każdy uprawniony otrzymuje własną, indywidualną kartę.
Uprawnienia posiadaczy Karty w obiektach samorządowych:

 • zniżki na zajęcia i imprezy dla dzieci i młodzieży organizowane przez Miejski Dom Kultury na terenie całej gminy,
 • zniżki (20%  na pierwsze dziecko oraz 25% na każde kolejne)  w opłatach za uczęszczanie i korzystanie ze świadczeń przedszkoli publicznych, wykraczających poza podstawę programową,
 • zniżkowe opłaty za odbiór odpadów komunalnych,
 • zniżkowe opłaty za pobór wody i odbiór ścieków komunalnych.

Kartę odebrały dotychczas 123 rodziny.
Więcej o Karcie na stronach internetowych MGOPS w Witnicy.

Góra strony

Sulechów, województwo lubuskie, Karta Sulechowska Rodzina 3+

aktualizacja: 28 marca 2014 r.

Karta Sulechowska Rodzina 3+ wydawana jest od 10 stycznia 2014 r. Koordynatorem programu jest Wydział Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego. Karta przysługuje rodzinom, których członkowie zamieszkują na terenie Gminy Sulechów, składającym się z rodziców/opiekunów prawnych (lub jednego rodzica/opiekuna prawnego), mającym na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje. Karta wydawana jest bezpłatnie i zachowuje ważność przez rok. Kartę indywidualna otrzymuje każdy uprawniony członek rodziny, który ukończył 13 lat.
Uprawnienia posiadaczy Karty w obiektach samorządowych:

 • zniżkowe bilety na imprezy sportowe, koncerty, spektakle i seanse filmowe, których organizatorem są gminne jednostki organizacyjne,
 • zniżkowe bilety na krytą pływalnię w Sulechowie,
 • ulgi w opłatach za korzystanie z usług żłobków, domów dziennego pobytu i przedszkoli, których organem prowadzącym jest Gmina Sulechów, z wyłączeniem opłat za wyżywienie.

Partnerzy biznesowi programu oferują posiadaczom karty m.in. zwolnienia i zniżki w opłatach za czesne i wpisowe oraz zwolnienie z opłaty za posiłek w niepublicznych przedszkolach, zniżki na usługi tłumaczenia, opiekę stomatologiczną, weterynaryjną, ulgowe bilety wstępu do sali zabaw, zniżki na organizację imprez rodzinnych, na zakup wyposażenia domu i gospodarstwa domowego, zakup podręczników, pomocy edukacyjnych, książek, zabawek, sprzętu i akcesoriów komputerowych.
Kartę odebrało dotychczas 245 osób z 89 rodzin. Liczba osób uprawnionych do korzystania ze zniżek wynosi 449.
Więcej o Karcie na stronach Urzędu Miejskiego Sulechów.

Góra strony

Zielona Góra, województwo lubuskie, Karta Zielonogórskiej Rodziny - ZGrana Rodzina

aktualizacja: 11 kwietnia 2014 r.

Karta ZGrana Rodzina wydawana jest od początku stycznia 2014 r. Koordynatorem programu jest Urząd Miasta. Karta przysługuje wszystkim mieszkańcom Zielonej Góry, którzy są w mieście zameldowani i jednocześnie są rodzicami przynajmniej jednego dziecka w wieku poniżej 18 lat. Karta wydawana jest bezpłatnie i zachowuje ważność do 31 grudnia 2014 r. Karty są imienne i wystawiane oddzielne na każdego rodzica, który w sposób niezależny może korzystać z niej z dzieckiem. Każde dziecko do czasu ukończenia 18 roku życia jest wpisane na kartę rodzica, dodatkowo powyżej 13 roku życia dziecko będzie mogło otrzymać własną kartę i korzystać z niej samodzielnie, po uzyskaniu zgody przedstawiciela ustawowego.
Uprawnienia posiadaczy Karty w obiektach samorządowych:

 • każde nowonarodzone dziecko otrzymuje paczkę powitalną z wyprawką,
 • bezpłatne przejazdy komunikacją miejską dla dzieci od 4 do 7 lat,
 • zniżkowe bilety na spektakle teatralne,
 • bezpłatny wstęp na wystawy i imprezy BWA, a w soboty do lokalnego muzeum,
 • zniżkowe opłaty za wynajem sal biblioteki wojewódzkiej i miejskiej oraz bezpłatne karty biblioteczne,
 • bilety na basen miejski dla dzieci i młodzieży za 1 zł.

Partnerzy biznesowi programu oferują posiadaczom Karty m.in. zwolnienia z opłaty za wpisowe do niepublicznej szkoły podstawowej,  zniżki na usługi psychologów, logopedów, pedagogów, na zajęcia rozwojowe dla dzieci, usługi prawne, porady żywieniowe, korepetycje, kursy: językowe, tańca, nurkowania, naukę gry na instrumentach, zajęcia wokalne, wstęp na sale zabaw i organizację imprez okolicznościowych, na opiekę stomatologiczną, rabaty na usługi optyczne, projektowanie wnętrz, na treningi sportowe, zajęcia relaksacyjne, naprawę sprzętu komputerowego, na wczasy agroturystyczne, usługi hotelowe, gastronomiczne, fotograficzne, szewskie, na przewozy taxi, usługi fryzjerskie, florystyczne, zniżkowy wstęp na łowiska. Ponadto posiadacze karty po niższych cenach mogą zakupić żywność, odzież, obuwie – także profilaktyczne – sprzęt rehabilitacyjny, podręczniki, książki, gry, artykuły budowlane, meble, wyposażenie wnętrz, rowery i skutery, akcesoria fotograficzne, optyczne, foteliki samochodowe i inne.
W programie złożono dotychczas 14 tys. wniosków o wydanie Karty.
Więcej o Karcie na stronach internetowych Programu ZGrana Rodzina.

Góra strony

Zbąszynek, województwo lubuskie, Zbąszynecka Karta Rodziny „Rodzina na 5+”
aktualizacja: 10 września 2014 r.

Zbąszynecka Karta Rodziny „Rodzina na 5+” wydawana jest od 1 kwietnia 2014 r. Koordynatorem programu jest Referat Oświaty Urzędu Miejskiego. Karta przysługuje rodzinom wielodzietnym zameldowanym oraz zamieszkałym na terenie Gminy Zbąszynek, prowadzącym wspólne gospodarstwo domowe z minimum trojgiem dzieci do ukończenia 18 roku życia (a w przypadku dziecka kontynuującego naukę do ukończenia 25 roku życia lub 26 roku życia w przypadku dziecka niepełnosprawnego legitymującego się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, lub któremu wydłużono czas edukacji), niezależnie od sytuacji materialnej, w tym również rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. Karta wydawana jest bezpłatnie na okres na okres od 1 lutego danego roku do 31 stycznia roku następnego. Każdy uprawniony powyżej 4. roku życia otrzymuje własną, indywidualną kartę. Młodsze dzieci korzystają z uprawnień na podstawie karty rodzica.
Uprawnienia posiadaczy karty w jednostkach samorządowych dla wszystkich posiadaczy Karty to:

 • zniżkowe bilety na koncerty i ulgowe opłaty za korzystanie z zajęć w Zbąszyneckim Ośrodku Kultury,
 • rabat na wynajęcie sali na uroczystości rodzinne w Zbąszyneckim Ośrodku Kultury i w obiektach zarządu gminy,
 • bezpłatny wstęp na imprezy i siłownię w gminnym ośrodku sportu i rekreacji oraz zniżkowe bilety na pozostałe obiekty sportowe ośrodka,
 • bezpłatne zajęcia z psychologiem w ośrodku pomocy społecznej.

Ponadto partnerzy biznesowi programu prowadzący własną działalność gospodarczą oferują posiadaczom Karty m.in. niższe opłaty w niepublicznych przedszkolach, zniżki w opłatach za zajęcia sportowo-rekreacyjne i rehabilitacyjne, za usługi fryzjerskie, optyczne, gastronomiczne, budowlane. Ponadto można też taniej kupić żywność, kwiaty, okulary optyczne, materiały budowlane i inne.
Więcej o Karcie na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

Góra strony

Nie znalazłeś karty, o funkcjonowaniu której wiesz? Wypełnij formularz zgłoszeniowy.