Województwo pomorskie

Karty prowadzone przez samorządy lokalne:

 1. Bytów,
 2. Chojnice,
 3. Gdańsk,
 4. Gdynia,
 5. Kobylnica,
 6. Kościerzyna,
 7. Lębork,
 8. Pruszcz Gdański,
 9. Reda,
 10. Rumia,
 11. Słupsk,
 12. Sopot,
 13. Stegna,
 14. Sztum,
 15. Tczew,
 16. Ustka.

Nie znalazłeś karty, o funkcjonowaniu której wiesz? Wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Gdańsk, województwo pomorskie, Karta Dużej Gdańskiej Rodziny
aktualizacja: 18 lutego 2014 r.

Karta Dużej Gdańskiej Rodziny wydawana jest od 29 grudnia 2010 roku. Koordynatorem programu jest Zarząd Transportu Miejskiego. Karta przysługuje rodzinom mieszkającym w Gdańsku, mającym na utrzymaniu 3 lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 26 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje. O przyznanie karty mogą ubiegać się również rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka, mające pod opieką 3 lub więcej dzieci. Karta jest ważna do końca roku kalendarzowego, w którym została wydana. Za wydanie każdej karty należy opłacić kaucję w wysokości 10 zł. Każdy uprawniony otrzymuje własną, indywidualną kartę.
Uprawnienia posiadaczy Karty w obiektach samorządowych:

 • bezpłatne przejazdy środkami gminnego transportu zbiorowego na liniach organizowanych przez miasto,
 • ulgi w opłatach za pobyt dziecka w żłobku miejskim,
 • bezpłatny wstęp do miejskiego ogrodu zoologicznego w wybrane dni miesiąca,
 • bezpłatny wstęp na lodowisko miejskie,
 • bezpłatny wstęp w wyznaczone dni do Centrum Hewelianum,
 • ulgowe bilety dla całej rodziny do muzeów, opery, teatrów i na imprezy w miejskim obiektach kultury GAK.

Partnerzy biznesowi programu oferują posiadaczom Karty m.in. zniżki w opłatach za kursy językowe, ulgowe opłaty za niepubliczne przedszkole, zajęcia edukacyjne dla dzieci, zajęcia w centrum  zabaw, filmowanie uroczystości rodzinnych, zajęcia sportowe, ulgowe bilety na mecze ligowe, zniżki w ośrodku wypoczynkowymi i pensjonacie, zniżki na usługi porządkowe, jazdę konną i hipoterapię, opiekę logopedyczna, terapię sensoryczną, wybrane szkolenia i kursy zawodowe, usługi fryzjerskie i pralnicze. Ponadto po niższych cenach mogą zakupić zabawki, kwiaty i programy komputerowe.

Aktualnie z Karty Dużej Gdańskiej Rodziny korzysta 4296 rodzin, co stanowi 64% gdańskich rodzin wielodzietnych. Ogółem wydano 19437 Kart.
Więcej o Karcie na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Góra strony

Sopot, województwo pomorskie, Sopocka Karta Rodziny 3+
aktualizacja: 16 lutego 2014 r.

Sopocka Karta Rodziny 3+ wydawana jest od 1 października 2013 roku. Karty wydawane są rodzinom wielodzietnym, także zastępczym, zamieszkałym i rozliczającym się w Urzędzie Skarbowym w Sopocie, mającym na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje; także poza miejscem zamieszkania. Koordynatorem programu jest Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta. Karta ważna jest przez okres 12 miesięcy: od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego. Dokument wydawany jest bezpłatnie. Kartę otrzymuje indywidualnie każdy uprawniony członek rodziny.
Uprawnienia przysługujące posiadaczom Karty w obiektach samorządowych:

 • bezpłatne przejazdy komunikacją miejską na terenie miasta,
 • bezpłatny wstęp do Muzeum Miasta Sopotu i do Państwowej Galerii Sztuki,
 • zniżki przy zakupie biletów wstępu na sztuczne lodowisko w części lądowej mola,
 • zniżki przy zakupie biletów wstępu na krytą pływalnię.

Partnerzy Programu oferują posiadaczom Karty zniżki przy zakupie biletów oraz karnetów na określone mecze pucharowe lokalnych drużyny siatkarskiej, koszykarskiej ( ważne do 31maja 2014r.).

W Programie wydano 191 Kart dla rodziców/opiekunów i 351 Kart dla dzieci.
Więcej o karcie na stronach internetowych MOPS w Sopocie.

Góra strony

Bytów, województwo pomorskie, Program "Duża Rodzina w gminie Bytów"

aktualizacja: 10 czerwca 2014 r.

Karta Dużej Rodziny wydawana jest od 1 października 2013 r. Koordynatorem programu jest Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych Urzędu Miejskiego. Karta przysługuje rodzinom – także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka – wspólnie zamieszkującym i gospodarującym, zameldowanym na pobyt stały lub czasowy na terenie gminy Bytów, składającym się z rodziców/rodzica, mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje. Karta wydawana jest bezpłatnie na okres do 31 października każdego roku. Każdy uprawniony otrzymuje własną, indywidualną kartę.
Uprawnienia posiadaczy karty w jednostkach samorządowych dla wszystkich posiadaczy Karty to:

 • ulgowe bilety wstępu do lokalnego muzeum,
 • zniżki w opłatach za zajęcia edukacyjne oraz ulgowe bilety do kina w lokalnym centrum kultury,
 • ulgowe bilety wstępu na obiekty samorządowego kompleksu basenowo-rekreacyjnego.

Ponadto partnerzy programu oferują posiadaczom Karty m.in. zwolnienia z opłaty rekrutacyjnej i za wydanie dokumentów oraz ulgowe opłaty za studia niestacjonarne (dorośli) oraz za zajęcia Uniwersytetu dla Dzieci w Akademii Pomorskiej, rabaty na usługi stomatologiczne oraz ulgi przy zakupie leków i innych artykułów dostępnych w aptece.
W okresie od 1 stycznia do 12 maja 2014 r. karty otrzymało 157 osób z 30 rodzin wielodzietnych.
Więcej o Karcie na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Bytowie.

Góra strony

Chojnice, województwo pomorskie, Karta Dużej Rodziny Chojnickiej

aktualizacja: 10 czerwca 2014 r.

Karta Dużej Rodziny Chojnickiej wydawana jest od 10 marca 2014 r. Koordynatorem programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Karta przysługuje rodzinom wielodzietnym biologicznym i zastępczym, tj. rodzinom zamieszkującym w Chojnicach, (posiadającym meldunek na terenie miasta lub inny dokument potwierdzający fakt zamieszkiwania, np. umowa najmu), mającym na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, lub 26 roku życia w przypadku dziecka niepełnosprawnego legitymującego się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, lub któremu wydłużono czas edukacji. Karta wydawana jest bezpłatnie i ważna przez okres roku kalendarzowego. Każdy uprawniony otrzymuje własną, indywidualną kartę.
Uprawnienia posiadaczy karty w jednostkach samorządowych:

 • bezpłatny wstęp  raz w miesiącu na basen w Parku Wodnym,
 • bezpłatny wstęp  raz w miesiącu do kina w miejskim domu kultury na jeden seans filmowy,
 • bezpłatne karnety uprawniające do przejazdów komunikacją miejską na terenie miasta (dwa karnety po sześć biletów w miesiącu).

Ponadto partnerzy programu oferują posiadaczom Karty m.in. zniżki przy zakupie artykułów w sklepie z artykułami dla dzieci.
Więcej o Karcie na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

Góra strony

Gdynia, województwo pomorskie, Karta „Gdynia rodzinna”

aktualizacja: 16 czerwca 2014 r.

Karta Gdynia Rodzinna Plus wydawana jest od 1 września 2013 roku. Koordynatorem programu jest Urząd Miasta. Karta przysługuje rodzinom wielodzietnym, (w tym samotnym rodzicom, opiekunom, rodzinom zastępczym) z co najmniej czworgiem dzieci do lat 18 lub do lat 24, jeśli kontynuują naukę, zameldowanym na pobyt stały lub czasowy powyżej trzech miesięcy i zamieszkującym w Gdyni, odprowadzającym podatek do miejscowego urzędu skarbowego. Karta wydawana jest bezpłatnie i jest ważna od dnia 1 września do dnia 31 sierpnia roku następnego. Karty wydawane są dla dzieci w wieku powyżej czterech lat oraz gdy dziecko ukończy cztery lata w okresie ważności Karty. Każdy uprawniony otrzymuje własną, indywidualną kartę.
Uprawnienia posiadaczy Karty Gdynia Rodzinna PLUS w jednostkach samorządowych to:

 • uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami miejskiej komunikacji zbiorowej na liniach zwykłych w granicach miasta we wszystkie dni tygodnia.

Ponadto rodziny wielodzietne posiadające tę Kartę – tak jak rodziny z co najmniej jednym dzieckiem, posiadające Kartę Gdynia Rodzinna – mogą korzystać z następujących preferencji w instytucjach publicznych:

 • zniżki na kryte pływalnie przy szkołach samorządowych, w soboty i niedziele,
 • zniżki na wybrane spektakle w miejskim centrum kultury,
 • zniżkowe bilety na wystawy interaktywne w centrum nauki,
 • ulgowe bilety na lodowisko przy młodzieżowym domu kultury,
 • zniżki na wejścia do muzeum miejskiego, marynarki wojennej  i na statek-muzeum „Dar Pomorza”,
 • specjalne tańsze bilety na spektakle teatru miejskiego.

Ponadto partnerzy programu oferują posiadaczom Kart m.in. zniżki na zajęcia edukacyjne, artystycznej warsztaty kreatywności dla dzieci, na zajęcia sportowe, obozy i półkolonie sportowe oraz ulgowe bilety na mecze lokalnych drużyn sportowych, ulgowe bilety wstępu na obiekty gier zespołowych, pływalnie, na sale zabaw i rekreacji oraz rabaty na organizacje imprez rodzinnych, ulgi w opłatach za kursy językowe, za warsztaty z robotyki, kursy na prawo jazdy, ulgowe bilety do kina w wybrane dni tygodnia, zniżki na usługi fotograficzne, gastronomiczne, fryzjersko-kosmetyczne i inne. Ponadto posiadacze Kart mogą taniej zakupić m.in. książki i wydawnictwa albumowe, odzież sportową i akcesoria sportowe oraz artykuły dekoracyjne.
Więcej o Karcie na stronach internetowych Programu Gdynia Rodzinna.

Góra strony

Kobylnica, województwo pomorskie, Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

aktualizacja:  18 czerwca 2014 r.

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny wydawana jest od  1 maja 2014 roku. Kartę przyznaje się rodzinom wielodzietnym, w tym rodzinom zastępczym, zamieszkałym na terenie Gminy Kobylnica, opłacającym w Gminie Kobylnica podatki i opłaty lokalne, rozliczającym się z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Słupsku, składającym się z rodziców (rodzica) lub opiekunów (opiekuna) lub rodziny zastępczej oraz co najmniej trojga dzieci pozostających na ich utrzymaniu, do czasu ukończenia przez te dzieci 18, a jeżeli dziecko podejmuje naukę lub posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, do czasu ukończenia 26 roku życia. Operatorem programu jest gminna biblioteka publiczna. Karta wydawana jest bezpłatnie na okres roku lub do momentu posiadania uprawnień do korzystania z Programu. Kartę otrzymuje indywidualnie każdy uprawniony członek rodziny.
Uprawnienia przysługujące posiadaczom Karty w instytucjach samorządowych:

 • zniżki przy zakupie biletów indywidualnych oraz rodzinnych na basen miejskiego ośrodka sportu i rekreacji,
 • bezpłatny udział w zajęciach i warsztatach, zniżkowe bilety na spektakle i koncerty dla dzieci, na koncerty i wydarzenia artystyczne oraz zniżki- wynajem świetlicy dla mieszkańców na uroczystości w gminnym ośrodku kultury i promocji.

Ponadto partnerzy programu prowadzący komercyjną działalność gospodarczą oferują posiadaczom Karty m.in. niższe czesne w niepublicznym przedszkolu językowym, niższe opłaty związane ze studiami na niepublicznych uczelniach oraz za zajęcia na Uniwersytecie dla dzieci, bezpłatne podręczniki, naukę i udział w zajęciach pozalekcyjnych w niepublicznym technikum, zniżki na przejazdy szybką koleją miejską na określonej trasie oraz na przejazdy autobusowe na terenie gminy, na ubezpieczenia pojazdów i domów, usługi weterynaryjne, kursy na prawo jazdy, usługi myjni samochodowej i mechaniki pojazdowej, na serwis rowerów, usługi optyczne, fryzjerskie i tapicerskie. Posiadacze karty mogą też taniej kupić artykuły spożywcze i przemysłowe, zabawki, książki i artykuły papiernicze, kwiaty, artykuły ogrodnicze,  meble, artykuły budowlane, drzwi, opał, paliwo samochodowe i inne.
Więcej o karcie na stronach internetowych Gminy Kobylnica.

Góra strony

Kościerzyna, województwo pomorskie, Kościerska Karta Dużej Rodziny

aktualizacja:  10 maja 2014 r.

Kościerska Karta Dużej Rodziny wydawana jest od  1 stycznia 2014 roku. Kartę mogą otrzymać rodziny wielodzietne zameldowane i zamieszkujące wspólnie na terenie miasta Kościerzyna (także rodziny zastępcze), składające się z rodziców (jednego rodzica), mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje. Koordynatorem Programu jest Wydział Organizacyjny Urzędu Miasta. Karta wydawana jest bezpłatnie i jest ważna przez okres roku od daty jej wydania lub do momentu posiadania uprawnień do korzystania z Programu. Kartę otrzymuje indywidualnie każdy uprawniony członek rodziny.
Uprawnienia przysługujące posiadaczom Karty w instytucjach samorządowych:

 • ulgowe bilety wstępu na pływalnię Kaszubskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego,
 • ulgowe bilety na seanse filmowe do miejskiego kina,
 • zniżki na wypożyczenie łyżew i korzystanie z sezonowych lodowisk przyszkolnych i prowadzonych przez lokalny ośrodek sportu i rekreacji,
 • zniżki od obowiązującej ceny na bilety komunikacji miejskiej,
 • bezpłatny wstęp do muzeum regionalnego i wszystkich oddziałów wchodzących w jego skład.

Partnerzy Karty prowadzący własną działalność gospodarczą oferują m.in. rabaty na usługi fryzjerskie, kursy na prawo jazdy oraz na zakup artykułów motoryzacyjnych.
Programem objęte są 1442 osoby z 291 rodziny.
Więcej o karcie na stronach internetowych Urzędu Miasta Kościerzyna.

Góra strony

Lębork, województwo pomorskie, Programu „Lębork Miastem dla Dużej Rodziny” i Karta Duża Rodzina 4+

aktualizacja: 18 czerwca 2014 r.

Karta Dużej Rodziny 4+ wydawana jest od 7 marca 2012 roku. Karta przysługuje rodzinom wielodzietnym zameldowanym na terenie Gminy Miasto Lębork, mających na utrzymaniu czworo lub więcej dzieci (w tym dzieci w rodzinie zastępczej i w rodzinnym domu dziecka), w wieku do 18 roku życia lub do 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje. Za koordynację programu odpowiada Referat Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim.
Uprawnienia przysługujące posiadaczom Karty w instytucjach samorządowych:

 • zwolnienie z opłat za zajęcia ponadwymiarowe w przedszkolach samorządowych,
 • niższe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • zniżki w cenie biletu indywidualnego do kina w miejskim centrum kultury,
 • zniżki na indywidualne bilety wstępu na wystawy i imprezy organizowane w muzeum miejskim,
 • zniżki na indywidualne, jednorazowe bilety wstępu na pływalnię miejską,
 • zniżki na indywidualne bilety wstępu na miejskie lodowisko.

Ponadto partnerzy Karty prowadzący działalność gospodarczą oferują jej posiadaczom m.in. rabaty na usługi gastronomiczne, na kursy na prawo jazdy oraz zniżki w opłatach związanych ze studiami niestacjonarnymi na niepublicznej wyższej uczelni.
Więcej o karcie na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Lęborku.

Góra strony

Pruszcz Gdański, województwo pomorskie, Pruszczańska Karta Dużej Rodziny "Trzy Plus"

aktualizacja: 30 lipca 2014 r.

Pruszczańska Karta Dużej Rodziny „Trzy Plus” wydawana jest od 16 czerwca 2014 r. Kartę mogą otrzymać rodziny wielodzietne, w tym rodziny zastępcze zamieszkałe na terenie Miasta Pruszcz Gdański, składające się z rodziców (jednego rodzica), mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18. roku życia, lub do 25. roku życia w przypadku kontynuowania nauki bądź studiów, lub bez ograniczenia wiekowego w przypadku dzieci niepełnosprawnych. Koordynatorem programu jest Referat Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Gminny. Karta wydawana jest bezpłatnie, na okres do 30 kwietnia następnego roku kalendarzowego. Otrzymuje ją każdy uprawniony członek rodziny.
Uprawnienia przysługujące posiadaczom Karty w obiektach samorządowych:

 • nieodpłatne korzystanie z komunikacji miejskiej na wybranych liniach,
 • zniżkowe bilety na wszystkie imprezy i wydarzenia oraz na zajęcia i wycieczki organizowane przez gminne centrum kultury i sportu,
 • zniżki dla wszystkich członków rodziny na bilety na basen, saunę i lodowisko przy szkole samorządowej,
 • zniżki dla dzieci i młodzieży biorących udział w zajęciach, wycieczkach organizowanych przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną.

Więcej o karcie na stronach internetowych Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim.

Góra strony

Reda, województwo pomorskie, Program „Rodzina Na Plus”

aktualizacja: 12 sierpnia 2014 r.

Karta „Rodzina na Plus” wydawana jest od 2 stycznia 2014 r. Kartę mogą otrzymać rodziny, które zamieszkują na terenie Gminy Miasto Reda i  w których na utrzymaniu jest czworo i więcej dzieci w wieku do 18 lat lub 25 roku życia – jeżeli dziecko uczy się lub studiuje. Koordynatorem programu jest Urząd Miasta. Karta zachowuje ważność do 31 grudnia 2014 roku. Każdy uprawniony członek rodziny otrzymuje własną Kartę.
Uprawnienia przysługujące posiadaczom Karty w obiektach samorządowych:

 • zwracanie członkom rodzin wielodzietnych połowy kosztów zakupu imiennego okresowego biletu autobusowego lub kolejowego na dojazd do pracy lub szkoły, oferowanego w zakresie przewozu osób w zakresie publicznego transportu zbiorowego przez podmioty świadczące usługi na terenie gminy w ramach linii komunikacyjnych, których przynajmniej część przebiega przez teren gminy, poniesionych w okresie obowiązywania Programu,
 • darmowe korzystanie z lodowiska na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
 • zniżki od obowiązujących opłat za zajęcia organizowane przez Miejski Dom Kultury oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Ponadto partnerzy programu oferują posiadaczom Karty m.in. zniżki na korzystanie z niepublicznego żłobka i przedszkola, na terapię logopedyczną, na zajęcia sportowe, na bilety wstępu na salę zabaw i organizowane tam imprezy okolicznościowe, na usługi i akcesoria fotograficzne i na usługi gastronomiczne. Posiadacze Karty mogą też taniej kupić żywność,  pieczywo, art. dekoracyjne do mieszkań, pościel i inne.
Więcej o karcie na stronach internetowych Urzędu Miasta Redy.

Góra strony

Rumia, województwo pomorskie, Rumska Karta Dużej Rodziny

aktualizacja: 12 sierpnia 2014 r.

Rumska Karta Dużej Rodziny wydawana jest od maja 2014 r. Kartę mogą otrzymać rodziny, posiadające trójkę lub więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje. Wszyscy członkowie rodziny muszą zamieszkiwać pod tym samym adresem oraz muszą być zameldowani na terenie Gminy Miejskiej Rumia. Program dotyczy również rodzin zastępczych. Koordynatorem programu jest Urząd Miasta. Karta ważna jest nie dłużej niż do 31 grudnia 2014 r. Okres ważności Karty Dużej Rodziny dla poszczególnych członków rodziny wielodzietnej ustalany będzie na podstawie danych podanych we wniosku dotyczących wieku dzieci oraz udokumentowania kontynuowania przez nie nauki. Każdy uprawniony członek rodziny otrzymuje własną Kartę: srebrną – rodziny z trojgiem dzieci, złotą – rodziny z czworgiem i większą liczbą dzieci. Wielkość przysługujących ulg zależy od rodzaju posiadanej Karty.
Uprawnienia przysługujące posiadaczom Karty w obiektach samorządowych:

 • zniżki na bilety rodzinne i wakacyjne na basenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
 • zniżki na biletowane imprezy kulturalne i sportowe organizowane przez gminne jednostki organizacyjne i samorządowe instytucje kultury.

Ponadto partnerzy programu oferują posiadaczom Karty m.in. zniżki w opłatach za korzystanie z niepublicznych przedszkoli, za zajęcia w klubie sportowym, rabaty na pomoc prawną udzielaną przez adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych, na usługi rachunkowe, na usługi medyczne i podstawowe badania laboratoryjne, na kursy językowe, usługi tłumaczenia, zniżki na zabiegi relaksacyjne, zajęcia sportowe, zniżki w czynszu za wynajem lokali użytkowych, na przyłączenie do sieci i aktywację usługi dostępu do Internetu, na imprezy turystyczne, usługi gastronomiczne, fryzjerskie, kosmetyczne, rabat na oprawę obrazów, na akcesoria hafciarskie, na zakup akcesoriów dla dzieci, odzieży męskiej, bielizny, rabat na książki, artykuły papiernicze, szkolne i biurowe, upominki oraz zabawki,  zniżki na zakup okularów optycznych i na akcesoria optyczne, na artykuły wyposażenia wnętrz, upominki regionalne, na artykuły drogeryjne, zakup  zegarów i elektroniki użytkowej, na usługi mechaniki samochodowej i zakup lakierów samochodowych, chemii gospodarczej, na usługi ksero, pieczątki, wizytówki, tablice adresowe, na materiały budowlane, usługi ziemne oraz transport ciężarowy i inne.
Więcej o karcie na stronach internetowych Urzędu Miasta Rumia.

Góra strony

Słupsk, województwo pomorskie, Karta Dużej Rodziny

aktualizacja: 12 sierpnia 2014 r.

Karta Dużej Rodziny wydawana jest od 1 grudnia 2013 r. Kartę mogą otrzymać rodziny wielodzietne (także niepełne i zastępcze) zamieszkałe na terenie Gminy Słupsk, składające się z rodziców (opiekunów prawnych) mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 lat lub do ukończenia nauki, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – do czasu ważności orzeczenia o niepełnosprawności, i jednocześnie rozliczające się w Urzędzie Skarbowym w Słupsku. Koordynatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Każdy uprawniony członek rodziny otrzymuje własną Kartę.
Uprawnienia przysługujące posiadaczom Karty w obiektach samorządowych:

 • zwrot połowy ceny za bilety okresowe komunikacji lokalnej zakupione w celu dojazdów do placówek oświatowych (szkoły ponadgimnazjalne, studia wyższe dzienne),
 • zniżki na zajęcia i imprezy w Gminnym Ośrodku Kultury, w Parku Wodnym w Redzikowie, w Hali Sportowej w Jezierzycach,
 • preferencyjne ceny biletów na spektakle Nowego teatru im. Witkacego,
 • zwrot połowy kosztów za szczepienia ochronne zapobiegające groźnym chorobom (pneumokoki, meningokoki),
 • zniżki na zwiedzanie ekspozycji w Muzeum Pomorza Środkowego.

Ponadto partnerzy programu oferują posiadaczom karty zniżki w opłatach za usługi niepublicznego przedszkola, zniżki w opłatach za naukę w niepublicznej szkole policealnej i w szkole wyższej, rabaty na zajęcia Uniwersytetu dla dzieci, na pomoc prawną udzielaną przez adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych, rabat za zajęcia sportowe i rekreacyjne, zniżki na ubezpieczenia mieszkań, na życie, ubezpieczenie firmy, podróży i inne, rabat na usługi i akcesoria optyczne, na przewozy taxi, kursy na prawo jazdy, usługi krawieckie, fryzjersko-kosmetyczne, szewskie, dorabianie kluczy. Posiadacze Karty mogą też taniej kupić artykuły spożywcze, chemię gospodarczą, artykuły papiernicze, podręczniki, albumy, słowniki, atlasy i pomoce naukowe, zabawki, dekoracje okien, opał, materiały budowlane i inne.
Więcej o karcie na stronach internetowych GOPS w Słupsku.

Góra strony

Stegna, województwo pomorskie, Karta Dużej Rodziny

aktualizacja: 12 sierpnia 2014 r.

Karta Dużej Rodziny wydawana jest od listopada 2013 r. Kartę mogą otrzymać rodziny wielodzietne mieszkające na terenie Gminy Stegna, także zastępcze, składające się z rodziców lub jednego rodzica, mające na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje. Koordynatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Każdy uprawniony członek rodziny otrzymuje własną Kartę. Karta jest ważna rok – w rodzinach, w których najstarsze dziecko ukończyło 15 rok życia – lub trzy lata – w rodzinach, w których najstarsze dziecko nie ukończyło 15 roku życia.
Uprawnienia przysługujące posiadaczom Karty w obiektach samorządowych:

 • rabat w opłatach za zajęcia organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Stegnie,
 • bezpłatne uczestnictwo w programach pomocy środowiskowej i profilaktycznej prowadzonych przez Gminę Stegna.

Ponadto partner programu oferuje posiadaczom Karty zniżki w opłatach za pomoc prawną udzielaną przez adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych. Posiadacze Karty mogą też taniej kupić zabawki, upominki i akcesoria telefoniczne.
Więcej o karcie na stronach internetowych Gminy Stegna.

Góra strony

Tczew, województwo pomorskie, Tczewska Karta Rodziny Wielodzietnej

aktualizacja: 12 sierpnia 2014 r.

Tczewska Karta Rodziny Wielodzietnej wydawana jest od 1 stycznia 2014 r. Kartę mogą otrzymać rodziny wielodzietne, zamieszkujące na terenie Miasta Tczewa (także rodziny zastępcze), korzystające ze świadczeń rodzinnych i świadczeń pomocy społecznej, składające się z rodziców (jednego rodzica) mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do ukończenia 26 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje. Koordynatorem Programu jest Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego. Każdy uprawniony członek rodziny otrzymuje bezpłatnie własną Kartę. Karta wydawana jest na okres trzech lat, z wyjątkiem osób uczących się w wieku pomiędzy 18 a 26 rokiem życia, którym Karta wydawana jest na okres roku.
Uprawnienia przysługujące posiadaczom Karty w obiektach samorządowych:

 • ulgowa odpłatność za udział dzieci w warsztatach organizowanych przez Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie,
 • zniżkowe bilety wstępu na obiekty i zajęcia Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji.

Ponadto partnerzy Programu oferują posiadaczom Karty m.in. ulgowe bilety na mecze lokalnej drużyny piłki ręcznej, na zajęcia taneczne w szkole tańca, na porady prawne w zakresie spraw rodzinnych i opiekuńczych, zniżki w opłatach za kursy językowe oraz za pakiet internetowy.
Więcej o karcie na stronach internetowych Urzędu Miasta Tczew.

Góra strony

Ustka, województwo pomorskie, Karta Dużej Rodziny

aktualizacja: 12 sierpnia 2014 r.

Karta Dużej Rodziny wydawana jest od maja 2014 r. Kartę mogą otrzymać rodziny wielodzietne, w tym rodziny zastępcze zamieszkałe na terenie Gminy Ustka, składające się z rodziców (jednego rodzica) mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku kontynuowania nauki w szkole lub szkole wyższej lub 26 roku życia w przypadku dziecka niepełnosprawnego legitymującego się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, lub któremu wydłużono czas edukacji. Koordynatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Każdy uprawniony członek rodziny otrzymuje bezpłatnie własną Kartę. Karta wydawana jest na okres do 31 grudnia każdego roku.
Uprawnienia przysługujące posiadaczom Karty w obiektach samorządowych:

 • zniżkowe bilety na imprezy oraz na wynajem sal na imprezy okolicznościowe w samorządowym Centrum Kultury Gminy Ustka,
 • ulgowe bilety do kina.

Ponadto partnerzy Programu oferują posiadaczom Karty m.in. zniżki na kursy języków obcych, na indywidualne korepetycje, treningi pamięci, ulgi w opłatach za opiekę w niepublicznym przedszkolu i za naukę w niepublicznej szkole wyższej, za pomoc prawną udzielaną przez adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, rabaty na zakup artykułów spożywczych, szkolnych, na artykuły chemiczne, na usługi hotelowe, gastronomiczne, ofertę SPA, odzież, akcesoria i artykuły dla dzieci i niemowląt, na produkty lecznicze, leki i wyroby medyczne nierefundowane, na kosmetyki, zabawki, artykuły papiernicze, zniżki w opłatach za kursy nauki jazdy i inne.
Więcej o karcie na stronach internetowych GOPS w Ustce.

Góra strony

Sztum, województwo pomorskie, Karta „Rodzina 3+”
aktualizacja: 15 września 2014 r.

Karta „Rodzina 3+” wydawana jest od 1 lipca 2014 r. Koordynatorem programu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Karta przysługuje rodzinom wielodzietnym, także zastępczym, zamieszkałym na terenie Miasta i Gminy Sztum, mającym na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia, jeśli dziecko się uczy lub studiuje, a z dziećmi niepełnosprawnymi – pozostającymi pod opieką rodziców – bez ograniczeń wieku. Karta wydawana jest bezpłatnie. Każdy uprawniony otrzymuje własną, indywidualną Kartę.
Uprawnienia posiadaczy Karty w jednostkach samorządowych to:

 • ulga w opłatach za odpady komunalne,
 • zniżkowe bilety do kina i ulga w opłatach za korzystanie z zajęć dla dzieci i młodzieży w Sztumskim Centrum Kultury,
 • ulgowa odpłatność za korzystanie z samorządowego przedszkola w godzinach ponadwymiarowych,
 • zwolnienie z opłat za uczestnictwo dzieci i młodzieży w imprezach otwartych, organizowanych przez samorządowe placówki oświatowe,
 • ulgowe bilety na płatne imprezy kulturalne i sportowe organizowane przez instytucje samorządu lub na jego zlecenie,
 • ulgowe opłaty za wypożyczenie sprzętu wodnego na terenie plaży miejskiej.

Ponadto kluby sportowe działające na terenie miasta i gminy umożliwiają dzieciom i młodzieży objętym Programem udział w zajęciach sportowych, dzięki m.in. ulgom i zwolnieniom z opłacania składek członkowskich, nieodpłatne korzystanie z boisk sportowych oraz urządzeń i sprzętu sportowego stanowiącego wyposażenie klubu, zwolnieniom z opłat za udział w zawodach, pomocy finansowej przy zakupie niezbędnego sprzętu sportowego, zniżkom i zwolnieniom z opłat za udział w obozach sportowych, finansowaniu okresowych badań lekarskich i innych.
Więcej o Karcie na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Sztum.

Góra strony

Nie znalazłeś karty, o funkcjonowaniu której wiesz? Wypełnij formularz zgłoszeniowy.