Województwo śląskie

Na obszarze całego województwa śląskiego funkcjonuje Program „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny".

Karty prowadzone przez samorządy lokalne:

 1. Będzin,
 2. Bielsko Biała,
 3. Bieruń,
 4. Bytom,
 5. Chorzów,
 6. Czechowice-Dziedzice,
 7. Czerwionka-Leszczyny,
 8. Częstochowa,
 9. Dąbrowa Górnicza,
 10. Gliwice,
 11. Gorzyce,
 12. Jastrzębie Zdrój,
 13. Jaworzno,
 14. Katowice,
 15. Knurów,
 16. Lipie,
 17. Łazy,
 18. Myszków,
 19. Pszczyna,
 20. Racibórz,
 21. Radlin,
 22. Ruda Śląska,
 23. Rybnik,
 24. Rydułtowy,
 25. Siemianowice Śląskie,
 26. Siewierz,
 27. Skoczów,
 28. Sosnowiec,
 29. Świętochłowice,
 30. Tarnowskie Góry,
 31. Tychy,
 32. Wodzisław Śląski,
 33. Zabrze,
 34. Zawiercie,
 35. Żory.

Nie znalazłeś karty, o funkcjonowaniu której wiesz? Wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Województwo śląskie, Program „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny"
aktualizacja: 8 września 2014 r.

Projekt „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny" funkcjonuje od początku września 2014 r. Kartę mogą otrzymać rodziny wielodzietne, zastępcze i rodzinne domy dziecka z terenu całego kraju, posiadające Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny, w których na utrzymaniu rodziców/rodzica jest co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, zaś w przypadku dzieci o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności – bez ograniczenia wieku. Koordynatorem Programu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Podstawą do udzielenia zniżek i korzystania z preferencji jest posiadanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Własną kartę otrzymuje każdy członek rodziny. Karta Dużej Rodziny przyznawana jest dzieciom do ukończenia 18. lub 25. roku życia, jeśli uczą się jeszcze w szkole lub studiują. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio. Osobom niepełnosprawnym karta wydawana jest na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności.
Uprawnienia przysługujące posiadaczom Karty w obiektach samorządu wojewódzkiego i samorządów, które przystąpiły do Programu:

 • ulgowe bilety jednorazowe dla rodzica/opiekuna prawnego oraz dla dzieci i młodzieży na przejazdy na przejazdy weekendowe Kolejami Śląskimi,
 • zniżkowe bilety na spektakle Teatru Śląskiego w Katowicach, Teatru Rozrywki w Chorzowie, Opery Śląskiej w Bytomiu, na koncerty Filharmonii Śląskiej w Katowicach, 
 • zniżkowe bilety do Muzeum Śląskiego w Katowicach, Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Muzeum Zamkowego w Pszczynie, Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej i Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny” w Chorzowie,
 • zniżkowe bilety do Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego, Śląskiego Ogrodu Zoologicznego i Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie,
 • zniżkowa opłata za wynajem kortów tenisowych w Wojewódzkim Ośrodku Kultury i Sportu „Stadion Śląski” w Chorzowie,
 • bezpłatny udział raz w miesiącu w bezpłatnych warsztatach sportowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Raciborzu,
 • zniżkowy bilet na zajęcia sportowo-rekreacyjne w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu,
 • zniżka na noclegi w Ośrodku Szkoleniowym Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Częstochowie,
 • bezpłatne badania, zabiegi, zajęcia, pokazy i prelekcje w czterech Centrach Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego oraz w Regionalnym Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Zniżki i dodatkowe uprawnienia oferowane przez partnerów projektu przysługują rodzinom wielodzietnym, którym zostały wydane Ogólnopolskie Karty Dużej Rodziny, potwierdzające ich prawo do korzystania z ulg. Oznacza to, iż ww. uprawnienia udostępniane są – na zasadach określonych w porozumieniach zawartych pomiędzy partnerami a Województwem Śląskim – także mieszkańcom innych części kraju.
Więcej o karcie na stronach Projektu „Śląskie dla rodziny".

Góra strony

Będzin, województwo śląskie, Będzińska Rodzina 3+ Górą

aktualizacja: 10 czerwca 2014 r.

Karta „Będzińska Rodzina 3+ Górą” wydawana jest od kwietnia 2014 roku. Operatorem programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Karta przysługuje zamieszkującym wspólnie na terenie Miasta Będzina rodzinom – także zastępczym – mającym na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 24 roku życia jeśli kontynuują one naukę w szkole, zaś w przypadku dzieci niepełnosprawnych pozostających pod opieką rodziców – bez ograniczenia wieku. Karta wydawana jest co rok i zachowuje ważność do 31 grudnia roku, w którym została wydana. Każdy uprawniony otrzymuje bezpłatnie własną, indywidualną kartę.
Uprawnienia posiadaczy Karty w obiektach samorządowych:

 • ulgowe bilety wstępu na obiekty ośrodka sportu i rekreacji (basen, korty tenisowe, lodowisko) i na zajęcia sportowe,
 • zniżka w opłatach za udział w warsztatach i zajęciach organizowanych przez ośrodek kultury,
 • ulgowe bilety na przedstawienia organizowane przez Teatr Dzieci Zagłębia,
 • ulgowe bilety do lokalnego muzeum (wstęp i usługi przewodnika).

Więcej o Karcie na stronach internetowych MOPS Będzin.

Góra strony

Bielsko Biała, województwo śląskie, Karta Rodzina +

aktualizacja: 12 maja 2014 r.

Karta „Rodzina+” wydawana jest od 1 czerwca 2010 r. Koordynatorem programu jest Urząd Miejski. Karta przysługuje mieszkającym na terenie miasta rodzinom – także zastępczym i rodzinnym domom dziecka – mającym na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do 18 lat lub do ukończenia 25 roku życia, o ile dzieci uczą się lub studiują. Karta wydawana jest bezpłatnie na okres 12 miesięcy, od 1 października do 30 września następnego roku. Każdy uprawniony otrzymuje własną, indywidualną kartę.
Uprawnienia posiadaczy karty w jednostkach samorządowych to:

 • bezpłatne (w przypadku piątego i kolejnych dzieci w rodzinie i dzieci z rodzin zastępczych) lub ulgowe bilety na przejazdy komunikacją miejską,
 • ulgowe bilety wstępu do wybranych obiektów Parku Śląskiego w Chorzowie (instytucja samorządu wojewódzkiego)
 • ulgowe bilety na obiekty ośrodka gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej oraz na obiekty samorządowego ośrodka sportu i rekreacji,
 • zniżki na zakup biletów wstępu do miejskich teatrów,
 • bezpłatny wstęp na wystawy i udział w warsztatach organizowanych przez Biuro Wystaw Artystycznych,
 • preferencyjne warunki uczestnictwa w zajęciach i imprezach organizowanych przez samorządowe domy kultury.

Ponadto partnerzy biznesowi programu oferują posiadaczom Karty m.in. stypendia za wyniki w nauce, zniżki w opłatach za niepubliczne przedszkole, szkołę podstawową i studia na wyższej uczelni, ulgi w opłatach za udział w kursach językowych, kursach na prawo jazdy, za udział w imprezach rekreacyjnych, turystycznych, koloniach, obozach, wczasach, niższe opłaty za korzystanie z sal zabaw i edukacji, za ubezpieczenia majątkowe, osobowe i motoryzacyjne, za pomoc w utworzeniu i uruchomieniu sklepu internetowego, zniżkowe opłaty za korzystanie z oferty klubów sportowych i zniżkowe bilety lub bezpłatne wejścia na imprezy przez nie organizowane, rabaty w opłatach za zajęcia sportowe, taneczne, zajęcia z robotyki, warsztaty ceramiki artystycznej, dogoterapię i tresurę psów, rabaty na usługi fotograficzne, fryzjerskie, szewskie, gastronomiczne i inne. Ponadto można też taniej kupić odzież i obuwie, artykuły niemowlęce, szkolne, podręczniki, części samochodowe, wodę pitną, artykuły fotograficzne, kosmetyki, środki czystości czy oczyszczacze powietrza. Przez prawie cztery lata funkcjonowania karty „Rodzina +” z  programu skorzystało ponad 10 000 osób. Aktualnie Karty posiada 7370 osób z 1496 rodzin.
Więcej o Karcie na stronach internetowych Programu Rodzina+

Góra strony

Bieruń, województwo śląskie,  programu Rodzina Trzy Plus

aktualizacja: 10 czerwca 2014 r.

Karta „Rodzina Trzy Plus” wydawana jest od lutego 2013 roku. Koordynatorem programu jest Urząd Miejski. Karta przysługuje mieszkającym na terenie miasta rodzinom wielodzietnym, składających się z rodziców (jednego rodzica) mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 24 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje. Kartę mogą otrzymać też rodziny zastępcze (bez względu na liczbę dzieci) oraz podopieczni świetlic wsparcia dziennego o charakterze opiekuńczym prowadzonych przez MOPS. Karta i jej duplikat wydawane są bezpłatnie i zachowują ważność do końca roku kalendarzowego, w którym są wydane. Każdy uprawniony otrzymuje własną, indywidualną kartę.
Uprawnienia posiadaczy karty w jednostkach samorządowych to:

 • zakup ulgowych biletów wstępu na miejskie obiekty sportowe,
 • zakup ulgowych biletów wstępu na płatne imprezy kulturalne, sportowe i edukacyjne organizowane przez jednostki organizacyjne gminy.

Ponadto partnerzy biznesowi programu oferują posiadaczom Karty m.in. zniżki w na okulary korekcyjne i artykuły optyczne, zniżki na kurs podstawowy prawa jazdy kat. B oraz materiały szkoleniowe.
Więcej o Karcie na stronach Urzędu Miejskiego w Bieruniu.

Góra strony

Bytom, województwo śląskie, 3+ Liczna Rodzina

aktualizacja: 12 maja 2014 r.

Karta Trzy Plus – Liczna Rodzina wydawana jest od 1 czerwca 2010 r. Koordynatorem programu jest Biuro Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego. Karta przysługuje rodzinom – także zastępczym – wychowującym co najmniej troje dzieci w wieku do 18 lat (do 24 lat o ile dzieci uczą się lub studiują), mieszkającym w Bytomiu i prowadzącym wspólne gospodarstwo domowe oraz bytomskie rodziny zastępcze i podopieczni całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych działających w Bytomiu. Karta wydawana jest bezpłatnie na okres do osiągnięcia pełnoletniości przez dziecko lub – w przypadku dzieci pełnoletnich – na okres 2 lat. Każdy uprawniony otrzymuje własną, indywidualną kartę.
Uprawnienia posiadaczy karty w jednostkach samorządowych dla wszystkich posiadaczy Karty to:

 • zniżki na zakup biletów wstępu na organizowane przez miejskie centrum kultury płatne imprezy kulturalne,
 • zniżki na spektakle w Operze Śląskiej,
 • zniżki na wyrobienie karty bibliotecznej w miejskiej bibliotece publicznej,
 • ulgowe bilety wstępu na basen i lodowisko miejskiego ośrodka sportu i rekreacji,
 • bezpłatne wejścia do Galerii Motoryzacji i Techniki,
 • ulgowe bilety na wybrane obiekty Parku Śląskiego (obiekty samorządu wojewódzkiego).

Ponadto partnerzy biznesowi programu oferują posiadaczom Karty m.in. niższe czesne w niepublicznej szkole wyższej, niższe opłaty za korzystanie z niepublicznego żłobka, zniżkę na pojedyncze bilety wstępu na mecze lokalnej drużyny piłkarskiej, na zajęcia sportowo-rekreacyjne, na kursy języków obcych, preferencyjne kredyty, ubezpieczenia na życie i zdrowie, zniżki na usługi gastronomiczne, fotograficzne, optyczne. Ponadto można też taniej kupić książki i artykuły papiernicze, akcesoria dziecięce, leki i parafarmaceutyki, artykuły kolekcjonerskie, modele do sklejania, oczyszczacze powietrza, okulary i artykuły optyczne. Z programu korzysta 1877 osób z 395 rodzin i z 2 ośrodków szkolno- wychowawczych.
Więcej o Karcie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

Góra strony

Chorzów, województwo śląskie, Chorzowska Karta Dużej Rodziny
aktualizacja: 12 sierpnia 2014 r.

Chorzowska Karta Dużej Rodziny wydawana jest od 1 lipca 2014 r. Kartę mogą otrzymać rodziny wielodzietne, w tym zastępcze i rodzinne domy dziecka, zamieszkałe na terenie Chorzowa, mające na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia – pod warunkiem, że dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej, natomiast w przypadku wychowywania dzieci o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – bez względu na ich wiek. Koordynatorem programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej. Każdy uprawniony członek rodziny otrzymuje własną Kartę. Karta dla rodziców jest wydawana na czas nieoznaczony. Dzieci otrzymują Karty na okres do ukończenia wieku uprawniającego do udziału w Programie (w rodzinach biologicznych) lub na czas pobytu w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka.
Uprawnienia przysługujące posiadaczom Karty w obiektach samorządu miasta i gminy:

 • preferencyjne warunki wstępu na wystawy i wszystkie biletowane imprezy organizowane przez Muzeum w Chorzowie,
 • zniżkowe bilety na imprezy własne organizowane przez Chorzowskie Centrum Kultury oraz  zniżki w opłatach za uczestnictwo w zajęciach edukacyjno-artystycznych ChCK,
 • darmowy lub zniżkowy bilet na imprezy organizowane w ramach akcji „Lato w mieście” i „Zima w mieście”,
 • zniżki na wybrane zajęcia, koncerty, spektakle i realizacje artystyczne w Miejskim Dom Kultury,
 • zniżkowe bilety na basen i na mecze piłki ręcznej w Miejskim Ośrodku Sportu i rekreacji.

Ponadto partnerzy Programu oferują posiadaczom karty m.in. rabaty na kursy językowe dla dzieci i zajęcia organizowane przez fundację edukacyjną, zniżki na pełnopłatne leki i wyroby medyczne, na usługi gastronomiczne, na zakup artykułów spożywczych, chemii gospodarczej i inne.
Do 30 sierpnia 2014 r. w programie wydano 469 Kart dla 92 rodzin.
Więcej o karcie na stronach internetowych Urzędu Miasta Chorzowa.

Góra strony

Czechowice-Dziedzice, województwo śląskie, Program Rodzina 3+

aktualizacja: 10 czerwca 2014 r.

Karta Rodzina 3+ wydawana jest od 1 października 2013 r. Koordynatorem programu jest Urząd Miejski. Karta przysługuje rodzinom wielodzietnym – także zastępczym – zamieszkałym na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice, składającym się z rodziców (rodzica) lub opiekunów prawnych (opiekuna prawnego) mającym na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18. roku życia lub do ukończenia 24. roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje. W przypadku, gdy w rodzinie wielodzietnej jest dziecko niepełnosprawne – bez względu na wiek dziecka, niezależnie od faktu kontynuowania nauki. Karta wydawana jest bezpłatnie i ważna prze okres jednego roku. Każdy uprawniony otrzymuje własną, indywidualną kartę.
Uprawnienia posiadaczy karty w jednostkach samorządowych dla wszystkich posiadaczy Karty to:

 • ulgowe przejazdy na wszystkich liniach i we wszystkich strefach środkami komunikacji miejskiej,
 • zniżki na zakup biletów wstępu na basen kryty, kąpielisko i lodowisko miejskiego ośrodka sportu i rekreacji,
 • zniżkowe bilety wstępu na imprezy własne (spektakle teatralne, koncerty) oraz na korzystanie z zajęć organizowanych przez miejski ośrodek kultury,
 • ulgowe bilety do miejskiego kina,
 • ulgowe bilety wstępu do wybranych obiektów w Parku Śląskim (obiekt samorządu wojewódzkiego).

Ponadto partnerzy programu oferują posiadaczom Karty m.in. zniżki w opłatach za krótkoterminową opiekę nad dzieckiem w kąciku malucha, wstęp na sale zabaw, organizację imprez rodzinnych, za usługi stomatologiczne i protetyczne, za podłączenie Internetu, za kursy na prawo jazdy, naprawę sprzętu komputerowego, zajęcia sportowo-rekreacyjne i za bilety na mecze lokalnego klubu piłkarskiego, za usługi gastronomiczne, poligraficzne, introligatorskie, fryzjerskie, kosmetyczne, za naprawy i mycie aut oraz wymianę opon. Ponadto posiadacze karty mogą taniej kupić pieczywo i wyroby ciastkarskie, artykuły szkolne i papiernicze, obuwie, sprzęt komputerowy, akumulatory samochodowe, stolarkę budowlaną i rolety, artykuły instalacji sanitarnych, instalacje samochodowe LPG, rowery i akcesoria rowerowe. Wydano 1632 Karty dla 311 rodzin.
Więcej o Karcie na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach.

Góra strony

Czerwionka-Leszczyny, województwo śląskie, Karta Gminy dla Dużej Rodziny
aktualizacja: 10 września 2014 r.

Karta Gminy dla Dużej Rodziny wydawana jest od 1 czerwca 2014 r. Koordynatorem programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej. Karta przysługuje rodzinom zamieszkałym pod wspólnym adresem na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, składającym się z rodziców (rodzica) lub opiekunów prawnych (opiekuna prawnego) i mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się/studiuje lub bez ograniczenia wieku w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, bądź całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. Kartę wydaje się bezpłatnie na okres spełniania warunków niezbędnych do otrzymania Karty przez rodzinę, nie dłużej jednak niż na okres trzech lat od daty jej wydania. Każdy uprawniony członek rodziny otrzymuje własną Kartę.
Uprawnienia posiadaczy karty w jednostkach samorządowych dla wszystkich posiadaczy Karty to:

 • bezpłatny wstęp dla dzieci do lat 6 i ulgowe bilety wstępu dla pozostałych na kąpielisko i krytą pływalnię Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
 • ulgi w opłatach za zajęcia i ulgowe bilety na imprezy w Miejskim Ośrodku Kultury i  Centrum Kulturalno-Edukacyjnym.

Ponadto partnerzy biznesowi programu oferują posiadaczom Karty m.in. preferencyjne warunki odpłatności za zajęcia w klubach malucha, zniżki za wstęp na salę zabaw, rabaty na kursy językowe, na usługi fotograficzne, gastronomiczne, komputerowe, fryzjerskie, transportowe, remontowo-montażowe i inne. Ponadto można też taniej kupić pieczywo, artykuły cukiernicze, odzież – także odzież i obuwie robocze oraz sprzęt BHP, książki i podręczniki, artykuły papiernicze, pomoce szkolne, akcesoria komputerowe, meble, sprzęt RTV i AGD, okna, drzwi i inne.
Więcej o Karcie na stronach internetowych Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Góra strony

Częstochowa, województwo śląskie, Karta Rodzina+

aktualizacja: 10 czerwca 2014 r.

Karta Rodzina+ wydawana jest od 1 października 2013 r. Koordynatorem programu jest Wydział Promocji Zatrudnienia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta. Karta przysługuje rodzinom wielodzietnym, zamieszkałym na terenie Częstochowy, składającym się z rodziców lub opiekunów prawnych, mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18. roku życia lub do 26. roku życia, jeśli kontynuują naukę. Karta wydawana jest bezpłatnie. Cała rodzina otrzymuje jedną kartę.
Uprawnienia posiadaczy karty w jednostkach samorządowych dla wszystkich posiadaczy Karty to:

 • wstęp wolny na wszystkie imprezy organizowane przez miejską bibliotekę publiczną,
 • bilety ulgowe na koncerty organizowane przez Filharmonię Częstochowską,
 • wstęp wolny lub zniżki na bilety do muzeów miejskich i galerii,
 • zniżkowe bilety do teatru miejskiego,
 • specjalne zniżkowe bilety na imprezy miejskiego ośrodka kultury,
 • zniżki na wypożyczenie sprzętu i korzystanie z obiektów miejskiego ośrodka sportu i rekreacji.

Ponadto partnerzy biznesowi programu oferują posiadaczom Karty m.in. zniżki na kursy językowe i usługi edukacyjne, rabaty na specjalistyczne badania medyczne i opiekę lekarzy, na usługi stomatologiczne, pobyty na turnusach sanatoryjnych, rehabilitacyjnych i wypoczynkowych, na masaże lecznicze, gimnastykę korekcyjną, szczepienia dla dzieci, na szkolenia z zakresu kompetencji rodzicielskich i rozwoju osobowości, zniżki w abonamencie za Internet, rabaty na serwis komputerów, projektowanie wnętrz, tłumaczenia, ulgowe bilety na sale zabaw, na zwiedzanie parku miniatur skalnych, usługi gastronomiczne, przewozy taxi, usługi optyczne, fryzjerskie, kosmetyczne i inne. Ponadto można też taniej kupić m.in. podręczniki, książki i albumy, akcesoria dla dzieci i niemowląt, artykuły i obuwie ortopedyczne, artykuły AGD i RTV, artykuły sportowe, komputery i akcesoria komputerowe oraz systemy grzewcze do domów i mieszkań.
Więcej o Karcie na stronach internetowych Urzędu Miasta Częstochowy.

Góra strony

Dąbrowa Górnicza, województwo śląskie, Dąbrowska Rodzinka.pl

aktualizacja: 10 czerwca 2014 r.

Karta Dąbrowska Rodzinka.pl i Karta Dąbrowska Rodzinka.pl PLUS wydawana jest od 1 stycznia 2014 r. Koordynatorem programu jest Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej Urzędu Miasta. Karta przysługuje rodzinom zamieszkałym wspólnie na terenie miasta Dąbrowa Górnicza, wychowującym dwoje dzieci, rodzinom wielodzietnym (karta PLUS) i zastępczym oraz rodzinom wychowującym dziecko niepełnosprawne, w których dzieci nie ukończyły 18 roku życia lub 25 roku życia, w przypadku gdy uczą się lub studiują, a w przypadku osoby posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym bez ograniczenia wiekowego. Karta wydawana jest bezpłatnie i zachowuje ważność do końca roku kalendarzowego, w którym ją wystawiono. Każda uprawniona rodzina otrzymuje dwie karty w przypadku pełnej rodziny (dwoje rodziców/opiekunów prawnych) bądź jedną kartę w przypadku rodzica lub opiekuna prawnego samotnie wychowującego dzieci.
Uprawnienia posiadaczy karty w jednostkach samorządowych dla wszystkich posiadaczy Karty to:

 • wypożyczenie sprzętu wodnego i sportowego w samorządowym ośrodku sportów wodnych,
 • ulgowe bilety wstępu na obiekty oraz niższe opłaty startowe za udział w zawodach organizowanych przez centrum sportu i rekreacji,
 • niższe opłaty za udział w zajęciach prowadzonych przez dom kultury,
 • jedna karta biblioteczna dla całej rodziny oraz nieodpłatne przekazywanie zainteresowanym rodzinom dwa razy w roku pakietu książek używanych dla dzieci i dorosłych przez bibliotekę miejską,
 • bezpłatne (karta PLUS) lub ulgowe bilety wstępu do lokalnych muzeów,
 • zniżki na korzystanie z obiektów parku wodnego.

Ponadto partnerzy biznesowi programu oferują posiadaczom Karty m.in. niższe opłaty za korzystanie z niepublicznych przedszkoli, za udział w kursach edukacyjnych dla dzieci i dorosłych, za korzystanie z zajęć artystycznych w świetlicach środowiskowych i klubach osiedlowych, za studia niestacjonarne, kursy i szkolenia w niepublicznej szkole wyższej, rabaty na zabiegi rehabilitacyjne, masaże, gimnastykę korekcyjną, na zajęcia sportowo-rekreacyjne, taneczne, baletowe, zniżki na zajęcia rytmiki, zniżki w opłatach za wstęp na sale zabaw, rabaty na organizację rodzinnych imprez okolicznościowych, ulgowe bilety na mecze lokalnego klubu sportowego, rabaty na sprzątanie domów/mieszkań, na usługi weterynaryjne, florystyczne, fryzjersko-kosmetyczne, hotelarsko-gastronomiczne i inne. Ponadto można też taniej kupić m.in. artykuły dla dzieci, odzież sportową, artykuły dekoracyjne, biżuterię, pościel, telefony komórkowe i akcesoria GSM.
Więcej o Karcie na stronach internetowych urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza.

Góra strony

Gliwice, województwo śląskie, Program Rodzina 3+
aktualizacja: 16 lutego 2014 r.

Karta Rodzina 3+ wydawana jest od 1 stycznia 2013 roku. Karty wydawane są rodzinom wielodzietnym, także zastępczym, wspólnie zamieszkującym na terenie Miasta Gliwice, mającym na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 24 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje. Koordynatorem programu jest Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta. Karta wydawana jest na okres 3 lat. Dokument wydawany jest bezpłatnie. Kartę otrzymuje indywidualnie każdy uprawniony członek rodziny.
Uprawnienia przysługujące posiadaczom Karty w obiektach samorządowych:

 • ulgowe bilety na wybrane spektakle Gliwickiego Teatru Muzycznego,
 • zniżka od poniedziałku do piątku i bezpłatne w soboty i niedziele na zwiedzanie z przewodnikiem lokalnych obiektów muzealnych,
 • zniżkowe bilety na lodowisko oraz zniżki na wypożyczenie i ostrzenie łyżew,
 • zniżki przy zakupie biletów wstępu na kryte pływalnie, saunę i Kąpielisko Leśne, na korty tenisowe, 
 • zniżkowe bilety do Palmiarni Miejskiej,
 • zniżki na udział w imprezach sportowo-rekreacyjnych oraz na wypożyczenie sprzętu w ośrodku wypoczynkowym,
 • ulgowe bilety do zoo i Parku Kultury i Wypoczynku (obiekt samorządu wojewódzkiego).

Partnerzy Programu oferują preferencyjne warunki korzystania z zajęć edukacyjnych, sali zabaw, zabiegów fizjoterapii i relaksacji, z usług mechaniki samochodowej, myjni samochodowej, usług księgowych i bezpłatnej pomocy przy zakładaniu działalności gospodarczej, usług ubezpieczeniowych, zniżek w czesnym w niepublicznej szkole wyższej, zniżek na pobyt w ośrodku wypoczynkowym, zniżek na korzystanie z zajęć sportowych, usług fotograficznych, fryzjerskich. Posiadacze Karty mogą też skorzystać z rabatu przy zakupie  książek i artykułów sportowych.

W Programie wydano 3290 Kart dla  652 rodzin.
Więcej o karcie na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Góra strony

Gorzyce, województwo śląskie, Rodzina 3+

aktualizacja: 5 marca 2015 r.

Karta programu  „Rodzina 3+” przysługuje rodzinom wielodzietnym oraz zastępczym zamieszkałym na terenie Gminy Gorzyce, posiadającym na wychowaniu troje lub więcej dzieci w wieku do ukończenia w danym roku kalendarzowym: 18 roku życia lub do ukończenia 20 roku życia, gdy dziecko uczy się. Koordynatorem Programu jest Referat Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy. Karta, wydawana bezpłatnie każdemu członkowi rodziny, jest ważna przez okres jednego roku.
Uprawnienia posiadacza karty w instytucjach samorządowych:

 • ulgi przy zakupie biletów wstępu na płatne imprezy kulturalne i w opłatach za udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Wiejskie Domy Kultury na terenie gminy
 • ulgowe bilety wstępu na krytą pływalnię w GOTSiR „Nautica” w Gorzycach.

Ponadto biznesowi partnerzy programu udzielają m.in. zniżek na zajęcia w centrum rozrywki, zniżkowe opłaty za udział w zajęciach Szkoły rodzenia, rabaty na zakup książek i wydawnictw książkowych oraz zniżkę na kurs prawa jazdy.
Więcej informacji o programie na stronie internetowej Urzędu Gminy w Gorzycach

Góra strony

Jastrzębie Zdrój, województwo śląskie, Rodzina 3+

aktualizacja: 18 czerwca 2014 r.

Karta Rodzina 3+ wydawana jest od  9 maja 2012 roku. Kartę przyznaje się rodzinom wielodzietnym, w tym zastępczym, zameldowanym wspólnie pod tym samym adresem na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój, składającym się z rodziców lub opiekunów prawnych (jednego rodzica lub opiekuna prawnego) mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 24 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje i nie pracuje. Koordynatorem programu jest Urząd Miasta. Karta wydawana jest bezpłatnie i zachowuje ważność przez rok od daty wydania. Kartę otrzymuje indywidualnie każdy uprawniony członek rodziny.
Uprawnienia przysługujące posiadaczom Karty w instytucjach samorządowych:

 • zakup ulgowych biletów wstępu, w tym karnetów, na obiekty miejskiego ośrodka sportu i rekreacji (lodowisko, basen, sauna, kąpielisko letnie),
 • zakup ulgowych biletów do kina prowadzonego przez miejski ośrodek kultury,
 • ulgowe bilety wstępu do ogrodu zoologicznego (obiekt samorządu wojewódzkiego).

Partnerzy programu oferują posiadaczom karty dodatkowo rabat na usługi księgowe, na zajęcia sportowo-rekreacyjne, zniżkowe bilety wstępu na mecze lokalnej drużyny hokejowej, zniżki na naukę tańca, wstęp na salę zabaw i na usługi fryzjerskie. Ponadto z Kartą taniej można kupić m.in. artykuły spożywcze, przemysłowe i wydawnictwa książkowe. Z programu korzysta 415 rodzin, którym wydano 2130 kart.
Więcej o karcie na stronach internetowych Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Góra strony

Jaworzno, województwo śląskie, Karta Jaworznickiej Rodziny Wielodzietnej
aktualizacja: 18 lutego 2014 r.

Karta Jaworznickiej Rodziny Wielodzietnej wydawana jest od 1 sierpnia  2013 roku. Karty wydawane są rodzinom wielodzietnym, także zastępczym, wspólnie zamieszkującym na terenie Gminy Miasta Jaworzna, mającym na utrzymaniu 3 i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 24 roku życia, w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje. Koordynatorem programu jest Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego. Karta wydawana jest na cały okres posiadania uprawnień do korzystania z Programu. Dokument wydawany jest bezpłatnie. Kartę otrzymuje indywidualnie każdy uprawniony członek rodziny.
Uprawnienia przysługujące posiadaczom Karty w obiektach samorządowych:

 • bezpłatne przejazdy w soboty, niedziele i święta na całym obszarze obsługiwanym przez komunikację miejską,
 • zmniejszona stawka opłaty od osoby za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • zniżki na zajęcia w Muzeum Miasta Jaworzna,
 • bezpłatny udział w  zajęciach organizowanych w Miejskiej Bibliotece Publicznej,
 • zniżki na koncerty orkiestry kameralnej i orkiestry rozrywkowej miasta
 • zniżkowe bilety na imprezy w Miejskim Centrum Kultury; bezpłatne zajęcia dla 3. i kolejnych dzieci w klubach i pracowniach artystycznych,
 • zniżki w opłatach za udział w wybranych zajęciach Miejskiego Centrum Kultury i sportu, ulgowe bilety na wskazane koncerty i spektakle.

Partnerzy Programu oferują preferencyjne warunki korzystania m.in. z imprez turystyczno-krajoznawczych, usług medycznych, rehabilitacyjnych, psychologicznych, dietetycznych, okulistycznych, szczepień, z sali zabaw, kursów i szkoleń zawodowych, zniżki w czesnym w niepublicznej wyższej uczelni, z zajęć edukacyjnych, tanecznych, sportowych, usług ubezpieczeniowych, fryzjersko-kosmetycznych, mechaniki pojazdowej, usług gastronomicznych. Ponadto można korzystać ze zniżek na zakup odzieży i obuwia, książek, materiałów biurowych, AGD, mebli, paliw, części samochodowych, akcesoriów komputerowych czy materiałów budowlanych.  

Wydano 1885 Kart dla 372 rodzin.
Więcej o karcie na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Góra strony

Katowice, województwo śląskie, Program „Nas Troje i Więcej”
aktualizacja: 7 lutego 2014 r.

Karta Programu „Nas Troje i Więcej” wydawana jest od 3 stycznia  2011 roku. Karty wydawane są rodzinom wielodzietnym  zamieszkałym  na terenie miasta Katowice, składającym  się z rodziców/jednego rodzica posiadających na utrzymaniu 3 lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje. Program obejmuje też rodziny zastępcze i rodziny korzystające ze świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Koordynatorem programu jest Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego. Karta wydawana jest na jeden rok. Dokument wydawany jest bezpłatnie. Kartę otrzymuje indywidualnie każdy uprawniony członek rodziny.
Uprawnienia przysługujące posiadaczom Karty w obiektach samorządowych:

 • rabat w  opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • zniżki na wstęp do Galerii BWA, Muzeum Historii Katowic, Teatru Lalki i Aktora,
 • zniżkowe bilety na imprezy organizowane przez Centrum Kultury Katowic,
 • zniżkowe bilety na imprezy i spektakle organizowane w ramach ferii/wakacji w mieście przez miejski dom kultury,
 • zniżki na korzystanie z lodowiska i siłowni w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz z oferty ośrodków rekreacyjno-wypoczynkowych (kąpielisko, siłownia, korty),
 • ulgowe bilety do zoo i Parku Kultury i Wypoczynku (obiekty samorządu wojewódzkiego).

Blisko 100 partnerów Programu oferuje preferencyjne warunki korzystania m.in.  z niższego czesnego w niepublicznych szkołach, przedszkolu i uczelni, klubów malucha, zajęć sportowych, sal zabaw, usług medycznych, stomatologicznych, psychoterapeutycznych, terapii rodzinnej, mediacji, oferty szkół rodzenia i opieki położnej, z usług biura podróży, z oferty ośrodka wypoczynkowego, usług notarialnych, zajęć edukacyjnych, kursów na prawo jazdy, usług gastronomicznych, taxi, usług fotograficznych, optycznych, fryzjersko-kosmetycznych i in. Ponadto posiadacze Karty mogą skorzystać ze zniżek na zakup odzieży i obuwia, książek, zabawek, art. spożywczych, kwiatów, biżuterii, artykułów zoologicznych.

W Programie wydano 7648 kart dla 1737 rodzin.
Więcej o karcie na stronach internetowych urzędu Miasta Katowice.

Góra strony

Knurów, województwo śląskie, Program Rodzina 3+

aktualizacja:  18 czerwca 2014 r.

Karta Rodzina 3+ wydawana jest od  1 stycznia 2014 roku. Kartę przyznaje się rodzinom wielodzietnym, zamieszkałym na terenie gminy Knurów, składającym się z rodziców (lub jednego rodzica), innych opiekunów lub opiekuna (na podstawie postanowienia sądu) trójki lub więcej dzieci w wieku do 18 lat lub do 26 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje. Koordynatorem programu jest Urząd Miejski. Karta wydawana jest bezpłatnie na okres trzech lat. Kartę otrzymuje indywidualnie każdy uprawniony członek rodziny.
Uprawnienia przysługujące posiadaczom Karty w instytucjach samorządowych:

 • ulgowe bilety na korzystanie z basenów i kąpielisk oraz lodowiska miejskiego,
 • zniżki na spektakle kabaretowe, koncerty, zajęcia wokalne, taneczne, plastyczne oraz kursy językowe i wybrane filmy w miejskich ośrodkach kultury.

Ponadto partnerzy programu prowadzący komercyjną działalność gospodarczą oferują posiadaczom Karty m.in. zniżki na usługi niepublicznego przedszkola, rabaty na kursy językowe, organizację rodzinnych imprez okolicznościowych, niższy abonament za korzystanie z Internetu i rabat na jego instalację, zniżki na usługi księgowe i pomoc w zakładaniu firmy, usługi stomatologiczne, gastronomiczne, hotelowe, na kursy na prawo jazdy, usługi fotograficzne, florystyczne, transportowe i fryzjerskie. Posiadacze karty mogą też taniej kupić akcesoria niemowlęce i dziecięce, rowery i akcesoria rowerowe, obuwie, kwiaty i inne. 
Więcej o karcie na stronach internetowych urzędu Miasta Knurów.

Góra strony

Lipie, województwo śląskie, Program Rodzina Plus
aktualizacja: 16 września 2014 r.

Karta Programu Rodzina Plus wydawana jest od 4 listopada  2013 r. Koordynatorem programu jest Urząd Gminy. Karta przysługuje rodzinom wielodzietnym, także zastępczym, zamieszkałym na terenie Gminy Lipie, składającym się z rodziców (rodzica) mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18. roku życia lub do ukończenia 24. roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje. Karta wydawana jest bezpłatnie.Karty ważne będą maksymalnie przez trzy lata od daty wydanie, przy czym okres ważności ustala się uwzględniając wiek dzieci. Każdy uprawniony otrzymuje własną, indywidualną kartę.
Uprawnienia posiadaczy karty w jednostkach samorządowych dla wszystkich posiadaczy Karty to ulgi w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wg danych z 16.09.2014 r. wydano Karty dla 213 osób z 41 rodzin.
Więcej o Karcie na stronach internetowych Urzędu Gminy Lipie.

Góra strony

Myszków, województwo śląskie, Nasza duża rodzina

aktualizacja: 30 czerwca 2014 r.

Karta w ramach Programu „Nasza Duża Rodzina” wydawana jest od 27 czerwca 2013 r. Kartę mogą otrzymać rodziny wielodzietne, (w tym zastępcze), zamieszkałe na terenie Miasta Myszkowa, składające się rodziców (lub z jednego rodzica) mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 lat lub do 24 lat w przypadku dzieci uczących się. Koordynatorem programu jest Urząd Miasta. Karta  wydawana jest bezpłatnie i zachowuje ważność przez rok od daty wydania. Uprawnionym do otrzymania Karty jest każdy członek rodziny wielodzietnej.
Uprawnienia przysługujące posiadaczom Karty w obiektach samorządowych:

 • rabat na przejazdy komunikacją miejską,
 • ulgowe bilety na pływalnię miejską,
 • ulgowe bilety do kina,
 • zniżki przy zakupie biletów wstępu na płatne imprezy kulturalne organizowane przez miejskie instytucje kultury.

Ponadto partnerzy programu oferują posiadaczom Karty rabat na artykuły papiernicze i biurowe oraz akcesoria szkolne, zniżki na usługi gastronomiczne, na organizację okolicznościowych imprez rodzinnych oraz na owoce, warzywa i ich przetwory.
Więcej o karcie na stronach internetowych Urzędu Miasta Myszków.

Góra strony

Łazy, województwo śląskie, Program Rodzina 3+

aktualizacja: 10 lipca 2014 r.

Karta Rodzina 3 Plus  wydawana jest od 4 lipca 2013 r. Kartę mogą otrzymać rodziny wielodzietne, wspólnie zamieszkujące na terenie Gminy Łazy, w których rodzice/rodzic/opiekun prawny utrzymujące troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia. Za dziecko uważa się także osobę powyżej 18 roku życia, jednak nie dłużej niż do 25 roku życia, jeżeli pobiera naukę. Koordynatorem programu jest ośrodek pomocy społecznej. Karta wydawana jest bezpłatnie, na okres jednego roku. Kartę otrzymuje indywidualnie każdy uprawniony członek rodziny.
Uprawnienia przysługujące posiadaczom Karty w obiektach samorządowych:

 • zniżki w opłatach za segregowane odpady komunalne,
 • zniżka w opłatach za korzystanie z obiektów miejskiego ośrodka kultury,
 • ulgowe bilety wstępu do parku wodnego oraz na naukę pływania i organizację urodzin w tymże parku.

Ponadto partnerzy programu oferują posiadaczom Karty rabat na zakup wyrobów ciastkarskich.
W Gminie Łazy Kartę otrzymało 65 rodzin czyli 323 osoby.
Więcej o karcie na stronach internetowych OPS w Łazach.

Góra strony

Pszczyna, województwo śląskie, Gminna Karta Dużej Rodziny

aktualizacja: 5 marca 2015 r.

Gminna karta dużej rodziny została uchwalona 18 grudnia 2014 r. Program skierowany jest do rodzin wielodzietnych mających na utrzymaniu, co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej oraz bez ograniczeń wiekowych- w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Koordynatorem programu jest Urząd Miejski. Karty wydawane są każdemu z uprawnionych członków rodziny.
Uprawnienia w instytucjach samorządowych:

 • zniżki na imprezy organizowane w Pszczyńskim Centrum Kultury,
 • zniżki przy zakupie biletów wstępu na obiekty MORiS.

Ponadto partnerzy biznesowi programu oferują m.in. zniżki na zajęcia rekreacyjne w salach zabaw, zniżki w opłatach za niepubliczny żłobek, rabaty na usługi psychologiczne, terapii integracji sensorycznej, na kursy językowe, zniżki na zwiedzanie skansenu wsi pszczyńskiej i zagrody żubrów, na zakup zabawek, usługi gastronomiczne i inne.
Więcej informacji dostępnych jest na stronie Urzędu Miejskiego w Pszczynie

Góra strony

Racibórz, województwo śląskie, Rodzina +

aktualizacja: 30 lipca 2014 r.

Karta „Rodzina +” wydawana jest od 1 września 2011 r. Kartę mogą otrzymać rodziny wielodzietne składające się z rodziców/rodzica, opiekunów prawnych/opiekuna prawnego, mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci do 18 roku życia. Koordynatorem programu jest Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta. Karta wydawana jest bezpłatnie. Dzieci do lat 10 korzystają z karty rodziców, a starsze niż 10-letnie otrzymują własne, indywidualne karty. Karta uprawnia do ulg tylko w przypadku wspólnego korzystania z niej rodzica/rodziców, opiekuna/opiekunów prawnych, osoby/osób pełniących funkcję rodziny zastępczej oraz dziecka lub dzieci.
Uprawnienia przysługujące posiadaczom Karty w obiektach samorządowych:

 • bezpłatne przejazdy na wszystkich liniach komunikacji miejskiej,
 • zniżki na spektakle i koncerty dla dzieci i młodzieży organizowane przez Raciborskie Centrum Kultury,
 • zniżki za przewodnika podczas zwiedzania w wybrane dni lokalnego muzeum,
 • zniżkowe opłaty za korzystanie z obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Ponadto partnerzy biznesowi Programu oferują posiadaczom karty m.in. rabat w opłatach za usługi stomatologiczne, na wstęp i zajęcia na sali zabaw dla dzieci, na organizację imprez rodzinnych i na cały asortyment dostępny w księgarni (m.in. podręczniki i art. papiernicze).
Więcej o karcie na stronach internetowych Urzędu Miasta Racibórz.

Góra strony

Radlin, województwo śląskie, Rodzina 3 +

aktualizacja: 30 lipca 2014 r.

Karta Rodzina 3+ wydawana jest od 30 grudnia 2013 r. Kartę mogą otrzymać rodziny wielodzietne składające się z rodziców/rodzica, posiadających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje oraz rodziny zastępcze zamieszkałe na terenie Radlina. Koordynatorem programu jest Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta. Karta wydawana jest bezpłatnie i ważna do 31 grudnia każdego roku. Dzieci do 10. roku życia korzystają ze wspólnej karty z rodzicami, a starsze otrzymują własne, indywidualne karty.
Uprawnienia przysługujące posiadaczom Karty w obiektach samorządowych:

 • ulgowe bilety wstępu na płatne imprezy kulturalne w miejskim ośrodku kultury,
 • zniżki na wszystkie usługi świadczone przez miejski ośrodek sportu i rekreacji.

Ponadto partnerzy programu oferują posiadaczom Karty m.in. rabat na odzież, na artykuły krawieckie i tkaniny, zniżkę na korzystanie z telefonicznej pomocy prawnej, na artykuły szkolne, biurowe, na zabawki, na artykuły dekoracyjne, kartki okolicznościowe i na usługi kserograficzne.
Więcej o karcie na stronach internetowych Urzędu Miasta Radlin

Góra strony

Ruda Śląska, województwo śląskie, Rudzka Karta Rodziny 3+
aktualizacja: 20 lutego 2014 r.

Rudzka Karta Rodziny 3+ wydawana jest od 1 stycznia  2014 roku.    Karty wydawane są rodzinom wielodzietnym zameldowanym w Rudzie Śląskiej, składającym  się z rodziców/jednego rodzica i 3 lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje. O przyznanie Karty mogą ubiegać się również rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka, w których jest  troje lub więcej dzieci. Koordynatorem programu jest Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego. Karta wydawana jest na 3 lata. Dokument wydawany jest bezpłatnie. Kartę otrzymuje indywidualnie każdy uprawniony członek rodziny.
Uprawnienia przysługujące posiadaczom Karty w obiektach samorządowych:

 • rabat w  opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • zniżki na wstęp do Muzeum Miejskiego,
 • bezpłatne korzystanie z Mediateki w Miejskiej Bibliotece Publicznej,
 • zniżkowe bilety na imprezy organizowane przez Centrum Kultury,
 • zniżkowe bilety na imprezy i spektakle organizowane przez miejski dom kultury i zwolnienie z opłaty na fundusz Rady Rodziców; niższe opłaty za udział w sekcjach i kołach zainteresowań,
 • zniżki na korzystanie z lodowiska i siłowni w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz z oferty ośrodków rekreacyjno-wypoczynkowych (kąpielisko, siłownia, korty),
 • ulgowe bilety do zoo i Parku Kultury i Wypoczynku (jednostki samorządu wojewódzkiego).

Partner programu oferuje posiadaczom karty zniżki w opłacie czesnego w niepublicznej uczelni wyższej.

W Programie wydano 470 Kart dla 89 rodzin.
Więcej o Karcie na stronach internetowych Urzędu Miasta Ruda Śląska.

Góra strony

Rybnik, województwo śląskie, Program Duża Rodzina

aktualizacja: 12 sierpnia 2014 r.

Karta Programu „Duża Rodzina” wydawana jest od 1 lipca 2012 r. Kartę mogą otrzymać rodziny zamieszkujące na terenie Miasta Rybnika pod wspólnym adresem, składające się z rodziców (rodzica) lub opiekunów prawnych (opiekuna prawnego), mające na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje. Program dotyczy również rodzin zastępczych. Koordynatorem programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej. Każdy uprawniony członek rodziny otrzymuje własną imienną e-kartę. Kartę ta ważna jest od daty wydania przez cały okres, kiedy rodzina spełnia warunki udziału w programie.
Uprawnienia przysługujące posiadaczom Karty w obiektach samorządowych:

 • zniżkowe bilety na obiekty sportowe Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
 • zniżkowe bilety na płatne imprezy kulturalne organizowane przez rybnickie instytucje kultury.

Do ww. ulg mają prawo dzieci oraz rodzice, jeżeli towarzyszy im co najmniej jedno uprawnione dziecko.
Ponadto partnerzy programu oferują posiadaczom Karty m.in. zniżki w opłacie czesnego w niepublicznej szkole wyższej, zniżki w opłacie za kursy gimnazjalne i maturalne oraz inne zajęcia prowadzone przez niepubliczne ośrodki edukacyjne, rabaty na pomoc prawną udzielaną przez adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych, na badania laboratoryjne, usługi rehabilitacyjne i fizjoterapię, na ubezpieczenie na życie i zdrowie, na wykańczanie wnętrz mieszkań i budynków, na rodzinne wyjazdy wypoczynkowe, na usługi gastronomiczne, fryzjerskie i inne. Ponadto posiadacze Karty mogą taniej zakupić m.in. podręczniki, książki, artykuły papiernicze, spożywcze, okulary korekcyjne i usługi optyczne, chemię gospodarczą, rowery, skutery i meble.
Więcej o karcie na stronach internetowych OPS w Rybniku.

Góra strony

Rydułtowy, województwo śląskie, Karta Programu Rodzina 3+

aktualizacja: 5 marca 2015 r.

Karta programu „Rodzina 3+” przysługuje rodzinom wielodzietnym oraz zastępczym zamieszkałym pod wspólnym adresem na terenie Miasta Rydułtowy, posiadającym na wychowaniu troje lub więcej dzieci w wieku do ukończenia w danym roku kalendarzowym: 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia, gdy dziecko uczy się lub studiuje. Koordynatorem Programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Karta, wydawana bezpłatnie każdemu członkowi rodziny.
Uprawnienia posiadacza karty w instytucjach samorządowych:

 • ulgi w opłatach za korzystanie z oferty miejskiego domu kultury
 • ulgi w opłatach za korzystanie z płatnej oferty biblioteki miejskiej.

Ponadto biznesowi partnerzy programu udzielają m.in. zniżek na zajęcia sportowe dla dzieci, na zakup podręczników, książek, artykułów papierniczych, cukierniczych, akcesoriów komputerowych, odzieży, obuwia, zniżek na usługi fryzjerskie, gastronomiczne, na organizacje rodzinnych imprez okolicznościowych, na usługi porządkowe, naprawę sprzętu komputerowego i inne.
Więcej informacji o programie na stronie internetowej MOPS

Góra strony

Siemianowice Śląskie, województwo śląskie, Siemianowicka Karta Rodzinna 3 i więcej

aktualizacja: 12 sierpnia 2014 r.

Siemianowicka Karta Rodzinna 3 i więcej  wydawana jest od 28 lutego 2014 r. Kartę mogą otrzymać rodziny wielodzietne i zastępcze wychowujące troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, zamieszkałe na terenie Miasta Siemianowice Śląskie. Koordynatorem programu jest Urząd Miasta. Każdy uprawniony członek rodziny otrzymuje własną imienną kartę. Karta wydawana jest bezpłatnie na okres roku licząc od daty złożenia wniosku o wydanie karty, z możliwością przedłużenia do 3 lat.
Uprawnienia przysługujące posiadaczom Karty w obiektach samorządowych:

 • zniżki na zakup biletów wstępu na basen Pływalni Miejskiej oraz obiekty sportowe i rekreacyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
 • zniżki na zakup biletów wstępu na płatne imprezy organizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Siemianowickie Centrum Kultury,
 • zniżki na zakup biletu wstępu do Muzeum Miejskiego.

Ponadto partnerzy programu oferują posiadaczom Karty m.in. zniżki na grupowe i indywidualne kursy językowe, zniżki na zajęcia edukacyjne, rekreacyjne i sportowe w niepublicznym ośrodku edukacyjnym, na organizację okolicznościowych imprez rodzinnych na usługi fryzjerskie. Posiadacze karty mogą też taniej kupić leki, materiały opatrunkowe i parafarmaceutyki.
Więcej o karcie na stronach internetowych Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich.

Góra strony

Siewierz, województwo śląskie, Siewierska Karta Dużej Rodziny

aktualizacja: 5 marca 2015 r.

Siewierska Karta Dużej Rodziny funkcjonuje od września 2014 r. Przysługuje każdemu członkowi rodziny wielodzietnej zamieszkałej pod wspólnym adresem na terenie Miasta i Gminy Siewierz, składającej się z rodziców/rodzica lub opiekunów zastępczych i co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 lat lub do 25 lat, jeśli studiuje i do 26 lat w przypadku kontynuacji nauki, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – bez ograniczeń wiekowych. Koordynatorem programu jest Ośrodek Pomocy Społeczniej.
Uprawnienia przysługujące posiadaczom Karty w obiektach samorządowych:

 • zniżkowe opłaty za zajęcia organizowane w Miejsko - Gminnym Centrum Kultury Sportu i Turystyki.

Ponadto partnerzy biznesowi Programu oferują posiadaczom Karty m.in. zniżki na zakup odzieży, obuwia, artykułów szkolnych, żywności, artykulów chemicznych, usługi gastronomiczne, fryzjerskie, kosmetyczne oraz na jazdę konną.
Więcej informacji o Programie na stronie interentowej Urzędu Miasta.

Góra strony

Skoczów, województwo śląskie, Karta Rodzina Plus

aktualizacja: 12 sierpnia 2014 r.

Karta Rodzina PLUS wydawana jest od 22 marca 2013 r. Kartę mogą otrzymać rodziny wielodzietne, w tym zastępcze zamieszkałe na terenie Gminy Skoczów, mające na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia – pod warunkiem że dziecko uczy się lub studiuje. Koordynatorem programu jest Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego. Każdy uprawniony członek rodziny otrzymuje własną Kartę. Karta wydawana jest do końca roku kalendarzowego.
Uprawnienia przysługujące posiadaczom Karty w obiektach samorządu miasta i gminy:

 • zniżkowe bilety na każdy koncert, imprezę, wystawę, zajęcia warsztatowe itp., gdzie wymagana jest opłata, prowadzone przez Miejskie Centrum Kultury,
 • zniżkowe bilety wstępu na imprezy sportowe i rekreacyjne (w tym na basen, ścianki wspinaczkowe, korty tenisowe) w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji,
 • bezpłatne korzystanie z oferty samorządowego kina.

Więcej o karcie na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Skoczowie.

Góra strony

Sosnowiec, województwo śląskie, Program „Miej Więcej”
aktualizacja: 12 lutego 2014 r.

Karta Programu „Miej Więcej” wydawana jest od 1 października  2012 roku. Karty przysługują rodzinom wielodzietnym i rodzinom zastępczym zamieszkałym na terenie Sosnowca, posiadającym na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje. Kartę mogą otrzymać też podopieczni placówek opiekuńczo–wychowawczych działających na terenie Sosnowca. Koordynatorem programu jest Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego. Karta wydawana jest bezpłatnie i ważna 2 lata. Dokument ten otrzymuje indywidualnie każdy uprawniony członek rodziny.
Uprawnienia przysługujące posiadaczom Karty w obiektach samorządowych:

 • zniżki na wstęp do Muzeum Miejskiego, na spektakle i imprezy Teatru Zagłębie (dzieci do lat 3 – bezpłatnie) oraz na imprezy organizowane przez Miejskie Centrum Sztuki i Kluby Miejskie i Miejski Dom Kultury,
 • bezpłatne korzystanie z oferty Miejskiej Biblioteki Publicznej,
 • niższe opłaty za udział w sekcjach i kołach zainteresowań Młodzieżowego Domu Kultury,
 • zniżki na korzystanie z kąpieliska, krytych pływalni, kortów, kompleksu relaksacyjnego w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji,  z obiektów sportowego klubu uczniowskiego i Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego oraz z Aquaparku w sąsiedniej gminie,
 • ulgowe bilety do zoo (jednostki samorządu wojewódzkiego).

Partnerzy Programu oferują posiadaczom Karty m.in. możliwość zwolnienia z wpisowego w niepublicznym przedszkolu lub żłobku, zniżki w opłacie czesnego w niepublicznej uczelni wyższej, zniżki na zajęcia sportowe, rabaty na usługi i zabiegi medyczne, rehabilitacyjne, na zajęcia edukacyjne dla dzieci, korzystanie z sali zabaw, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, usługi księgowe, serwis komputerowy, naprawy samochodów, usługi gastronomiczne, fryzjerskie, kosmetyczne, optyczne. Ponadto można korzystać z rabatów i ulg przy zakupie odzieży, obuwia, książek, art. szkolnych, spożywczych, przemysłowych, ogólnobudowlanych i instalacyjnych.

W Programie wydano 2038 Kart dla 346 rodzin.
Więcej o karcie na stronach internetowych Programu.

Góra strony

Świętochłowice, województwo śląskie, Karta Trzy Plus

aktualizacja: 12 sierpnia 2014 r.

Karta Trzy Plus wydawana jest od kwietnia 2011 r. Kartę mogą otrzymać rodziny wielodzietne, mające na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 24 roku życia w przypadku gdy dziecko się uczy lub studiuje, rodziny zastępcze zamieszkujące na terenie Miasta Świętochłowice oraz podopieczni całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej z siedzibą w Świętochłowicach. Koordynatorem Programu jest Urząd Miasta. Każdy uprawniony członek rodziny bezpłatnie otrzymuje własną Kartę. Karty „Trzy Plus” wydawane są na okres czterech lat dl