Województwo świętokrzyskie

Na obszarze całego województwa świętokrzyskiego funkcjonuje "Świętokrzyska Karta Rodziny na 5+".

Karty prowadzone przez samorządy lokalne:

 1. Kielce,
 2. Końskie,
 3. Jędrzejów,
 4. Sandomierz,
 5. Skarżysko-Kamienna,
 6. Starachowice,
 7. Włoszczowa.

Nie znalazłeś karty, o funkcjonowaniu której wiesz? Wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Województwo świętokrzyskie, Świętokrzyska Karta Rodziny na 5+

aktualizacja: 12 sierpnia 2014 r.

Świętokrzyska Karta Rodziny na 5+ wydawana jest od lipca 2014 roku. Kartę mogą otrzymać członkowie rodzin wielodzietnych, w tym rodzin zastępczych, zamieszkujących na terenie województwa świętokrzyskiego, wychowujących co najmniej troje dzieci w wieku do 18 roku życia lub 25 roku życia, gdy dziecko uczy się lub studiuje oraz w przypadku dzieci niepełnosprawnych pozostających pod opieką rodzica lub bez ograniczenia wieku w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. Koordynatorem Programu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  Województwa Świętokrzyskiego. Każdy uprawniony członek rodziny bezpłatnie otrzymuje własną Kartę.
Uprawnienia przysługujące posiadaczom Karty w obiektach samorządowych:

 • zniżki przy korzystaniu z oferty kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej w jednostkach samorządu województwa.

Więcej o karcie na stronach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Góra strony

Jędrzejów, województwo świętokrzyskie, Jędrzejów PRO
aktualizacja: 20 lutego 2014 r.

Karta Programu „JĘDRZEJÓW PRO”  wydawana jest od 1 lipca 2013 roku. Koordynatorem programu jest Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego. Kartę może otrzymać rodzina wielodzietna mieszkająca i zameldowana na pobyt stały na terenie Miasta i Gminy Jędrzejów, składająca się z rodziców/rodzica lub opiekuna prawnego, mająca na utrzymaniu co najmniej 4 dzieci, które do końca danego roku kalendarzowego ukończą nie więcej niż 18 lat, jeżeli uczą się i nie pracują. Karty wydawane są bezpłatnie i ważne są przez okres 1 roku. Każdy uprawniony otrzymuje własną indywidualną Kartę.
Uprawnienia posiadaczy Karty w obiektach samorządowych:

 • bezpłatna opieka nad dzieckiem w przedszkolu samorządowym przy korzystaniu powyżej 5 godzin dziennie,
 • bezpłatne przejazdy komunikacją miejską na określonych liniach,
 • ulgowe bilety na zwiedzanie Muzeum im. Przypkowskich,
 • ulgowe bilety do kina i zniżki w opłatach za udział w zajęciach tanecznych i plastycznych Miejskiego Centrum Kultury,
 • ulgowe bilety na pływalnię miejską.

Partnerzy  prowadzący działalność gospodarczą oferują posiadaczom Karty  m.in. zniżki na kursy prawa jazdy, naprawy rowerów, mycie samochodów oraz rabaty – przy zakupach powyżej określonej wartości – na artykuły spożywcze, tkaniny, okulary i artykuły optyczne, rowery, obuwie i sprzęt turystyczny.

Wydanych zostało 139 Kart dla członków 22 rodzin.
Więcej o Karcie na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie.

Góra strony

Sandomierz, województwo świętokrzyskie, Program „Nas troje i więcej”
aktualizacja: 20 lutego 2014 r.

Karta „Nas troje i więcej” wydawana jest od 24 sierpnia 2009 roku. Operatorem programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej. Do otrzymania Karty uprawnione są mieszkające w Sandomierzu rodziny wielodzietne, wychowujące co najmniej troje dzieci w wieku do lat 18 lub do 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje oraz sandomierskie rodziny zastępcze bez względu na liczbę dzieci. Karty ważne są przez okres 1 roku: od 1 października do 30 września roku następnego. Dokument ten wydawany jest bezpłatnie. Każdy uprawniony otrzymuje własną indywidualną Kartę.
Uprawnienia posiadaczy Karty w obiektach samorządowych:

 • bezpłatne wejścia na wystawy stałe i czasowe w zamku i ratusza, zwiedzanie Zbrojowni Rycerskiej, Muzeum Diecezjalnego, Podziemnej Trasy Turystycznej i Bramy Opatowskiej,
 • nieodpłatne uczestnictwo w imprezach organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, zniżki na korzystanie z pływalni;
 • bezpłatne korzystanie z zajęć muzycznych w Centrum Kultury;
 • bezpłatne korzystanie z poradnictwa w Punkcie Interwencji Kryzysowej.

Partnerzy  prowadzący działalność gospodarczą oferują posiadaczom Karty  m.in. bezpłatny udział w imprezach turystycznych, bilety do kina, rabat na zakup kwiatów i usługi florystyczne, zniżki przy zakupie odzieży, wyrobów cukierniczych, zabawek, art. drogeryjnych, książek, rabaty na usługi jubilerskie, fryzjerskie i kosmetyczne, gastronomiczne, na zakup sprzętu wędkarskiego.

W okresie od 1 października 2012 r. do 30 września 2013 r. Karty otrzymało 56 rodzin liczących 268 osób. Od 1 października 2013 r. wydano 236 Kart dla 48 rodzin.
Więcej o Karcie na stronach internetowych OPS w Sandomierzu.

Góra strony

Końskie, województwo świętokrzyskie, Karta Dużej Rodziny

aktualizacja:  18 czerwca 2014 r.

Konecka Karta Dużej Rodziny wydawana jest od  26 maja 2014 roku. Program skierowany jest do rodzin wielodzietnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Z oferty Programu mogą korzystać rodziny wielodzietne posiadające na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 lat lub 24 lat w przypadku dzieci uczących się. W Programie mogą wziąć udział również samotni rodzice/opiekunowie prawni, rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka. Koordynatorem Programu jest Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Karta wydawana jest bezpłatnie. Okres ważności Karty ustala koordynator. Kartę otrzymuje indywidualnie każdy uprawniony członek rodziny, z wyłączeniem dzieci poniżej 7. roku życia.
Uprawnienia przysługujące posiadaczom Karty w instytucjach samorządowych:

 • zniżki w opłacie za czynsz mieszkaniowy w lokalach mieszkaniowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (dla rodzin, które nie mają zaległości w opłacaniu czynszu),
 • zniżki w opłatach za pobór wody i odbiór ścieków (dla rodzin, które nie mają zaległości w opłatach),
 • zniżki w opłacie za nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu samorządowym w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie,
 • zniżki na odpłatne zajęcia i imprezy z oferty miejsko-gminnego domu kultury,
 • zniżki w korzystaniu z oferty miejskiego zarządu obiektami sportowymi,
 • zniżki na wczasy rodzinne w obiekcie miejskiego ośrodku sportu i rekreacji.

Partnerzy programu oferują posiadaczom karty rabaty na zakup artykułów spożywczych i przemysłowych.
Więcej o karcie na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Końskie.

Góra strony

Skarżysko Kamienna, województwo świętokrzyskie, Skarżyska Karta Dużej Rodziny

Aktualizacja: 12 sierpnia 2014 r.

Skarżyska Karta Dużej Rodziny wydawana jest od początku 2014 roku. Kartę mogą otrzymać rodziny wielodzietne zamieszkujące w Skarżysku-Kamiennej, wychowujące troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 26 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje. Koordynatorem programu jest Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta. Karta jest imienna – otrzymuje ją każdy uprawniony człowiek rodziny. Karta zachowuje ważność przez rok od daty wystawienia.
Uprawnienia przysługujące posiadaczom Karty w obiektach samorządowych:

 • zniżkowe bilety do kina w miejskim centrum kultury,
 • zniżki na zakup biletów wstępu na obiekty miejskiego ośrodka sportu i rekreacji,
 • ulgowe bilety do Muzeum Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej,
 • zniżkowe bilety jednorazowe na przejazd  w  granicach miasta.

Ponadto partnerzy programu oferują posiadaczom Karty m.in. zniżki na usługi gastronomiczne. Posiadacze karty mogą też taniej kupić artykuły spożywczo-przemysłowe, książki, podręczniki, artykuły papiernicze i biurowe, zabawki, artykuły sportowe.
Do maja 2014 r. wydano 1170 kart. Wsparciem objęto 221 rodzin.
Więcej o karcie na stronach internetowych Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej.

Góra strony

Włoszczowa, województwo świętokrzyskie, Włoszczowska Karta Dużej Rodziny

aktualizacja: 12 sierpnia 2014 r.

Włoszczowska Karta Dużej Rodziny wydawana jest od 1 stycznia 2014 r. Kartę mogą otrzymać rodziny wielodzietne zamieszkałe w Gminie Włoszczowa, mające na utrzymaniu troje i więcej dzieci do 18 roku życia jeśli się uczą i nie pracują, uczące się dzieci do lat 25 oraz dzieci niepełnosprawne pozostające pod opieką rodziców bez ograniczenia wieku. Koordynatorem Programu jest Urząd Gminy. Własną, indywidualną Kartę otrzymuje bezpłatnie każdy członek rodziny.
Uprawnienia przysługujące posiadaczom Karty w obiektach samorządowych:

 • zniżkowe bilety do samorządowego kina,
 • opłata 5 zł za korzystanie z odpłatnych zajęć w Domu Kultury w Kurzelowie,
 • ulgowe bilety na pływalnię,
 • zwolnienie z opłat za opiekę nad dziećmi powyżej 5 godzin dziennie w samorządowych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych.

Z Włoszczowskiej Karty Dużej Rodziny korzysta 119 rodzin tj. 643 osoby.
Więcej o karcie na stronach internetowych Urzędu Gminy Włoszczowa.

Góra strony

Kielce, województwo świętokrzyskie, Karta Dużej Rodziny
aktualizacja: 15 września 2014 r.

Karta Dużej Rodziny wydawana jest od 16 lipca 2014 r. Koordynatorem programu, uzupełniającego ofertę Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny o dodatkową ofertę dla mieszkańców gminy – jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Karta przysługuje rodzinom wielodzietnym, także zastępczym, mającym na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, oraz bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Karta wydawana jest bezpłatnie. Każdy uprawniony otrzymuje własną, indywidualną Kartę.
Uprawnienia posiadaczy Karty w jednostkach samorządowych to:

 • bezpłatne przejazdy dla trzeciego i kolejnych dzieci na podstawie biletu okresowego 30-dniowego, jeżeli przed wydaniem biletu bezpłatnego, dwoje dzieci z tej samej rodziny zakupiło i posiada ważne bilety tego rodzaju,
 • bezpłatny udział w imprezach biletowanych, których organizatorem jest miejska instytucja kultury/miejska jednostka organizacyjna  oraz w zajęciach, za które pobierana jest opłata, prowadzonych przez te podmioty,
 • bezpłatny wstęp na obiekty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Więcej o Karcie na stronach internetowych MOPR w Kielcach.

Góra strony

Starachowice, województwo świętokrzyskie, Karta Dużej Rodziny
aktualizacja: 15 września 2014 r.

Karta Dużej Rodziny wydawana jest od 1 sierpnia 2014 r. Koordynatorem programu jest Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego. Karta może zostać wydana każdemu uprawnionemu członkowi rodziny wielodzietnej, zamieszkałej na terenie Gminy Starachowice, mającej na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, lub bez ograniczenia wieku w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Karta wydawana jest bezpłatnie i zachowuje ważność do czasu utraty uprawnień ze względu na wiek lub przerwanie nauki. Każdy uprawniony otrzymuje własną, indywidualną Kartę.
Uprawnienia posiadaczy Karty w jednostkach samorządowych to:

 • zwolnienie z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego ponad czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki dzieci uczęszczających do przedszkoli miejskich,
 • zniżkowe ceny biletów na seanse filmowe 2D i 3D w kinie Starachowickiego Centrum Kultury,
 • zniżkowe opłaty za wypożyczenie sprzęty sportowo-rekreacyjnego oraz ulgowe bilety na korzystanie z obiektów Miejskiego Centrum Rekreacji i Wypoczynku,
 • zniżkowe bilety wstępu na basen miejski.

Więcej o Karcie na stronach Urzędu Miejskiego w Starachowicach.

Góra strony

Nie znalazłeś karty, o funkcjonowaniu której wiesz? Wypełnij formularz zgłoszeniowy.