Biznes dla rodziny - rodzina dla biznesu

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Bronisław Komorowski zachęca wszystkich przedsiębiorców do włączenia się we współpracę z samorządami lokalnymi w realizowaniu Kart Dużych Rodzin.

Karty Dużych Rodzin to nowa rzeczywistość w naszym kraju. Obserwujemy jej dynamiczny rozwój. Coraz więcej samorządów wprowadza karty próbując aktywizować rodziny wielodzietne, ale także szukać nowych impulsów do rozwoju społeczności lokalnych, w tym biznesu. Obecnie działa już ponad 220 kart w całym kraju. Zaangażowanie biznesu pozwala poprzez system ulg i zniżek wyrównywać szanse dzieci z rodzin wielodzietnych w dostępie do dóbr i usług, a także stanowi ważny element zaangażowania firmy na rzecz społeczności lokalnej.

Prócz oczywistego wydźwięku społecznego, angażowanie się przedsiębiorców w Karty Dużych Rodzin należy postrzegać jako element rozwoju ich firm. Dzięki temu zaangażowaniu firmy budują wieloletnie relacje z klientami. Włączenie w programy skierowane do dużych rodzin może być także sposobem wyróżnienia swojej oferty poprzez działania społecznie odpowiedzialne.

Strategia budowania społecznej odpowiedzialności biznesu w oparciu o partnerstwa z samorządami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz dużych rodzin może pozwolić na osiągnięcie korzyści zarówno po stronie rodzin wielodzietnych jak i samych firm. Współdziałanie pozwala często na wymianę doświadczeń, możliwość spojrzenia z innej perspektywy na sprawy społeczności lokalnej ale także funkcjonowania w niej danej firmy. Z pewnością zaufanie do firm zaangażowanych w KDR jest dużo większe.

Ponieważ włączenie do programu nie wymaga nakładów finansowych lub pozafinansowych ze strony partnerów biznesowych (partnerzy nie ponoszą kosztów z racji udziału w programie także podatkowych, licencyjnych, marketingowych), zaangażowanie w pomoc i wsparcie rodzin wielodzietnych to sytuacja typu „win-win” – wszystkie strony mogą tylko zyskać.

Jak włączyć się w program KDR
Firmy i instytucje najczęściej są włączane w program na postawie porozumień między samorządem (urząd gminy, starostwo powiatowe, urząd marszałkowski lub jednostki im podległe) a przedstawicielem firmy upoważnionym do jej reprezentowania.

Krok 1
Określenie w ramach firmy, jakiego rodzaju zniżki, rabaty jest w stanie firma zaoferować rodzinom. Istotne jest, aby nie były to te same rabaty, które są ogólnodostępne.

Krok 2
Określenie, jaki zasięg będą miały oferowane zniżki. Mogą one obejmować jedną gminę (w ramach karty samorządu gminnego), powiat, województwo czy kraj. Istnieje także możliwość – szczególnie dla firm posiadających sklepy, usługi online – przystąpienia do kilku partnerstw w różnych miejscach Polski.

Krok 3
Identyfikacja operatora programu i przesłanie informacji o zamiarze przystąpienia do programu. Dobrym źródłem poszukiwania samorządów zaangażowanych w KDR jest strona www.prezydent.pl lub strony lokalnych samorządów.

Krok 4
Ustalenie zasad współpracy (zniżki – wielkość, zakres, sposób promocji, identyfikacji itp.) i podpisanie porozumienia.

Szczegółowe informacje na temat Kart Dużych Rodzin i współpracy z samorządami znajdują się w informatorze, który dostępny jest do pobrania poniżej. Zachęcamy do zapoznania się z nim.