Laureaci Konkursu

Laureat w kategorii do 49 pracowników:

VERMICULITE POLAND Firma produkcyjna Diana Kuprianow

Liczba pracowników ogółem: 7
Liczba pracowników mających dzieci do lat 14: 6

W firmie Vermiculite Poland istotna jest profesjonalna realizacja zadań, a nie sztywne godziny pracy, dlatego też pracownicy mogą korzystać z ruchomego czasu pracy, a w sytuacjach, kiedy nie mogą zapewnić dziecku opieki, mają możliwość wykonywania obowiązków służbowych z maluchem na terenie firmy, gdzie zapewnia się miejsce do zabawy lub odrabiania lekcji. W razie potrzeby pozostania z dzieckiem w domu, pracownik może wykonywać swoją pracę zdalnie. W ramach uzupełnienia wyprawki szkolnej, pracownicy-rodzice korzystają ze wsparcia materialnego. Okazją do podkreślenia wartości rodzinnych są urodziny dzieci pracowników. Firma przekazuje im drobne upominki, dostosowane do zainteresowań i wieku dziecka. Pracownicy firmy uczestniczą w piknikach rodzinnych oraz innych imprezach firmowych. „Rodzina Vermiculite Poland” to nazwa katalogu na wspólnym dysku sieciowym, gdzie zamieszczają oni relacje z tych spotkań oraz dzielą się wydarzeniami z życia swoich rodzin. Firma wspiera też udział pracowników w akcjach charytatywnych połączonych z aktywnością i rekreacją.

Laureat w kategorii od 50 do 249 pracowników:

WESSLING Polska sp. z o.o.

Liczba pracowników ogółem: 65
Liczba pracowników mających dzieci do lat 14: 19

Pracodawca zachęca mężczyzn do korzystania z urlopu ojcowskiego poprzez kampanię informującą o przysługującym urlopie oraz zaletach budowania relacji z dzieckiem, a przyszłe mamy i ojcowie mogą skorzystać z zajęć w prywatnej szkole rodzenia. Pracownicy angażują się w edukację przedszkolaków, prowadząc zajęcia w ramach stworzonego przez firmę programu „Piramida Żywienia”. Interesującym projektem jest również „Noc Naukowców”, będąca okazją do udziału dzieci w doświadczeniach chemicznych przeprowadzanych przez rodziców. Dla ułatwienia pracownikom godzenia obowiązków zawodowych z życiem osobistym, na siedzibę firmy został wybrany budynek, w którym mieści się przedszkole.
Pracownicy korzystają ze skróconego czasu pracy, ruchomych godzin pracy, pracy w domu oraz równoważnego czasu pracy. Mogą oni rozpocząć pracę pomiędzy godz. 7.00 a 12.00 lub pracować w systemie dwuzmianowym (od 7.00 do 15.00 albo od 12.00 do 20.00).
Dostrzegając, jak ważne jest godzenie życia zawodowego i rodzinnego, firma umożliwia pracownikom udział w szkoleniach dotyczących zachowania równowagi pomiędzy tymi sferami życia.

Laureat w kategorii od 250 pracowników:

LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Liczba pracowników ogółem: 571
Liczba pracowników mających dzieci do lat 14: 176

Podstawową wartością firmy jest rodzinna atmosfera. Przyszli ojcowie mają możliwość uczestniczenia w warsztatach „Tatą być”, poświęconym roli ojca w rodzinie. Dzięki komunikacji z pracownikami, wspólnie wypracowywane są rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb każdego z nich oraz ich rodzin. W indywidualnych rozmowach z przyszłymi mamami ustalane są komfortowe rozwiązania współpracy w trakcie ciąży.
Pracownicy mają do wyboru wachlarz warsztatów z różnych obszarów: chustowanie niemowląt, zabawy z dziećmi, zasady udzielania pierwszej pomocy dziecku, adaptacja przedszkolna, bajkoterapia, rozwój mowy czyli „logopedia dla rodziców”, żywienie dzieci, bezpieczeństwo na drodze i w sieci.
W firmie obowiązuje polityka „otwartych drzwi” – w siedzibie firmy na rodziców i ich pociechy czekają dwa pokoje wypoczynkowe z zabawkami, przyborami do rysowania, zestawem bajek, audiobooków i książek, gdzie dzieci mogą towarzyszyć rodzicom w pracy, gdy zajdzie taka potrzeba.
Tworząc harmonogramy czasu pracy, przełożeni uwzględniają – na ile pozwala na to organizacja pracy firmy – potrzeby oraz sytuację rodzinną pracowników. Na wniosek pracownika ustalany jest indywidualny rozkład czasu pracy. Pracownicy, w zależności od charakteru pracy, rozliczani są z zadań, a nie czasu pracy. Kobieta będąca w ciąży może liczyć na skrócenie czasu pracy do 4 godzin dziennie, przy zachowaniu prawa do pełnego wynagrodzenia.
Pomieszczenia firmy są przystosowane do przewinięcia i wykąpania dziecka. Ponadto do dyspozycji pracowników jest mobilny stolik z zestawem narzędzi plastycznych i zabawkami, który można ustawić bezpośrednio przy stanowisku pracy.

NUTRICIA (Nutricia Polska sp. z o.o., Nutricia Zakłady Produkcyjne sp. z o.o.)

Liczba pracowników ogółem: 1127
Liczba pracowników mających dzieci do lat 14: 1122

Firma zapewnia kobietom specjalistyczną opiekę lekarską, dostęp do szkoły rodzenia oraz opieki okołoporodowej, dofinansowuje poród rodzinny z udziałem osoby wskazanej przez pracownicę, pomaga w uzyskaniu miejsca w szpitalu i pokrywa koszt porodu w sali o podwyższonym standardzie, pobytu w sali poporodowej oraz znieczulenia. Kadra kierownicza prowadzi z rodzicami stały partnerski dialog, w oparciu o program skierowany do Rodziców – „Mamy dla Mamy i całej Rodziny”. W ramach programu, obecni i przyszli rodzice informowani są o przysługujących im prawach i możliwościach tworzonych przez firmę.
W zakładach produkcyjnych organizowane są festyny rodzinne oraz imprezy okolicznościowe dla dzieci. Pracownicy wraz z rodzinami korzystają z kart na zajęcia sportowe.
Pracownicy nieliniowi mają możliwość rozpoczynania pracy pomiędzy godz. 7.00 a 10.00, a kończenia pomiędzy godz. 15.00 a 18.00, co pozwala na dopasowanie czasu pracy do okresu, w którym dziecko przebywa w żłobku, przedszkolu czy szkole. Ponadto, jeżeli pozwala na to rodzaj wykonywanych obowiązków, możliwe jest wykonywanie pracy z domu, po uzgodnieniu z przełożonym. Firma umożliwia pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy, co ułatwia pracownikom wypełnianie obowiązków rodzinnych. Na stanowiskach produkcyjnych, gdzie praca odbywa się w systemie zmianowym, przełożony – ustalając plan pracy – uwzględnia sytuację rodzinną pracowników.
Pracodawca gwarantuje dofinansowanie do żłobka lub przedszkola w wysokości zależnej od poziomu wynagrodzenia, umożliwia przebywanie dzieci w siedzibie firmy i zapewnia przewijaki dla maluchów.