Szanowni Państwo,

dziękujemy za włączenie się w tworzenie dobrego klimatu dla rodziny. Zaangażowanie tak wielu samorządów w realizację rozmaitych inicjatyw na rzecz rodzin utwierdzają nas w przekonaniu, że lokalne działania kształtują nową, lepszą jakość życia w Polsce. Wasze działania podejmowane w szerokiej współpracy, uwzględniające oczekiwania i uwarunkowania życia Polaków, odpowiadają rzeczywistym potrzebom rodzin. Dziękujemy za wsłuchiwanie się w ich głosy.

Odwiedzając laureatów Konkursu dla samorządów Dobry Klimat dla Rodziny, mieliśmy okazję spotkać ludzi, którzy rzetelnie, z pasją i zapałem angażują się w różnorodne działania dla dobrego funkcjonowania dzieci i ich rodziców, a także najstarszych mieszkańców lokalnych wspólnot. Tworzycie Państwo w ten sposób przestrzeń przyjazną rodzinie, ale również kształtujecie poszanowanie wartości rodzinnych.

Ufam, że będziecie Państwo kontynuować tworzenie dobrego klimatu dla rodziny. Życzę Państwu, aby Wasza aktywność dawała lokalnej wspólnocie jak najlepsze efekty, dając Państwu poczucie satysfakcji i motywacji do dalszych działań.

Z wyrazami szacunku,
Anna i Bronisław Komorowscy

***

Prezydent Bronisław Komorowski z Małżonką ogłosili w 2012 roku Konkurs dla samorządów na najlepsze lokalne inicjatywy samorządów gmin, powiatów i województw wspierające rodziny w ich codziennym funkcjonowaniu. Jego celem jest wyróżnienie takich działań oraz inspirowanie lokalnych społeczności i samorządów w całym kraju do wprowadzania podobnych rozwiązań wspierających rodzinę.

W trzech edycjach konkursu wzięło udział prawie 400 samorządów, które zgłosiły blisko 800 realizowanych przez nie działań na rzecz rodziny. Zaprezentowano wiele ciekawych rozwiązań, które – wykorzystując potencjał społeczności lokalnej – wspierają rodziny w opiece nad najmłodszymi, w wartościowym wypełnieniu czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz rozwijają system opieki nad dziećmi i ich edukacji. Wśród wyróżnionych działań są inicjatywy wspierające rozwój kompetencji rodzicielskich, rozwiązania na rzecz rodzin wielodzietnych oraz sprawujących opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, a także aktywności organizujące czas wolny dzieci i młodzieży, wspierające seniorów i budujące solidarność międzypokoleniową w lokalnych wspólnotach.

zdjęcie w treści wpisu