Kapituła Konkursu "Dobry Klimat dla Rodziny":

Jan Bury
Były przewodniczący zarządu Fundacji Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie”, poseł na Sejm RP VI kadencji. Prezes Zarządu Fundacji Semper Fidelis na rzecz Archidiecezji Lwowskiej.

Sylwia Chutnik
Kulturoznawczyni, pisarka i publicystka. Prezeska Fundacji MaMa działającej na rzecz poprawy sytuacji matek w Polsce.

 
Justyna Dąbrowska
Psycholożka, psychoterapeutka i dziennikarka, autorka książek o dzieciach. Założycielka i była redaktor naczelna miesięcznika „Dziecko”.

Łukasz Hardt
Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Współzałożyciel Akademii Familijnej w Polsce, sekretarz Zespołu Ekspertów Związku Dużych Rodzin 3+.

Teresa Kot
Wójt gminy Jastków, współtwórczyni i wieloletnia prezes lokalnego stowarzyszenia działającego na rzecz integracji społecznej, rozwoju kultury i wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

Monika Lipińska
Zastępca Prezydenta Miasta Lublina ds. Społecznych. Od 1993 r. zawodowo związana z administracją publiczną. Pracowała w samorządzie gminnym, wojewódzkim i w administracji rządowej. Inicjatorka wielu akcji społecznych na rzecz poprawy sytuacji mieszkańców Lubelszczyzny.


Teresa Ogrodzińska

Prezeska zarządu Fundacji Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego, Współzałożycielka Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży.

 

Joanna Staręga-Piasek
Polityk społeczny. Poseł na Sejm I, II i III kadencji. Współtworzyła ustawę o pomocy społecznej oraz Kartę Praw Osób Niepełnosprawnych. Wiceminister w rządach T. Mazowieckiego, J. K. Bieleckiego, H. Suchockiej, J. Buzka. Obecnie Zastępca Dyrektora Instytutu Rozwoju Służb Społecznych i doradca społeczny Prezydenta RP.

Irena Wóycicka
Ekonomistka. W latach 1989–1991 doradca ministra pracy Jacka Kuronia. W latach 1991–1994 wiceminister pracy i polityki socjalnej. Ekspert Międzynarodowej Organizacji Pracy i Komisji Europejskiej. Obecnie Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP.