Międzynarodowy Dzień Rodzin 2014

W ramach szerokiego Programu Polityki Rodzinnej „Dobry Klimat dla Rodziny” Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski z Małżonką objęli honorowym patronatem tegoroczne obchody Międzynarodowego Dnia Rodzin. W dniu 15 maja przypadała 20. rocznica ustanowienia tego święta przez Organizację Narodów Zjednoczonych. To szczególna okazja do refleksji nad życiem rodzinnym i mobilizacji do działań dla rodzin i w partnerstwie z rodzinami.

Od początku maja do końca czerwca, za pośrednictwem strony internetowej, zbieraliśmy zgłoszenia o organizowanych przez Państwa, w ramach Międzynarodowego Dnia Rodzin, przedsięwzięciach. W tym okresie wpłynęło do nas około 300 wniosków. Ponad 250 inicjatyw zostało objętych Honorowym Patronatem Pary Prezydenckiej.

Wśród zgłoszonych przedsięwzięć, dominowały pikniki rodzinne połączone z zajęciami promującymi aktywne spędzanie czasu wolnego z dziećmi. Przeważająca część wydarzeń organizowana była przez samorządy lokalne, ale nie zabrakło również inicjatyw podejmowanych przez organizacje pozarządowe, a także osoby i firmy prywatne. Pojawiło się kilka inicjatyw o charakterze regionalnym, przygotowanych przez samorządy gminne i wojewódzkie. Szczegółowe informacje o wszystkich przedsięwzięciach organizowanych w ramach Międzynarodowego Dnia Rodzin i objętych Honorowym Patronatem Pary Prezydenckiej prezentujemy w dziale Uczestnicy akcji. W dwóch wydarzeniach, w Opolu i Lublinie, uczestniczyła Para Prezydencka.

Obchody Międzynarodowego Dnia Rodzin to okazja do przypomnienia, jak istotna jest równowaga między życiem zawodowym i rodzinnym, co oznacza partnerstwo w wychowaniu dzieci oraz jak ważne są dobre relacje między pokoleniami. Mamy nadzieję, że wydarzenia i inicjatywy, które towarzyszyły obchodom, były czasem wspólnej radości rodzin i wspólnego budowania dobrego klimatu dla rodzin w Polsce.

Zaproszenie Pary Prezydenckiej do wspólnego świętowania Międzynarodowego Dnia Rodzin.