MIESIĄC RODZINY

Wrocław, 25 maja – 22 czerwca 2014 r.
Organizator: Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta

Inicjatywa obejmuje trzy pikniki: z okazji Dnia Matki, Dnia Dziecka i Dnia Ojca. Corocznie organizowane są wydarzenia kulturalne, sportowe, wykłady, spotkania tematyczne, warsztaty i konkursy – w tym fotograficzny pn. „Moja Rodzina – Lubię to!". Cel przedsięwzięcia to propagowanie wspólnego, aktywnego spędzania czasu i budowanie więzi rodzinnych.

Link do informacji: www.mojarodzina.wroclaw.pl

III PIKNIK RODZINNY

Wrocław, 28 czerwca 2014 r.

Organizator: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Rodziny, Dnia Dziecka i Dania Rodzicielstwa Zastępczego, integrujące środowisko rodzin zastępczych i opiekunów rodzinnych domów dziecka. W programie m.in. pokaz wojskowy – promocja polskiego szkolnictwa wojskowego i przeprowadzenie musztry dla dzieci, pokaz tańca ludowego i tańca towarzyskiego, turniej rycerski oraz konkursy z nagrodami.

Link do informacji o przedsięwzięciu:
http://pcpr.wroclaw.pl/114-dzialaj-z-nami-na-rzecz-dzieci

Lokalizacja