POZNAŃSKI TYDZIEŃ RODZINY

Poznań, 15–26 maja 2014 r.
Organizator: Miasto Poznań i Związek Dużych Rodzin Trzy Plus – koło poznańskie

Obchody organizowane corocznie od 2012 r. obejmujące spotkania i wydarzenia integrujące rodziny. W tym roku zaplanowano m.in. konkursy (plastyczny, literacki), wydarzenia specjalistyczne (np. konferencja dla rodziców oczekujących dziecka), teatrzyk dla najmłodszych, koncert dla rodziców „wysoko wielodzietnych”, galę artystyczną i festyn.

Link do informacji: http://www.potyro.pl/

„Podaruj dzieciom DOM”

Poznań, 22 czerwca 2014 r.
Organizator: Stowarzyszenie Rodzin Pogotowia Rodzinnego

Festyn, na którym oprócz występów artystycznych dzieci i młodzieży oraz dobrej zabawy przekazywane będą informacje na temat pieczy zastępczej: rozdawane ulotki, prowadzone indywidualne rozmowy. Dla najmłodszych zaplanowano też gry, zabawy, dmuchane zjeżdżalnie, pokaz wozu strażackiego i policyjnego oraz militariów, malowanie twarzy.

Link do informacji o przedsięwzięciu: www.domdzieciom.blox.pl/

Lokalizacja