Program Polityki Rodzinnej Prezydenta

Szanowni Państwo

Polacy chcą mieć dzieci. Z badań wynika jednak, że powszechnie mają mniej dzieci, niż pragną, niż planowali, a czasami wręcz rezygnują z rodzicielstwa.

Musimy zrozumieć, na jakie trudności i problemy napotykają rodzice we współczesnej Polsce i jakie są źródła ich negatywnych doświadczeń. Publikacja, którą Państwo biorą do ręki, nie poprzestaje na diagnozie i analizie tego zjawiska. Eksperci, którym dziękuję tu za pracę i zaangażowanie, wskazali również listę rozwiązań systemowych. Nie wszystkie z nich wymagają długiego, złożonego procesu legislacyjnego. Wiele z tych rekomendacji to gotowe strategie, które można skutecznie i prędko wprowadzić.

Warto. Warto dla naszych dzieci i kolejnych pokoleń. Warto, bo Polacy są w rodzinach szczęśliwi. Rodzicielstwo zmienia człowieka: czyni go dojrzalszym i bardziej odpowiedzialnym, także w miejscu pracy. Życie rodzinne sprzyja długofalowym perspektywom. Dlatego należy usilnie tworzyć DOBRY KLIMAT DLA RODZINY. Chcę Państwa przekonać, że pokonanie kryzysu demograficznego jest jednym z najważniejszych zadań, jakie stoją przed nami.

Wspierając dziś rodzicielskie aspiracje rodzin, zapewniamy Polsce jutra rozwój ekonomiczny. Radość z posiadania dzieci jest ważna dla rodzin. Przezwyciężenie kryzysu demograficznego jest konieczne dla Polski.

Musimy wspólnie zastanowić się nad tym, CO MOŻNA I TRZEBA ZROBIĆ TU I TERAZ, aby Polacy mogli mieć tyle dzieci, ile pragną. By mogli być dla nich dobrymi rodzicami, a dzieci miały dobre dzieciństwo. Jest to zadanie dla rządu, samorządów, pracodawców, organizacji społecznych, instytucji publicznych, Kościołów i mediów – dla nas wszystkich.

Podejmijmy wspólną pracę nad rozwiązaniami. Apeluję o to do wszystkich środowisk. Jestem przekonany, że początkiem sukcesu będzie przyjęcie postawy dialogu i partnerstwa, postawy wzajemnego zrozumienia, szacunku, otwartości i zaufania.

Chcę stworzyć przyjazną przestrzeń wspólnego namysłu – taką, w której każdy głos zostanie usłyszany, a każdy pomysł – potraktowany z należną uwagą. Problemy rodzin dotyczą każdego z nas. Zapraszam więc wszystkich Polaków do debaty i ufam, że okaże się ona inspiracją dla refleksji i impulsem do działania.

Bronisław Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej