Głównym celem debat organizowanych przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kontekście opracowania polityki rodzinnej, jest włączenie głosu społeczeństwa, w tym społeczności lokalnych, w proces diagnozy problemów, które napotykają rodziny, a także budowania konsensusu społecznego wokół strategii polityki rodzinnej.

Służą temu organizowane lokalnie Prezydenckie Spotkania Obywatelskie „Ważne sprawy polskich rodzin” oraz debaty odbywające się w ramach Forum Debaty Publicznej.

Założeniem Forum Debaty Publicznej jest przygotowanie ewolucyjnych projektów reform, które w znaczący sposób zmodernizują państwo. Wypracowane przez Forum propozycje reform powinny być przemyślane oraz ustalone drogą dialogu społecznego, tak aby były one następnie uchwalone w jak najszerszym porozumieniu i konsensusie.

Z kolei ideą lokalnych debat organizowanych w ramach Prezydenckich Spotkań Obywatelskich jest przekonanie, że polityka rodzinna może wiele zyskać poprzez jej ściślejsze związanie z kontekstem lokalnym, lokalną społecznością i władzą samorządową. Rozwiązania wypracowane lokalnie, wspólnie przez mieszkańców i władze samorządowe, mogą w decydujący sposób przyczynić się do pozytywnych zmian w lokalnej polityce rodzinnej, jest ona bowiem naturalnym obszarem wypracowywania innowacji i zmian korzystnych dla rodzin. Seria debat dotyczących polityki rodzinnej jest szansą na omówienie rodzajów ryzyka, którymi obciążone jest życie rodzinne, a które wynikają z czynników ekonomicznych, demograficznych i kulturowych. Pozwoli to lepiej zrozumieć prawdziwe problemy rodzin, które często są zupełnie odmienne od powszechnie opisywanych.

Doświadczenia zebrane podczas dwóch debat lokalnych poświęconych sprawom rodzin, które odbyły się w Nowym Saczu i Opolu prezentujemy w formie poradnika skierowanego do szerokiego grona: urzędników samorządowych, radnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych osób zaangażowanych w życie lokalne. Opisujemy w nim sposoby działania, które sprzyjają tworzeniu rozwiązań na rzecz polepszenia jakości życia rodzin w środowisku lokalnym. Przewodnik pt.: „Partycypacyjne tworzenie lokalnej polityki rodzinnej” dostępny jest tutaj.