Menu rozwijane

14 marca 2013
Prezydenckie spotkania obywatelskie "Ważne Sprawy Polskich Rodzin". Opole 15 lutego 2013 r. ( Fot. Michał Grocholski)
Prezydenckie spotkania obywatelskie "Ważne Sprawy Polskich Rodzin". Opole, 15 lutego 2013 r. ( Fot. Michał Grocholski)
Prezydenckie spotkania obywatelskie "Ważne Sprawy Polskich Rodzin". Opole, 15 lutego 2013 r. ( Fot. Michał Grocholski)
Prezydenckie spotkania obywatelskie "Ważne Sprawy Polskich Rodzin". Opole 15 lutego 2013 r. ( Fot. Michał Grocholski)
Prezydenckie spotkania obywatelskie "Ważne Sprawy Polskich Rodzin". Opole, 15 lutego 2013 r. ( Fot. Michał Grocholski)
Prezydenckie spotkania obywatelskie "Ważne Sprawy Polskich Rodzin". Opole, 15 lutego 2013 r. ( Fot. Michał Grocholski)
Prezydenckie spotkania obywatelskie "Ważne Sprawy Polskich Rodzin". Opole,15 lutego 2013 r. ( Fot. Michał Grocholski)
Prezydenckie spotkania obywatelskie "Ważne Sprawy Polskich Rodzin". Opole,15 lutego 2013 r. ( Fot. Michał Grocholski)
Prezydenckie spotkania obywatelskie "Ważne Sprawy Polskich Rodzin". Opole,15 lutego 2013 r. ( Fot. Michał Grocholski)
Prezydenckie spotkania obywatelskie "Ważne Sprawy Polskich Rodzin". Opole,15 lutego 2013 r. ( Fot. Michał Grocholski)
Prezydenckie spotkania obywatelskie "Ważne Sprawy Polskich Rodzin". Opole,15 lutego 2013 r. ( Fot. Michał Grocholski)
Prezydenckie spotkania obywatelskie "Ważne Sprawy Polskich Rodzin". Opole,15 lutego 2013 r. ( Fot. Michał Grocholski)
Prezydenckie spotkania obywatelskie "Ważne Sprawy Polskich Rodzin". Opole,15 lutego 2013 r. ( Fot. Michał Grocholski)
Prezydenckie spotkania obywatelskie "Ważne Sprawy Polskich Rodzin". Opole,15 lutego 2013 r. ( Fot. Michał Grocholski)
Prezydenckie spotkania obywatelskie "Ważne Sprawy Polskich Rodzin". Opole,15 lutego 2013 r. ( Fot. Michał Grocholski)
Prezydenckie spotkania obywatelskie "Ważne Sprawy Polskich Rodzin". Opole,15 lutego 2013 r. ( Fot. Michał Grocholski)
Prezydenckie spotkania obywatelskie "Ważne Sprawy Polskich Rodzin". Opole,15 lutego 2013 r. ( Fot. Michał Grocholski)
Prezydenckie spotkania obywatelskie "Ważne Sprawy Polskich Rodzin". Opole,15 lutego 2013 r. ( Fot. Michał Grocholski)
Prezydenckie spotkania obywatelskie "Ważne Sprawy Polskich Rodzin". Opole,15 lutego 2013 r. ( Fot. Michał Grocholski)
Raport z prezydenckiej debaty o problemach polskich rodzin. Opole, 14 marca 2013 r.
Raport z prezydenckiej debaty o problemach polskich rodzin. Opole, 14 marca 2013 r.
Raport z prezydenckiej debaty o problemach polskich rodzin. Opole, 14 marca 2013 r.
Raport z prezydenckiej debaty o problemach polskich rodzin. Opole, 14 marca 2013 r.
Raport z prezydenckiej debaty o problemach polskich rodzin. Opole, 14 marca 2013 r.
Raport z prezydenckiej debaty o problemach polskich rodzin. Opole, 14 marca 2013 r.
Raport z prezydenckiej debaty o problemach polskich rodzin. Opole, 14 marca 2013 r.
Raport z prezydenckiej debaty o problemach polskich rodzin. Opole, 14 marca 2013 r.
Raport z prezydenckiej debaty o problemach polskich rodzin. Opole, 14 marca 2013 r.
Raport z prezydenckiej debaty o problemach polskich rodzin. Opole, 14 marca 2013 r.
Raport z prezydenckiej debaty o problemach polskich rodzin. Opole, 14 marca 2013 r.
o2131020818.jpg
o254700136.jpg
o1387382423.jpg
o209838278.jpg
o1364460268.jpg
o1844851982.jpg
o185973133.jpg
o1826730392.jpg
o1694317664.jpg
o494323843.jpg
o1988279641.jpg
o101253449.jpg
o1619952334.jpg
o1262273874.jpg
o551248433.jpg
o458734485.jpg
o245925772.jpg
o688814394.jpg
o423349024.jpg
o1182055459.jpg
o1121582792.jpg
o1835806163.jpg
o452885598.jpg
o1668515213.jpg
o759678814.jpg
o1786571419.jpg
o1114905282.jpg
o1910226467.jpg
o199728014.jpg
o225565243.jpg

Cykl debat pn. Prezydenckie Spotkania Obywatelskie „Ważne Sprawy Polskich Rodzin” został zainaugurowany w lutym w Opolu. Debata, zorganizowana z inicjatywy Kancelarii Prezydenta RP we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, miała pomóc zdiagnozować najważniejsze problemy opolskich rodzin i wypracować rozwiązania, które im zaradzą. Została ona podzielona na dwa spotkania – pierwsze odbyło się w 15 lutego, a drugie 14 marca br. Oba spotkania miały miejsce w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu. Może Cię zainteresować Min. Wóycicka: Trzeba zbudować strategię dla rodziny Raport z debaty o problemach polskich rodzin

Miejsce zostało wybrane nieprzypadkowo. Kwestia dzietności i opieki nad rodziną to olbrzymi problem regionu opolskiego. Województwo opolskie pod względem wyludniania jest w czołówce europejskiej. W ciągu roku ubywa tu ponad 4,5 tys. mieszkańców. Równocześnie władze samorządowe wykazują się dużą aktywnością w podejmowaniu działań mających przeciwdziałać temu negatywnemu zjawisku.

Do udziału w opolskiej debacie zaproszono przedstawicieli różnych grup rodzin mieszkających na terenie województwa. Dobrano je tak, aby reprezentowały różne ich typy, ze szczególnym uwzględnieniem osób wychowujących małe dzieci. Ponadto do udziału w debacie zaproszeni zostali przedstawiciele świata nauki, organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele samorządów.

W czasie pierwszego spotkania, podczas warsztatów mieszkańcy województwa opolskiego pracowali nad diagnozą problemów życia rodzinnego i zgłaszali propozycje ich rozwiązań. W drugiej części spotkania lokalni eksperci odpowiadali na szczegółowe pytania obywateli dotyczące możliwości wprowadzenia konkretnych ułatwień wspierających rodziny.

Na podstawie zgłoszonych przez uczestników spotkania postulatów opracowany został raport, który posłużył głębszej diagnozie najtrudniejszych do pokonania barier życia rodzinnego i który ma inspirować instytucje samorządowe do podejmowania konkretnych działań w celu wprowadzenia tych rozwiązań w życie. Jego prezentacja odbyła się w czasie drugiego spotkania, w marcu.

W marcowym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele niemal wszystkich samorządów z województwa, przedstawiciele grupy rodzin z pierwszego spotkania oraz przedstawiciele organizacji społecznych. W czasie warsztatów wypracowywane zostały propozycje rozwiązań odpowiadających konkretnym problemom rodzin.

Józef Sebesta, Marszałek Województwa Opolskiego już na pierwszej debacie informował jej uczestników o powołaniu specjalnej strefy demograficznej. Podsumowując drugie spotkanie potwierdził swoją troskę o kondycję polskich rodzin, zachęcał przedstawicieli samorządów do budowania w swoich gminach dobrego klimatu dla rodziny, zapowiedział monitorowanie ich działań podejmowanych na rzecz rodziny.

Relacje z debat: