Menu rozwijane

16 maja 2013
Prezydent Bronisław Komorowski

Z udziałem prezydenta Bronisława Komorowskiego odbędzie się w piątek w Nowym Sączu druga debata z cyklu Prezydenckich Spotkań Obywatelskich pt. „Ważne sprawy polskich rodzin”. Spotkania obywatelskie mają służyć zdiagnozowaniu problemów, które napotykają rodziny.

Może Cię zainteresować Spotkanie w Opolu Celem debaty jest włączenie społeczności lokalnych w tworzenie strategii polityki rodzinnej, jaka powstaje w Kancelarii Prezydenta RP. Debata zostanie podzielona na dwie części. Pierwsza część o charakterze warsztatowym będzie składać się z dwóch równoległych paneli dyskusyjnych:

  • w pierwszym udział wezmą mieszkańcy województwa małopolskiego, którzy będą dyskutować nad konkretnymi problemami z jakimi spotykają się rodziny w regionie; 
  • drugi poświęcony zostanie problemom społecznym występującym w regionie i uczestniczyć w nim będą przedstawiciele władz samorządowych i organizacji pozarządowych.

Druga część to podsumowanie debaty, podczas którego wyniki pracy obu grup zostaną przedyskutowane z gronem ekspertów.

Uczestnikami debat są przedstawiciele rodzin z lokalnych społeczności danego regionu, reprezentujący różne grupy wieku, społeczności, typy rodzin, szczególnie rodzin z małymi dziećmi. Do udziału w debacie zaproszeni są również przedstawiciele gmin i powiatów, organizacje pozarządowe, lokalni liderzy i lokalne media. Ponadto w debacie uczestniczą lokalni eksperci, służący wiedzą z zakresu pomocy społecznej, edukacji, rynku pracy, ochrony zdrowia, prawa i in.

Spotkanie organizowane jest przez Kancelarię Prezydenta RP we współpracy z Marszałkiem Województwa Małopolskiego i Zespołem Projektu Społecznego Uniwersytetu Warszawskiego.