Zespół ekspertów ds. wypracowania rekomendacji w zakresie polityki rodzinnej

Decyzją Szefa Kancelarii Prezydenta RP w dn. 17 września 2012 roku został powołany do życia Zespół ekspertów do spraw wypracowania rekomendacji w zakresie polityki rodzinnej.

W jego skład wchodzą badacze – demografowie, socjologowie, ekonomiści, psycholodzy i politycy społeczni, zajmujący się różnymi obszarami polityki rodzinnej. Osoby te są czołowymi ekspertami w swoich dyscyplinach, co daje gwarancję rzetelnej pracy i jej dobrej jakości.

Zadaniem Zespołu ekspertów jest – przy wykorzystaniu istniejących danych, wiedzy własnej, teoretycznego i praktycznego doświadczenia – po opracowaniu syntetycznej diagnozy sytuacji rodzin w Rzeczypospolitej Polskiej i przedstawieniu oceny polskiej polityki rodzinnej na tle najlepszych rozwiązań z międzynarodowych, sformułowanie sposobów osiągania w nowotworzonej polityce na rzecz rodzin założonych celów: kształtowania warunków dla odnowy demograficznej kraju, odpowiedzialnego rodzicielstwa i dobrego dzieciństwa. Prace Zespołu wykorzystane zostały do sformułowania Programu Polityki Rodzinnej Prezydenta RP.

W skład Zespołu ekspertów do spraw wypracowania rekomendacji w zakresie polityki rodzinnej wchodzą:

dr hab. Bożenna Balcerzak-Paradowska

dr Anna Baranowska-Rataj

dr Barbara Bobrowicz

prof. dr hab. Anna Giza-Poleszczuk

dr Dorota Głogosz

dr Mikołaj Herbst

prof. dr hab. Janina Jóźwiak

prof. dr hab. Irena E. Kotowska

Ks. prof. dr hab. Janusz Mariański

dr Anna Matysiak

Teresa Ogrodzińska

dr Maciej Piróg

dr Monika Sajkowska

Maria Sierant

dr Joanna Staręga-Piasek

prof. dr hab. Tomasz Szlendak

Anna Tyśkiewicz-Mazur

dr hab. Urszula Sztanderska

dr Zofia Szweda-Lewandowska

Dorota Wijata

Ks. dr Dariusz Wojtecki

Minister Irena Wóycicka