Menu rozwijane

22 czerwca 2015
Spotkanie pod hasłem "Dobry Klimat dla Rodziny - efekty i wnioski"
Spotkanie pod hasłem "Dobry Klimat dla Rodziny - efekty i wnioski"
Spotkanie pod hasłem "Dobry Klimat dla Rodziny - efekty i wnioski"
Spotkanie pod hasłem "Dobry Klimat dla Rodziny - efekty i wnioski"
Spotkanie pod hasłem "Dobry Klimat dla Rodziny - efekty i wnioski"
Spotkanie pod hasłem "Dobry Klimat dla Rodziny - efekty i wnioski"
Spotkanie pod hasłem "Dobry Klimat dla Rodziny - efekty i wnioski"
Spotkanie pod hasłem "Dobry Klimat dla Rodziny - efekty i wnioski"
Spotkanie pod hasłem "Dobry Klimat dla Rodziny - efekty i wnioski"
Spotkanie pod hasłem "Dobry Klimat dla Rodziny - efekty i wnioski"
Spotkanie pod hasłem "Dobry Klimat dla Rodziny - efekty i wnioski"
Spotkanie pod hasłem "Dobry Klimat dla Rodziny - efekty i wnioski"
Spotkanie pod hasłem "Dobry Klimat dla Rodziny - efekty i wnioski"
Spotkanie pod hasłem "Dobry Klimat dla Rodziny - efekty i wnioski"
o810918545.jpg
o1318915028.jpg
o807982619.jpg
o1905292965.jpg
o549792757.jpg
o620288007.jpg
o670365765.jpg
o372020888.jpg
o1842825461.jpg
o68489535.jpg
o121381977.jpg
o1773384113.jpg
o999178737.jpg
o899002378.jpg

W ostatnich latach wprowadzono wiele rozwiązań poprawiających sytuację polskiej rodziny, zachęcających do posiadania dzieci i ułatwiających ich wychowywanie - podkreślił prezydent Bronisław Komorowski. Jego zdaniem wysiłki te powinny być kontynuowane.

Bronisław Komorowski wraz z małżonką Anną Komorowską uczestniczył w poniedziałek w spotkaniu pod hasłem "Dobry Klimat dla Rodziny - efekty i wnioski", zorganizowanym w Pałacu Prezydenckim.

   

- Mówię to z głębokim przekonaniem, naprawdę udało się nam zmienić klimat wokół rodziny, udało się w różnych obszarach - ocenił prezydent. Podkreślił, że wypracowano wiele konkretnych rozwiązań. Według prezydenta Komorowskiego ostatnie lata są wyjątkowe, jeśli chodzi o skalę osiągnięć i regulacje systemowe sprzyjające rozwiazywaniu problemów polskich rodzin.

   

- Mam nadzieję, że te wysiłki będą kontynuowane bez względu na zakręty życia politycznego - zaznaczył.

   

Prezydent podkreślił, że jest mało obszarów - takich jak rodzina, które mogą być przedmiotem powszechnej akceptacji wykraczającej poza podziały polityczne czy partyjne.

   

- Zachęcam do dalszych wysiłków, a do wszystkich środowisk politycznych, także konkurencyjnych, apeluję: zróbcie więcej - powiedział.

   

Bronisław Komorowski dziękował wszystkim, którzy angażują się w tworzenie klimatu przyjaznego dla rodziny. Wyrazy uznania usłyszeli m.in. prezydencka minister Irena Wóycicka, rząd Ewy Kopacz, minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, przedstawiciele samorządów i organizacji pozarządowych oraz pracodawców, a także parlamentarzyści.

   

Minister Kosiniak-Kamysz podziękował prezydentowi za dotychczasową kooperację. - Tak dobrej współpracy pomiędzy rządem, prezydentem, organizacjami pozarządowymi i samorządem w sprawach rodziny nie było jeszcze nigdy w Polsce. Pan był i jest dobrym patronem tej współpracy. Dzięki niej udało się nam wiele: od uchwalenia Karty Dużej Rodziny, wprowadzenia urlopów rodzicielskich, upowszechnienia żłobków, klubów dziecięcych, przez odprowadzanie składek na emeryturę dla tych, którzy są na urlopach wychowawczych, po podniesienie kwoty wolnej od podatku. Liczę na dalsze Pana wsparcie, jako męża stanu i osoby zaufania publicznego, w działaniach na rzecz rodziny - mówił minister pracy i polityki społecznej.

Podczas poniedziałkowego spotkania przedstawiono wyniki badań, których celem było zdiagnozowanie sytuacji pracowników-rodziców. Badanie przeprowadziło w marcu i kwietniu Biuro Badań Społecznych Obserwator, na próbie tysiąca pracowników będących rodzicami dzieci do 12 lat.

   

Wynika z niego, że prawie 40 proc. respondentów ma trudności w łączeniu pracy zawodowej z opieką nad dziećmi. Częściej niż mężczyźni (34 proc.) problemy takie odczuwają kobiety (45 proc.).

   

Przyczyną trudności są według respondentów m.in. sztywne godziny pracy, czas pracy niedostosowany do sytuacji rodzinnej, czy konieczność pracy w godzinach nadliczbowych.

   

Wśród oczekiwanych rozwiązań są np. dofinansowanie opieki nad dzieckiem oraz możliwość uzyskania więcej niż dwóch dodatkowych dni wolnych - poza urlopem wypoczynkowym - w nieprzewidywalnych, trudnych sytuacjach. Pożądane według badanych byłoby także m.in. zapewnienie pracownikom-rodzicom pakietu medycznego dla całej rodziny, dofinansowanie wyprawki szkolnej oraz rodzinnego wypoczynku i zajęć edukacyjnych dla dzieci. (PAP)